دروس فلسفه‌ی تحققی [Course of Positive Philosophy (Cours de philosophie positive)] مهم‌ترین کتاب آگوست کنت (ایزیدور آگوست ماری گزاویه1 کنت، 1798-1857)، فیلسوف بزرگ فرانسوی که در سال‌های 1830 تا 1842 در پاریس انتشار یافت. این اثر را باید گزارش منظم و فرهنگ‌گونه‌ی علم فلسفه‌ی تحققی دانست.

دروس فلسفه‌ی تحققی [Course of Positive Philosophy (Cours de philosophie positive)]  آگوست کنت

آگوست کنت در مقدمه‌ی این گزارش از «قانون سه دوره‌ای» یا مراحل متوالی تکامل فکر انسانی سخن می‌گوید: 1) مرحله‌ی ربانی که در آن ذهن در جستجوی طبیعت نخستین امور و ماهیات و علل غایی است و پدیده‌ها را ناشی از عمل مستقیم و مداوم عوامل فوق‌طبیعی می‌داند؛ 2) مرحله‌ی مابعدالطبیعی (یا انتزاعی): که تغییر صورتی از مرحله‌ی پیشین بیش نیست: عوامل فوق‌طبیعی به صورت نیروهای انتزاعی درمی‌آیند، یعنی به صورت «تجریدات شخصی‌شده»ای جلوه‌گر می‌شوند که به‌تنهایی می‌توانند پدیده‌ها را ایجاد کنند. در این مرحله «تعلیل» به معنی آن است که به هرپدیده‌ای، انتزاعی مناسب آن نسبت داده شود؛ 3) مرحله‌ی «تحققی» که در آن ذهن بشری از جستجوی مبدأ و غایت امور (علل نخستین و علل غایی) روی می‌گرداند و با تلفیق تجربه و استدلال به تعیین قوانین واقعی پدیده‌ها یعنی به تعیین روابط تغییرناپذیر تعاقب و شباهت آنها اکتفا می‌کند. در این مرحله «تعلیل» پدیده‌ها یعنی فقط ارتباط‌دادن پدیده‌های جزئی مختلف و بعضی از امور کلی که پیشرفت علوم همواره درصدد است تا از تعداد آنها بکاهد.

بنابراین فلسفه‌ی تحققی همه‌ی پدیده‌ها را به مثابه‌ی اموری تابع قوانین طبیعی تغییرناپذیر تلقی می‌کند و مسئله‌ی یافتن علل را به عنوان چیزی ناموجود حذف می‌کند. هدف علم پیش‌بینی است: «دانستن برای پیش‌بینی‌کردن». بنابراین، فلسفه‌ی تحققی در تمام رشته‌های معرفت، جانشین نگرش ربانی و فلسفی شده است. فقط فلسفه‌ی پدیده‌های اجتماعی («فیزیک اجتماعی») هنوز به این مرحل نرسیده است: پس باید هدف بزرگ دوران ما این باشد. اما فلسفه‌ی اجتماعی مجموعه‌ی نظام علوم را دربردارد. به همین سبب توضیح خطوط اصلی چنین فلسفه‌ای باید مؤخر از توضیح علومی باشد که از جنبه‌ی فلسفی خود مورد توجه‌اند (یعنی در روابطشان با نظام واحد دانش یا به عبارت دیگر، با قرارگرفتن در دیدگاه دوگانه‌ی روش‌ها و نتایج).

علوم برحسب نظام طبیعی کلیت و سادگی کاهش‌یابنده‌ای طبقه‌بندی می‌شوند که از نظر تاریخی با مراحل مختلفی که به دوران تحققی رسیده‌اند مطابقت دارد: ریاضیات، نجوم، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و سرانجام فلسفه‌ی اجتماعی که اساس و کمال همه‌ی نظام‌ها و موضوع خاص فلسفه است. آگوست کنت در این علم اخیر، فلسفه‌ی تاریخ، فلسفه‌ی تمدن و معرفت‌شناسی و خود مذهب را جای می‌دهد. در واقع هردانشی اگر در نهایت به انسان مربوط نشود، معنای خود را از دست می‌دهد. ولی از نظر کنت، همچنان که از نظر مارکس، انسان به عنوان وجود منفرد موضوع فلسفه نیست، بلکه باید انسان و به گفته‌ی هگل، «روح عینی» را در اجتماع مورد نظر قرار داد. به همین سبب اوبژکتیویسم2 و رئالیسمی که اساس فلسفه‌ی آگوست کنت است یا رئالیسم جزمی فلسفه‌ی پیش از کانت پیوندی ندارد، بلکه آن اوبژکتیویسمی است که به گونه‌ای مبتکرانه بعضی از دستاوردهای هگل و مکتب او را گسترش می‌دهد.

با این همه جامعه‌شناسی تحققی هنوز اطمینان‌بخش نیست: زیرا تاریخ جوامع بشری را از دیدگاه قانون سه‌مرحله‌ای می‌نگرد. می‌گوید که تاریخ اجتماع ابتدا به رهایی تدریجی از اسطوره‌ی تعالی خلاصه می‌شود و سپس به سازمان حقوقی و سیاسی مبتنی بر اندیشه‌ی مالکیت و سرانجام به پرستش انسانیت، که در آن مردمان، براساس برابری، به گونه‌ای دموکراتیک بر خود حکومت می‌کنند.

سیاست دروس فلسفه‌ی تحققی هنوز بر پایه‌ی اصالت عقل استوار است. پس از آن در کتاب‌های نظام سیاست تحققی و شرعیات فلسفه‌ی تحققی عوامل احساسی غلبه دارند و مسئله‌ای که جامعه‌شناسی فلسفی مطرح کرده است در نظریه‌ای اوتوپیایی محو می‌شود. با این‌همه این کتاب نه‌تنها بزرگترین اثر آگوست کنت، بلکه استوارترین و عمیق‌ترین متن فلسفه‌ی تحققی است.

مصطفی رحیمی. فرهنگ آثار. سروش


1. Auguste Comte (Isidore-Auguste-Marie-Xavier)
2. Objectivism

............... تجربه‌ی زندگی دوباره ...............

اصلاح‌طلبی در سایه‌ی دولت منتظم مطلقه را یگانه راهبرد پیوستن ایران به قافله‌ی تجدد جهانی می‌دانست... سفیر انگلیس در ایران، یک سال و اندی بعد از حکومت ناصرالدین شاه: شاه دانا‌تر و کاردان‌تر از سابق به نظر رسید... دست بسیاری از اهالی دربار را از اموال عمومی کوتاه و کارنامه‌ی اعمالشان را ذیل حساب و کتاب مملکتی بازتعریف کرد؛ از جمله مهدعلیا مادر شاه... شاه به خوبی بر فساد اداری و ناکارآمدی دیوان قدیمی خویش واقف بود و شاید در این مقطع زمانی به فکر پیگیری اصلاحات امیر افتاده بود ...
در خانواده‌ای اصالتاً رشتی، تجارت‌پیشه و مشروطه‌خواه دیده به جهان گشود... در دانشگاه ملی ایران به تدریس مشغول می‌شود و به‌طور مخفیانه عضو «سازمان انقلابی حزب توده ایران»... فجایع نظام‌های موجود کمونیستی را نه انحرافی از مارکسیسم که محصول آن دانست... توتالیتاریسم خصم بی چون‌وچرای فردیت است و همه را یکرنگ و هم‌شکل می‌خواهد... انسانها باید گذشته و خاطرات خود را وا بگذارند و دیروز و امروز و فردا را تنها در آیینه ایدئولوژی تاریخی ببینند... او تجدد و خودشناسی را ملازم یکدیگر معرفی می‌کند... نقد خود‌ ...
تغییر آیین داده و احساس می‌کند در میان اعتقادات مذهبی جدیدش حبس شده‌ است. با افراد دیگری که تغییر مذهب داده‌اند ملاقات می‌کند و متوجه می‌شود که آنها نه مثل گوسفند کودن هستند، نه پخمه و نه مثل خانم هاگ که مذهبش تماما انگیزه‌ مادی دارد نفرت‌انگیز... صدا اصرار دارد که او و هرکسی که او می‌شناسد خیالی هستند... آیا ما همگی دیوانگان مبادی آدابی هستیم که با جنون دیگران مدارا می‌کنیم؟... بیش از هر چیز کتابی است درباره اینکه کتاب‌ها چه می‌کنند، درباره زبان و اینکه ما چطور از آن استفاده می‌کنیم ...
پسرک کفاشی که مشغول برق انداختن کفش‌های جوزف کندی بود گفت قصد دارد سهام بخرد. کندی به سرعت دریافت که حباب بازار سهام در آستانه ترکیدن است و با پیش‌بینی سقوط بازار، بی‌درنگ تمام سهامش را فروخت... در مقابلِ دنیای روان و دلچسب داستان‌سرایی برای اقتصاد اما، ادبیات خشک و بی‌روحی قرار دارد که درک آن از حوصله مردم خارج است... هراری معتقد است داستان‌سرایی موفق «میلیون‌ها غریبه را قادر می‌کند با یکدیگر همکاری و در جهت اهداف مشترک کار کنند»... اقتصاددانان باید داستان‌های علمی-تخیلی بخوانند ...
خاطرات برده‌ای به نام جرج واشینگتن سیاه، نامی طعنه‌آمیز که به زخم چرکین اسطوره‌های آمریکایی انگشت می‌گذارد... این مهمان عجیب، تیچ نام دارد و شخصیت اصلی زندگی واش و راز ماندگار رمان ادوگیان می‌شود... از «گنبدهای برفی بزرگ» در قطب شمال گرفته تا خیابان‌های تفتیده مراکش... تیچ، واش را با طیف کاملی از اکتشافات و اختراعات آشنا می‌کند که دانش و تجارت بشر را متحول می‌کند، از روش‌های پیشین غواصی با دستگاه اکسیژن گرفته تا روش‌های اعجاب‌آور ثبت تصاویر ...