کتاب «نظریه‌های جدید در مطالعات ادبیات نمایشی و تئاتر» در سیزده فصل به قلم صادق رشیدی منتشر شد.

نظریه‌های جدید در مطالعات ادبیات نمایشی و تئاتر صادق رشیدی

به گزارش کتاب نیوز به نقل از مهر، معرفی و تحلیل طیفی از مهم‌ترین نظریه‌های جدید در مطالعات ادبیات نمایشی و تئاتر با راهبردی بینارشته‌ای است که از نظریه‌های متن‌محور آغاز می‌شوند و به سمت نظریه‌های فرامتنی پیش می‌روند.

نظریه یک ساختار زبانی است که صورتی از تجربۀ انتزاع شده است. بااین‌وجود تئاتر و ادبیات نمایشی و نظریه را نمی‌توان مستقل از یکدیگر بررسی کرد، زیرا چگونگی درک و استفاده از مفهوم مدرن ادبیات و هنر ارتباط زیادی با روش‌های نظریه‌پردازی هنر و ادبیات دارند. ادبیات نمایشی و تئاتر اساساً فعالیت‌هایی هستند که توسط نظریه فهمیده می‌شوند. تحلیل‌های نظری در مورد ادبیات نمایشی صرفاً توصیف اصول کلی این نوع فعالیت نیست، بلکه از گفتمان‌های وابسته دیگر، مانند فلسفه یا نظریه‌های اجتماعی و ادبی، استفاده می‌کند و دراین‌بین جهت‌گیری‌هایش نیز بعضاً متأثر از نظریه‌ها و پارادایم‌های مسلط دوران خودش است.

تحلیل های نظری در مورد ادبیات نمایشی و تئاتر، صرفاً با روش های بوطیقایی به توصیف اصول کلی این فعالیت های ادبی و هنری ختم نمیشود، بلکه از رویکردهای دیگر، مانند فلسفه یا نظریه های ادبی و علوم انسانی، استفاده میکند. کتابی که در دست دارید، به منظور معرفی، تبیین و تحلیل جامع مهمترین نظریه هایی نوشته شده است که امروزه در مطالعات ادبیات نمایشی و تئاتر، کاربردهای بسیاری دارند. این نظریه ها که عمدتاً ویژگی های فرامتنی و انتقادی هم دارند، منظرهای مختلفی را به روی مطالعات علمی ادبیات نمایشی و تئاتر باز می کنند و به همین دلیل، زمینه را برای ورود به عرصۀ مطالعات بینارشته ای فراهم میکنند. این کتاب با مثال هایی از نمایشنامه های مطرح جهان، به منظور آشنایی با نقش عملی نظریه های مورد بحث همراه است.

کتاب "نظریه‌های جدید در مطالعات ادبیات نمایشی و تئاتر " در سیزده فصل موضوعاتی چون منطق و فلسفۀ ادبیات نمایشی و تئاتر، مبانی گفتمان نقد ادبیات نمایشی، نظریۀ ساختارگرایی، نظریۀ نشانه‌شناسی، نظریۀ بینامتنیت و ابرمتنیت: باختین، کریستوا، ژنت و بارت، نظریۀ پسامدرنیسم، نظریۀ پساساختارگرایی، نظریۀ پسااستعمارگرایی، نظریۀ ایدئولوژی، نظریۀ تحلیل انتقادی گفتمان، نظریۀ مطالعات فرهنگی و ادبیات نمایشی، نظریۀ مطالعات زیست‌محیطی (اکوکریتیسیزم)، نظریۀ مطالعات تطبیقی و ادبیات نمایشی را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

این کتاب در 350 صفحه و با قیمت 80 هزار تومان از سوی انتشارات سروش وارد بازار نشر شد.

................ هر روز با کتاب ...............

هنر |
سیمین جان، عزیز دلم، دختر سیاه‌سوخته شیرازی، چه بگویم؟ عمرم! جان من به لب آمد تا کاغذت رسید... سیمین جان، یک خریت کرده‌ام که ناچارم برایت بنویسم... هوای تو را بو کردم و در جست‌وجوی تو زیر همه درخت‌ها را گشتم ... همین‌طور گریه می‌کردم و هق‌هق‌کنان می‌رفتم... همین یک دسته کوچک مو کافی است... دانه دانه مرتب کرده‌ام و وسط آن را با یک نوار کوچک چسب روی یکی از عکس‌هایت چسبانده‌ام و بو می‌کنم. و راستی چه خوب بوی تو را دارد ...
گروهی از دانش‌آموزان انگلیسی هشت تا سیزده ساله... نخست می‌کوشند تا سازمان اجتماعی و سیاسی ثابتی برقرار کنند... بعد از آنکه ماده خوکی را به نحو وحشتناکی می‌کشند توتمی تأسیس می‌کنند... جزیره به صورت جهنمی درمی‌آید. شکارچیانِ ژولیده‌مو، با بدن نقاشی‌شده، مانند جنگجویان، مسلح به نیزه و تشنه‌ی خون... قصه قابل تفسیرهای مختلف (فرویدی، جامعه‌شناختی و مابعدالطبیعی) است ...
در آغاز دهه‌ی 60 انتشار یافت که خود شاهد جنبش فرهنگی نیرومندی بود: در امریکای شمالی، نخستین نسلی که با تلویزیون بزرگ شده بود، به سن رشد می‌رسید... گسترش فرهنگ کتاب اندیشه‌ی فردیت و ساختار اجتماعی دولت ملی را پدید آورد... با کشف الکتریسیته در مرحله‌ی چهارم تحول، جریان جایگزینی یک «کهکشان» تازه، با «کهکشان گوتنبرگ» آغاز می‌شود... نسل‌هایی که با تلویزیون و دیگر رسانه‌های نوین بزرگ شده‌اند، این توانایی را می‌یابند که آن یکپارچگی روانی جامعه‌ی قبیله‌ای را در «دهکده‌ی جهانی» برقرار سازند ...
مرد جوانی که همیشه در میان بومیان امریکایی زندگی کرده است... آنچه را می‌اندیشد ساده‌دلانه می‌گوید و آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد... داوری‌هایی به‌اصطلاح «ساده‌لوحانه» ولی آکنده از خردمندی بر زبانش جاری می‌شود... او را غسل تعمید می‌دهند... به مادر تعمیدی خود دل می‌بندد... یک کشیش یسوعی به او چنین تفهیم می‌کند که به هربهایی شده است، ولو به بهای شرافتش، باید او را از زندان رها سازد... پزشکان بر بالین او می‌شتابند و در نتیجه، او زودتر می‌میرد! ...
او کاملا در اختیار توست می‌توانی همه خوابها و خیالهایت را عملی کنی‌... او همان دکتری‌ است که سالها پیش در حکومت‌ دیکتاتوری نظامی، پائولینا را مورد شکنجه و تجاوز قرار داده است... بچه‌هاشان و نوه‌هاشان‌ می‌پرسند که‌ راست‌ است که‌ تو‌ این‌ کار را کرده‌ای و اتهام‌هایی که به‌ تو‌ می‌زنند راست است‌ و آنها مجبور می‌شوند دروغ بگویند... چگونه‌ می‌توان کشوری‌ را‌ التیام بخشید که از سرکوب، آسیب بسیار دیده و ترس از فاش سخن گفتن‌‌ بر‌ همه‌ جای آن سایه افکنده است؟ ...