سایه سنگین ساختارگرایی | هم‌میهن


حسین بشیریه، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، طی سال‌های تدریس در این دانشگاه از اوایل دهه 1360 تا اواسط دهه 1380 و جریان اخراج و مهاجرت به آمریکا، به مهم‌ترین و جریان‌سازترین استاد تاریخ علوم سیاسی در ایران بدل شد و بسیاری از اساتید مطرح فعلی این رشته در دانشگاه‌های کشور، از دانشجویان این استاد همدانی بودند.

ذری بر بنیادهای فکری و فلسفی قرن بیستم حسین بشیریه

بشیریه پس از تحصیل در همین دانشکده در رشته علوم سیاسی، در دهه 1350، برای ادامه‌تحصیل به انگلستان رفت و مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای خود را در دانشگاه‌های اسکس و لیورپول در رشته‌های «رفتارشناسی سیاسی» و «تئوری سیاسی» گذراند و پس از بازگشت به ایران و عضویت در هیئت‌علمی دانشگاه تهران، به آموزش، پژوهش، نگارش و برگردان مشغول شد و انبوهی از آرای مهم، نوآورانه و افق‌گشا را از همین طریق با جامعه علمی و جامعه مدنی در میان گذاشت. دایره تاثیرگذاری بشیریه به همین واسطه ورای مرزهای دانشگاه، بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی را نیز متاثر ساخت و بعدها به‌خصوص همین مهم که برخی از دانشجویان بشیریه از استراتژیست‌ها و کنشگران جریان اصلاحات شدند، دستمایه طرح این کیفرخواست تهمت‌گونه، تفتیش‌مابانه و مهمتر و بدتر از اینها ـ بی‌توجه به سیر تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران ـ شد که مخالفان جریان اصلاحات، او را در کنار عبدالکریم سروش، دو بال فکری جریان اصلاحات دانستند و نواندیشی دینی و نوسازی سیاسی مندرج در افکار ایشان را باعث و بانی وقوع دوم خرداد 1376 قلمداد کردند.

فارغ از چنین نکاتی، آنچه امروز در مرور کارنامه بشیریه می‌توان دید، این مهم است که پروبلماتیک «دموکراسی» و «توسعه سیاسی» همواره در ذهن بشیریه جایگاهی بنیادی داشته است و بسیاری از نوشته‌ها و ترجمه‌های او چون «ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی»، «درس‌های دموکراسی برای همه»، «گذار به دموکراسی»، «آموزش دانش سیاسی» و... معطوف به این مسئله بودند و از همین طریق نیز او بر بسط افکار دموکراسی‌خواهانه در جامعه تاثیر فراوانی داشته است. در کنار این و به‌طور‌کلی‌تر، اما بشیریه در گسترش و بسط دو حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و اندیشه سیاسی در ایران نقشی غیرقابل‌انکار داشت.

به‌جز کتاب «دولت و جامعه مدنی: گفتمان‌های جامعه‌شناسی سیاسی»، کتاب «جامعه‌شناسی سیاسی» بشیریه را می‌توان نخستین اثر منسجم و برخوردار از چارچوب نظری در این حوزه دانست که از زمان چاپ نخست آن در سال 1374 تاکنون، بیش از 30 بار تجدیدچاپ شده است. در کنار این اثر، آثاری چون «موانع توسعه سیاسی در ایران» و «دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران» نیز نقشی پیشگام در رونق جامعه‌شناسی سیاسی ایران داشتند.

در حوزه اندیشه سیاسی اما تعداد کتاب‌های تاثیرگذار استاد، بسی بیشتر است؛ از تألیف کتاب دو جلدی و مهم «تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم» تا ترجمه آثاری تفسیری درباره فیلسوفانی چون یورگن هابرماس و میشل فوکو. ازاین‌منظر، به‌حق بشیریه را باید یکی از نخستین مروجان افکار این متفکران دانست؛ فیلسوفانی که امروزه عموم آثار آنها به فارسی ترجمه شده است و بسیاری از پروژه‌های فکری و روشنفکرانه با استفاده از آرای آنها در ایران تمهید می‌شود.

بنیادهای فکری و فلسفی قرن بیستم
با چنین اهمیتی طبیعی است که انتشار هر اثری از بشیریه، مغتنم است و در سال‌های اخیر نیز خوشبختانه پس از قریب به یک‌دهه سکوت، نوشته‌های جدیدی از او در ایران منتشر می‌شود که فارغ از قضاوت درباره عیار علمی آنها ـ حتی در مقایسه با آثار پیشین ـ مورد توجه مخاطبان قرار می‌گیرد. یکی از آخرین آثاری که نام بشیریه را بر تارک خود دارد، اثری است به‌نام «گذری بر بنیادهای فکری و فلسفی قرن بیستم» که به قلم خود او نیست، بلکه تنظیم و تدوین درسگفتارهای بشیریه در درس «تحولات فکری ـ فلسفی قرن بیستم» در سال 1376 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و در آن بشیریه، سیری به‌هم‌پیوسته از اندیشه قرن بیستم در نسبت خاص با نظریه سیاسی عرضه می‌دارد و در 9 درسگفتار، به شرح آرای گاستون باشلار، ژرژ کانگیلم، مارسل موس، لویی آلتوسر، میشل فوکو، ژاک لاکان، یورگن هابرماس، فریدریش نیچه و ژاک دریدا می‌پردازد.

انتخاب این اندیشمندان با این توجیه است که تحولات فکری قرن بیستم در حوزه فلسفه و علوم اجتماعی، قابل احصاء به 5 حوزه ساخت‌گرایی (ساخت‌گرایی اولیه و پساساخت‌گرایی)، چرخش زبان‌شناختی، پسامارکسیسم، فمینیسم و پست‌مدرنیسم است و خواننده با خواندن این درسگفتارها که ترجمه‌ای کاملا آزاد از بخش‌هایی از کتاب «پنجاه متفکر بزرگ معاصر از ساختارگرایی تا پسامدرنیته» نوشته جان لچت است، ضمن آشنایی با تسلط بشیریه در تدریس جذاب و شیوه تأمل‌برانگیز بحث، می‌تواند متوجه شود که برای نمونه متفکری چون فوکو چگونه بر شانه‌های باشلار، کانگیلم و نیچه سوار شده است و ایده‌های نخستین نویسندگان ساخت‌گرای فرانسوی چون باشلار، کانگیلم و مارسل موس مبنی بر نقد مبناگرایی، ذات‌گرایی، پدیدارشناسی و پوزیتیویسم به پرورش این گزاره انجامیده است که معرفت و دانش، ساختی اجتماعی دارد و «تاریخ حاوی واقعیت‌های ذاتی که در گذشته حاضر هستند و منتظر کشف شدن به دست ما هستند، نیست بلکه فهم ما از گذشته برحسب علائق و مسائل امروزین ما صورت می‌پذیرد.»

از مسیری دیگر، این مهم برجسته می‌شود که چگونه آلتوسر با الهام از ایده‌های ساخت‌گرایی، تفسیری جدید از مارکسیسم عرضه داشت، روا‌کاوی ساختاری ژاک لاکان به مناظره‌های فمینیستی رونق بخشید و درنهایت به‌واسطه مجموعه‌ای از این بحث‌ها، مجادلات نومارکسیستی چون هابرماس با پست‌مدرن‌های نونیچه‌ای چون دریدا و فوکو که او آنها را «محافظه‌کاران جوان» می‌نامید، در بستری از سنت مناظره‌های تفکر در قرن بیستم اروپا معنادار می‌شود.

................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............

ایده مدارس خصوصی اولین بار در سال 1980 توسط رونالد ریگان مطرح شد... یکی از مهم‌ترین عوامل ضعف تحصیلی و سیستم آموزشی فقر است... میلیاردرها وارد فضای آموزشی شدند... از طریق ارزشیابی دانش‌آموزان را جدا می‌کردند و مدارس را رتبه‌بندی... مدارس و معلمان باکیفیت پایین، حذف می‌شدند... از طریق برخط کردن بسیاری از آموزش‌ها و استفاده بیشتر از رایانه تعداد معلمان کاهش پیدا کرد... مدرسه به‌مثابه یک بنگاه اقتصادی زیر نقاب نیکوکاری... اما کیفیت آموزش همچنان پایین ...
محبوب اوباش محلی و گنگسترها بود. در دو چیز مهارت داشت: باز کردن گاوصندوق و دلالی محبت... بعدها گفت علاوه بر خبرچین‌ها، قربانی سیستم قضایی فرانسه هم شده است که می‌خواسته سریع سروته پرونده را هم بیاورد... او به جهنم می‌رفت، هر چند هنوز نمرده بود... ما دو نگهبان داریم: جنگل و دریا. اگر کوسه‌ها شما را نخورند یا مورچه‌ها استخوان‌هایتان را تمیز نکنند، به زودی التماس خواهید کرد که برگردید... فراری‌ها در طول تاریخ به سبب شجاعت، ماجراجویی، تسلیم‌ناپذیری و عصیان علیه سیستم، همیشه مورد احترام بوده‌اند ...
نوشتن از دنیا، در عین حال نوعی تلاش است برای فهمیدن دنیا... برخی نویسنده‌ها به خود گوش می‌سپارند؛ اما وقتی مردم از رنج سر به طغیان برآورده‌اند، بدبختیِ شخصیِ نویسنده ناشایست و مبتذل می‌نماید... کسانی که شک به دل راه نمی‌دهند برای سلامت جامعه خطرناک‌اند. برای ادبیات هم... هرچند حقیقت، که تنها بر زبان کودکان و شاعران جاری می‌شود، تسلایمان می‌دهد، اما به هیچ وجه مانع تجارت، دزدی و انحطاط نمی‌شود... نوشتن برای ما بی‌کیفر نیست... این اوج سیه‌روزی‌ست که برخی رهبران با تحقیرکردنِ مردم‌شان حکومت کنند ...
کسی حق خروج از شهر را ندارد و پاسخ کنجکاوی افراد هم با این جمله که «آن بیرون هیچ چیز نیست» داده می‌شود... اشتیاق او برای تولید و ثروتمند شدن، سیری ناپذیر است و طولی نمی‌کشد که همه درختان جنگل قطع می‌شوند... وجود این گیاه، منافع کارخانه را به خطر می‌اندازد... در این شهر، هیچ عنصر طبیعی وجود ندارد و تمامی درختان و گل‌ها، بادکنک‌هایی پلاستیکی هستند... مهمترین مشکل لاس وگاس کمبود شدید منابع آب است ...
در پانزده سالگی به ازدواج حسین فاطمی درمی‌آید و کمتر از دو سال در میانه‌ی اوج بحران‌ ملی شدن نفت و کودتا با دکتر زندگی می‌کند... می‌خواستند با ایستادن کنار خانم سطوتی، با یک عکس یادگاری؛ خود را در نقش مرحوم فاطمی تصور کرده و راهی و میراث‌دار او بنمایانند... حتی خاطره چندانی هم در میان نیست؛ او حتی دقیق و درست نمی‌دانسته دعوی شویش با شاه بر سر چه بوده... بچه‌ی بازارچه‌ی آب منگل از پا نمی‌نشیند و رسم جوانمردی را از یاد نمی‌برد... نهایتا خانم سطوتی آزاد شده و به لندن باز می‌گردد ...