کودکان از طریق مشاهده و همکاری با دیگران در خانه، روستا، مزرعه، فضای شهری و محیط بازی می‌توانند بیاموزند و هر چه مشارکت کودکان در فرایند یادگیری بیشتر باشد در آینده بزرگسالانی کارآمدتر خواهیم داشت، این جان کلام کتاب «انسان شناسی یادگیری در کودکی» [The Anthropology of Learning in Childhood] است که تاکید دارد: کودکان باید در فرایند یادگیری مشارکت کنند.

انسان شناسی یادگیری در کودکی» [The Anthropology of Learning in Childhood]

سلسله مقالات کتاب «انسان‌شناسی یادگیری در کودکی» با ویراستاری دیوید لنسی قوم‌نگار، جان باک، انسان‌شناس تکاملی و سوزان گسکینز انسان‌شناس روانشناسی در پنج بخش «فهم پژوهش انسان‌شناسانه، یادگیری به مثابه فرایندی اجتماعی، یادگیری معانی فرهنگی، یادگیری امرار معاش و یادگیری در قرن بیست و یکم» چشم‌اندازهای متفاوت دیرینه‌شناسان، انسان‌شناسان فرهنگی، انسان‌شناسان تکاملی، زبان‌شناسان و دیگرانی که پیوند مشترک انسان‌شناسی دارند را با هدف تلفیق بازنمایی این سنتهای پژوهشی و یافتن مخرج مشترک آنها گردآورده است.

در این کتاب دیوید لنسی قوم‌نگار بر تجربه فردی فرهنگ پذیری و وجوه اشتراک و افتراق میان صورت و کارکرد کودکی در فرهنگهایی با ابعاد جغرافیایی و زمانی مختلف تاکید می‌کند، مطالعات جان باک، انسان‌شناس تکاملی بر این متمرکز می‌شود که محیط چگونه الگوی مبنایی انسان را شکل داده است و افراد چگونه در فرایند رشد به زمینه‌های اجتماعی، بوم‌شناسانه و فرهنگی خود واکنش نشان می‌دهند و هدف کار سوزان گسکینز انسان‌شناس روانشناسی تولید و بازتولید فرهنگ از طریق ساخت معنا از تجربه افراد بوده است.

اما در نهایت دیوید ف.لنسی، جان باک و سوزان گسکینز در این کتاب بر شش اصل توافق دارند: انسان در کودکی ظرفیت منعطف و قدرتمندی برای یادگیری دارد، فرهنگ اهداف و نتایج یادگیری را تعیین می‌کند، فرهنگ برای پیشبرد انتقال خود شامل ایده‌های قوام‌یافته در این باره است که کی و چگونه می‌توان از کودک توقع داشت رفتارها و مهارتهای باارزشی را فراگیرد که باعث موفقیتش می‌شود، یادگیری در فرایندهای اجتماعی جاسازی شده‌اند، کودکان همزمان در حال بودن و شدن‌اند و حین کنش هر لحظه‌شان با رفتاری متناسب سن خودشان در حال حرکت و سیر به سوی بزرگسالی نیز هستند و در نهایت اینکه کودکان باید در فرایند یادگیری نقشی فعال برعهده داشته باشند.

در مجموع، چشم‌اندازهای انسان‌شناسانه بیانگر این است که یادگیری در کودکی از راه مشارکت معنادار اجتماعی در دوره طولانی پیش از بلوغ رخ می‌دهد و اگر کودکان فعالانه در محیطهای روزمره مشارکت کنندگانی مولد در پی یادگیری باشند در طول زمان نیز به بزرگسالانی کارآمد بدل خواهند شد.

کتاب «انسان‌شناسی یادگیری در کودکی» با ویراستاری دیوید ف.لنسی، جان باک و سوزان گسکینز با ترجمه سید محمد بهروز را انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد در 392 صفحه رهسپار بازار کتاب کرده است.
دیوید ف. لنسی، انسان‌شناس و استاد باز نشسته‌ی دانشگاه یوتا، جان باک، استاد دانشگاه فولرتن و سوزان گسکینز، استاد روانشناسی دانشگاه ایلینوی است.

................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............

پس از ۲۰ سال به موطن­‌شان بر می­‌گردند... خود را از همه چیز بیگانه احساس می‌­کنند. گذشت روزگار در بستر مهاجرت دیار آشنا را هم برای آنها بیگانه ساخته است. ایرنا که که با دل آکنده از غم و غصه برگشته، از دوستانش انتظار دارد که از درد و رنج مهاجرت از او بپرسند، تا او ناگفته‌­هایش را بگوید که در عالم مهاجرت از فرط تنهایی نتوانسته است به کسی بگوید. اما دوستانش دلزده از یک چنین پرسش­‌هایی هستند ...
ما نباید از سوژه مدرن یک اسطوره بسازیم. سوژه مدرن یک آدم معمولی است، مثل همه ما. نه فیلسوف است، نه فرشته، و نه حتی بی‌خرده شیشه و «نایس». دقیقه‌به‌دقیقه می‌شود مچش را گرفت که تو به‌عنوان سوژه با خودت همگن نیستی تا چه رسد به اینکه یکی باشی. مسیرش را هم با آزمون‌وخطا پیدا می‌کند. دانش و جهل دارد، بلدی و نابلدی دارد... سوژه مدرن دنبال «درخورترسازی جهان» است، و نه «درخورسازی» یک‌بار و برای همیشه ...
همه انسان‌ها عناصری از روباه و خارپشت در خود دارند و همین تمثالی از شکافِ انسانیت است. «ما موجودات دوپاره‌ای هستیم و یا باید ناکامل بودن دانشمان را بپذیریم، یا به یقین و حقیقت بچسبیم. از میان ما، تنها بااراده‌ترین‌ها به آنچه روباه می‌داند راضی نخواهند بود و یقینِ خارپشت را رها نخواهند کرد‌»... عظمت خارپشت در این است که محدودیت‌ها را نمی‌پذیرد و به واقعیت تن نمی‌دهد ...
در کشورهای دموکراتیک دولت‌ها به‌طور معمول از آموزش به عنوان عاملی ثبات‌بخش حمایت می‌کنند، در صورتی که رژیم‌های خودکامه آموزش را همچون تهدیدی برای پایه‌های حکومت خود می‌دانند... نظام‌های اقتدارگرای موجود از اصول دموکراسی برای حفظ موجودیت خود استفاده می‌کنند... آنها نه دموکراسی را برقرار می‌کنند و نه به‌طور منظم به سرکوب آشکار متوسل می‌شوند، بلکه با برگزاری انتخابات دوره‌ای، سعی می‌کنند حداقل ظواهر مشروعیت دموکراتیک را به دست آورند ...
نخستین، بلندترین و بهترین رمان پلیسی مدرن انگلیسی... سنگِ ماه، در واقع، الماسی زردرنگ و نصب‌شده بر پیشانی یک صنمِ هندی با نام الاهه ماه است... حین لشکرکشی ارتش بریتانیا به شهر سرینگاپاتام هند و غارت خزانه حاکم شهر به وسیله هفت ژنرال انگلیسی به سرقت رفته و پس از انتقال به انگلستان، قرار است بر اساس وصیت‌نامه‌ای مکتوب، به دخترِ یکی از اعیان شهر برسد ...