کتاب «مسئله خلق قرآن از منظر ولفسن» اثر علیرضا اسعدی در 172 صفحه منتشر شد.

مسئله خلق قرآن از منظر ولفسن علیرضا اسعدی

به گزارش کتاب نیوز به نقل از ایبنا، از موضوعات بسیار جذاب برای خاورشناسان، پژوهش و تحقیق در حوزه اسلام به مثابه آخرین دین الهی و دین بیشتر ملل شرق است. دامنه ورود مستشرقان به حوزه مطالعات مربوط به اسلام و مسلمانان به قدری گسترده است که شاید بتوان ادعا کرد هیج موضوعی در این حوزه نیست که مسشرقان به پژوهش و مطالعه درباره آن نپرداخته و آثاری درباره آن تألیف نکرده باشند ؛البته نمی توان انگیزه و هدف همه خاورشناسان یکی دانست.

نویسنده در این اثر کوشیده است ضمن اشاره کوتاه به تاریخچه و دیدگاه های مطرح در زمینه خلق قرآن به تبیین دیدگاه ولفسن پرداخته و نشان داده است که وی در کتاب «فلسفه علم کلام»، در مسئله خلق قرآن هم به لحاظ روشی و هم به لحاظ محتوایی دچار اشتباهاتی شده که حاصل پژوهش او را تحت تأثیر خود قرار داده است.

ولسفن علی رغم این ادعا که صرفاً در پی نشان دادن «بازتاب» آموزه های مسیحی در کلام اسلامی است، به طور مکرر از «تأثیر» آن آموزه ها در کلام اسلامی سخن می گوید و به گمان خود اثبات می کند متکلمان اسلامی در مسئله صفات الهی و به تبع مسئله خلق قرآن، از یهود و مسیحیت تأثیر پذیرفته اند.

این اثر در پنج فصل تألیف شده است؛ در فصل اول این اثر که با عنوان «نگاهی به مسئله خلق قرآن و رویکرد امامیه به آن» نگارش شده، در ابتدا پس از بیان دیدگاه هایی درباره کلام الهی، به بازتاب اجتماعی سیاسی مسئله خلق قرآن و موضع امامان شیعه نسبت به این مسئله پرداخته شده است.

در ادامه این فصل، دیدگاه متکلمان شیعه بررسی شده و ثمرات بحث کلام الهی تبیین می شود. در فصل دوم، به «روش شناسی و منابع» اشاره شده و چیستی روش فرضی استنتاجی و همچنین منابع مورد استفاده ولفسن بررسی شده است.

«خاستگاه مسئله صفات الهی» عنوان سومین فصل از این کتاب است که دیدگاه ها درباره خاستگاه آموزه صفات تبیین شده و همچنین به تبیین مفهومی واژه های معنا، شیء و صفت پرداخته شده است.

در فصل چهارم که با عنوان «خلق قرآن: پیشینه و انگیزه ها» تنظیم شده، نظریه های مبتنی بر قدمت قرآن با دو دیدگاه در خصوص اثبات و انکار قرآن از پیش موجود و آسمانی تشریح شده است و سپس بررسی و نقدهایی نسبت به آنها به رشته تحریر درآمده و سپس، کاربرد واژه مخلوق برای قرآن به همراه بررسی و نقد آورده شده است.

در پنجمین و آخرین فصل از کتاب مذکور، «صورت کتاب پیدا کردن قرآن» از دیدگاه ولفسن تبیین شده و پس از بررسی و نقد آن، »حقیقت لوح محفوظ و ربط و نسبت قرآن با آن» از منظر وی تشریح شده است و در ادامه، نظریه هایی در این باره به همراه بررسی و نقد آنها تبیین شده است.

کتاب «مسئله خلق قرآن از منظر ولفسن» اثر علیرضا اسعدی در172 صفحه و با قیمت 40هزار تومان توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.

................ هر روز با کتاب ...............

منجی آخرالزمانی هندوها... یک سفیدپوست مسیحی ادعا می‌کند آخرین آواتار ویشنو است؛ خدایی که هیئت جسمانی دارد... مخالفانش، این خدای تجسدیافته را باور ندارند و او را شیادی حرفه‌ای می‌دانند که با باندهای مواد مخدر در ارتباط است... قرار است با شمشیر آخته و کشتاری خونین جهان را از لوث جور و فساد جهانگیر پاک کند... برداشت‌های روان‌پریشانه از اعتقادات متعصبانه توسط فردی خودشیفته که خود را در جایگاه اسطوره‌ای منجی می‌پندارد و به خونسردی فاجعه می‌آفریند ...
خواهر و معشوقه‌اش، دروسیلا می‌میرد و کالیگولا بر اثر مرگ او به پوچی زندگی بشر پی می‌برد... آنچه کالیگولا می‌خواهد این است که به اندازه‌ی سرنوشت بی‌رحم شود تا از خلال بی‌رحمی او انسان‌ها به آن «بی‌رحمی دیگر» پی ببرند ... بزرگ‌زادگان دربار را به صورت عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی درمی‌آورد که ریسمانشان در دست اوست. آنها را وامی‌دارد تا برای نجات زندگی خود همه‌چیز را تسلیم کنند و به همه چیز پشت کنند، یعنی همه‌ی آنچه در واقع علت وجودی زندگی آنهاست ...
پدر ویژگی‌های بارز یک آنیموس منفی (سایه مردانه) را در خود حمل می‌کند... در جوانی، خودکامه و جسور و بی‌توجه بوده و تا به امروز، تحقیرگر: به مادرت صد دفعه گفته‌ بودم از این پسر مرد در نمی‌آد... تلاش ناکام پیرمرد در دست‌درازی به معصومیت پسر موجب استقرار حس گناهی است که یک قدم تا «انزجار از خود» فاصله دارد. و این فاصله با تنبیه پدر و تایید مادر طی و تبدیل به زخمی عمیق می‌شود... او یک زخمی است که می‌تواند زخم بزند ...
کتاب سه بخش دارد و در هر بخش ماجرا از دید یکی از سه مرد خانواده روایت می‌شود... سه راوی سه نگاه ولی یک سوژه: مادر... تصویر موج‌های هم‌مرکز که یکی پس از دیگری به حرکت درمی‌آیند ولی هرگز به یک‌دیگر نمی‌رسند... از خاله آیرین می‌شنویم و از زندگی و رابطه‌اش با شوهر سابقش بوید،‌ از سوفی، خدمتکار خانه که دلبسته کارل است، ‌از کارل آلمانی و داستان‌های پدربزرگش،‌ از عمه کلارا و عمو ویلفرد و جزییات خانه‌شان و علایق‌شان... در فصل اول پسری سرکش و برادرآزار به نظر می‌آید ولی در فصل دوم وجوه تازه‌ای از شخصیت ...
مدیر کارخانه خبردار می‌شود که یکی از آشنایانش، به نام مهندس مارکو ماشینی ساخته است به اسم کاربوراتور که می‌تواند از خود ماده، جوهر ازلی آن را بیرون بکشد: «مطلق»... پدیده‌های عجیبی تولید می‌شوند: رخدادهای دینی مانند گرایش‌های مذهبی، وعظ و خطابه، معجزات و حتی انواع تعصبات مذهبی... هواخواهان خدای روی کشتی لایروبی! با طرفداران خدای میدان تربیت اسب! درگیر می‌شوند... کلیسای رومی که از آغاز با مطلق مخالفت داشت، سرانجام آن را می‌پذیرد ...