کتاب «چیستی و قدرت پرسش اثربخش» به قلم محمدعلی نویدی صاحب نظریه تفکراثربخش توسط انتشارات دانشگاهی دایره دانش چاپ و منتشر شد.

چیستی و قدرت پرسش اثربخش محمدعلی نویدی

به گزارش کتاب نیوز به نقل از همدلی، شاید، این کتاب نخستین اثر جدی و عمیق و با رویکرد فلسفی و اثری و اندیشیده به زبان فارسی باشد که در خصوص چیستی و قدرت پرسش و پرسش‌پژوهی و پرسش‌شناسی به پژوهش و تجربه و نگارش درآمده است؛ چیستی پرسش از حقیقت و ساخت و ساختار و رابطه پرسش و مهارت‌های حل مسائل حیات آدمی به کاوش و پژوهش پرداخته است.
اندیشه‌ورزی و پرسش همزاد و هم‌اثرند؛ میزان پرسشگری در جامعه با قدر و قیمت اندیشه و اندیشه‌ورزی نسبت لاینفک دارند.
در این کتاب از واقعیت، ماهیت، ضرورت و آزادی پرسش و پرسشگری بحث شده است.

این کتاب با یک پیشگفتار و در یازده فصل کوتاه در باب پرسش‌ورزی و ارتباط آن با مقولات و مؤلفه‌های بنیادین زندگی و در دویست صفحه چاپ و در اختیار علاقه‌مندان به اندیشه‌ورزی و دوستداران تفکر اثربخش قرار گرفته است.

................ هر روز با کتاب ...............

با منع تفکر و تدبر در قرآن و روایات، به طور کلی ظاهر حدیث را جانشین عقل و معارض با عقلانیت تلقی کرده و آن را عملاً در جایگاه برتر از قرآن قرار دادند... عقل ستیزان حنبلی در تقابل با عقلانیت اعتزالی... عقل ستیزان اشعری و نقش قدرت سیاسی در گرایش به اشعریت... یک دیده‌بان هوشیار در اعماق وجودش بیدار است تا او را همواره به چالش بکشد... صفویه زمینه‌ساز ظهور اخباری‌گری... برای هزاران حدیث مشهور سندسازی کرد... سفیهان در روایت می‌کوشند و عالمان در درایت ...
جهان پرآشوب بورس پاریس... توصیف و تحلیل جایگزین موقعیت و داستان حماسی... سوداگر و بنده پول است... ورشکسته است و در این شرایط در پی تأسیس بانک... از دربانِ روزنامه گرفته تا استاد دانشگاه و وکیل مجلس به تبی یگانه گرفتار می‌آیند: تب پول و کسب سود بیشتر... به همه اطمینان می‌دهد که میل به ثروت‌اندوزی و کسب سود یگانه انگیزه راستین ادامه زندگی است ...
روایت زوجی که هم در پشت دوربین (در حین ساخت فیلم) و هم در جلوی آن به یکدیگر دل می‌بازند... دخترک وحشت زده‌ای بود که مطلقا به قابلیت‌های خودش اطمینانی نداشت. می‌ترسید روی پرده ظاهر شود... با اینکه سهم زیادی در کشف و معرفی ویلیام فاکنر و به ویژه دست‌گیری از او در ایام بی پولی‌اش داشته، اما با فروتنی از نقش و اهمیت بسیار زیاد او در فیلمهایش می‌گوید ...
برخی دولت‌ها غارتگر هستند؛ یعنی رهبرانشان غیر از غارت منابع کشور دستاوردی برای ملتشان ندارند، هیچ اراده‌ای هم برای توسعه ندارند... دولت‌های توسعه‌گرا به دو نوع دموکراتیک و اقتدارگرا تقسیم می‌شوند... توسعه را به‌عنوان هدف کانونی خود در نظر می‌گیرد و کلیه اهداف دیگر را به نفع توسعه به حاشیه می‌راند؛ یعنی اهدافی مثل عدالت یا مثلاً دموکراسی و آزادی‌های مدنی... دیوان‌سالاری‌های کارآمد، شایسته‌سالار، فنی، به دور از حاشیه‌های سیاسی... بستر بین‌المللی مناسب ...
با وجود تخیل شاعرانه، حقیقتی تاریخی را روایت کرده است... دختر ارشد آسیابان فقیری است دارای چهار فرزند... در کنار غار ماسابیل به دیداری نایل می‌آید و نخستین بار «بانو»ی خود را می‌بیند... خانواده، مدرسه، مقامات غیردینی و مقامات روحانی، همگی علیه او متحد می‌شوند... عبور بی‌واسطه‌ی وجه الهی به وجه بشری از طریق تقوای عشق... نخستین معجزه بهبود جوانی‌ست که از زمان تولد فلج بود ...