«نظریه انتقادی پس از برخاستن جنوب جهانی؛ دیالکتیک کالایدوسکوپیک» [Critical theory after the rise of the global South kaleidoscopic dialectic] اثر بویکه رِباین [Boike Rehbein] با ترجمه محمدمهدی فلاح به چاپ رسید.

نظریه انتقادی پس از برخاستن جنوب جهانی؛ دیالکتیک کالایدوسکوپیک» [Critical theory after the rise of the global South kaleidoscopic dialectic]  بویکه رِباین [Boike Rehbein]

به گزارش کتاب نیوز، بویک رباین (1965- ) استاد تمام جامعه و تحول در آسیا و آفریقا در دانشگاه هومبولت، برلین آلمان است. او قبل از روی آوردن به جامعه شناسی و مطالعات جهانی، دکترای فلسفه خود را دریافت کرده است.

ناشر در معرفی این اثر او آورده است:

پس از پایان هژمونی اروپایی ـ آمریکایی و بازگشت جهان چندمحور، اروپامحوری در فلسفه و علوم اجتماعی مورد حمله قرار گرفت. با این حال، هیچ جایگزین جدّی برای آن مطرح نشده است. این وضع فرصت بررسی مجدد فلسفه‌ی علوم اجتماعی را که در غرب بسط یافته است، فراهم می‌آورد. در این کتاب گفته شده است که ظهور مجدد جهانی چندمحور برای علوم اجتماعیِ اروپامحور به‌طور عام و نظریه‌ی انتقادی به‌طور خاص درنهایت فرصت فارغ شدن از پارادوکس‌ها و بن‌بست‌های بی‌شماری را که تا کنون مشکل ایجاد کرده است، فراهم می‌آورد. نویسنده‌ی کتاب راه‌حلی در قالب «دیالکتیک کالایدوسکوپیک» ارائه می‌دهد. این دیالکتیک از آن جهت منحصربه‌فرد است که امکان فائق آمدن بر دوگانه‌ی مجعول جهان‌شمول‌گرایی و نسبی‌گرایی را با اتکا به دیدگاهی اصیل درباب فلسفه‌ی علم فراهم می‌آورد. با تأسی به این دیدگاه، تمرکز روی پیکربندی‌های موجود در اخلاقِ فهم، توافق و تعلم جلب‌ شده و توجه روی ارتباط آن‌ها با نقد موسع اجتماعی-‌علمی قرار می‌گیرد. این کتاب از علوم اجتماعی می‌خواهد تا با واقعیت‌های جدید جهان تطابق فلسفی و روش‌شناختی پیدا کند و این کار را با هر چه بیش‌تر بازاندیشانه، و در ادامه‌ی آن، هر چه کمتر اروپامحورشدن محقق سازد.

«نظریه انتقادی پس از برخاستن جنوب جهانی؛ دیالکتیک کالایدوسکوپیک» در 280 صفحه و قیمت 67 هزارتومان منتشر شده است و در دسترس علاقمندان به جامعه شناسی قرار گرفته است.

................ هر روز با کتاب ...............

راسکلنیکوف بر اساس جان‌مایه‌ای از فلسفه هگل دست به جنایت می‌زند... انسان‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: نخست انسان‌های عادی که می‌بایست مطیع باشند و حق تجاوز از قانون را ندارند و دوم انسان‌های که او آن را «مافوق بشر» یا غیرعادی می‌نامد و اینان مجازند که برای تحقق اهداف والای خود از قانون عدول کنند... به زعم او همه‌ی قانون‌گذاران و بنیان‌گذاران «اصول انسانیت» به نوعی متجاوز و خونریز بوده‌اند؛ ناپلئون، سولن و محمد را که از او تحت عنوان «پیامبر شمشیر» یاد می‌کند از جمله این افراد استثنایی می‌‌داند ...
انقلابی‌گری‌ای که بر من پدیدار شد، حاوی صورت‌های متفاوتی از تجربه گسیختگی و گسست از وضعیت موجود بود. به تناسب طیف‌های مختلف انقلابیون این گسیختگی و گسست، شدت و معانی متفاوتی پیدا می‌کرد... این طیف از انقلابیون دیروز بدل به سامان‌دهندگان و حامیان نظم مستقر می‌شوند... بخش زیادی از مردان به‌ویژه طیف‌های چپ، جنس زنانه‌تری از انقلابی‌گری را در پیش گرفتند و برعکس... انقلابی‌گری به‌واقع هیچ نخواستن است ...
سند در ژاپن، قداست دارد. از کودکی به مردم می‌آموزند که جزئیات را بنویسند... مستند کردن دانش و تجربه بسیار مهم است... به شدت از شگفت‌زده شدن پرهیز دارند و همیشه دوست دارند همه چیز از قبل برنامه‌ریزی شده باشد... «هانسه» به معنای «خودکاوی» است یعنی تأمل کردن در رفتاری که اشتباه بوده و پذیرفتن آن رفتار و ارزیابی کردن و تلاش برای اصلاحش... فرایند تصمیم‌سازی در ژاپن، نظام رینگی ست. نظام رینگی، نظام پایین به بالا است... این کشور را در سه کلمه توصیف می‌کنم: هارمونی، هارمونی، هارمونی! ...
دکتر مصدق، مهندس بازرگان را مسئول لوله‌کشی آب تهران کرده بود. بعد کودتا می‌شود اما مهندس بازرگان سر کارش می‌ماند. اما آخر هفته‌ها با مرحوم طالقانی و دیگران دور هم جمع می‌شدند و از حکومت انتقاد می‌کردند. فضل‌الله زاهدی، نخست‌وزیر کودتا می‌گوید یعنی چه، تو داری برای من کار می‌کنی چرا از من انتقاد می‌کنی؟ بازرگان می‌گوید من برای تو کار نمی‌کنم، برای مملکت کار می‌کنم، آب لوله‌کشی چه ربطی به کودتا دارد!... مجاهدین بعد از انقلاب به بازرگان ایراد گرفتند که تو با دولت کودتا همکاری کردی ...
توماس از زن‌ها می‌ترسد و برای خود یک تز یا نظریه ابداع می‌کند: دوستی بدون عشق... سابینا یک‌زن نقاش و آزاد از هر قیدوبندی است. اما ترزا دختری خجالتی است که از خانه‌ای آمده که زیر سلطه مادری جسور و بی‌حیا قرار داشته... نمی‌فهمید که استعاره‌ها خطرناک هستند. نباید با استعاره‌ها بازی کرد. استعاره می‌تواند به تولد عشق منجر شود... نزد توماس می‌رود تا جسمش را منحصر به فرد و جایگزین‌ناپذیر کند... متوجه می‌شود که به گروه ضعیفان تعلق دارد؛ به اردوی ضعیفان، به کشور ضعیفان ...