کتاب «روانشناسی فرهنگی» [Cultural psychology] نوشته استیون جی. هین [Steven j Heineبه همت سازمان سمت منتشر شد.

روانشناسی فرهنگی» [Cultural psychology]  استیون جی. هین [Steven j Heine]

به گزارش کتاب نیوز، کتاب «روانشناسی فرهنگی»  با ترجمه جمعی از مترجمان و ویراستاری علمی علی فتحی آشتیانی به همت پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت منتشر شد.

نسخه اصلی این کتاب در سال 2007 منتشر شده و دارای ۱۴ فصل است. ناشر ایرانی به دلیل حجم زیاد مطالب، ۴ فصل کتاب را حذف کرده است. عناوین 10 فصل این کتاب عبارتند از:
فصل اول: روانشناسی فرهنگی چیست؟ / ترجمه علی فتحی آشتیانی
فصل دوم: فرهنگ و طبیعت انسان / ترجمه پرویز آزاد فلاح
فصل سوم: رشد و اجتماعی شدن / ترجمه فرهاد جمهری
فصل چهارم: خود و شخصیت / ترجمه امیرعلی مازندرانی
فصل پنجم: زیستن در جهان‌های چندفرهنگی / حجت الله فراهانی
فصل ششم: انگیزش / ترجمه ناصر آقابابایی
فصل هفتم: شناخت و ادراک / ترجمه علیرضا مرادی و حمید خانی پور
فصل هشتم: هیجان‌ها / ترجمه مهدی زارع بهرام آبادی
فصل نهم: جاذبۀ فردی و روابط نزدیک / فرامرز سهرابی
فصل دهم: سلامت روانی / علی فتحی آشتیانی

روانشناسی فرهنگی حوزه‌ای از روانشناسی است که به بررسی تأثیر فرهنگ بر فرایندهای روانشناختی از جمله تفکر و رفتار می‌پردازد. موضوع روانشناسی فرهنگی این است که فرهنگ را نمی‌توان از ذهن تفکیک کرد، زیرا فرهنگ و ذهن همدیگر را می‌سازند. فرهنگ‌ها از تعامل اذهان متنوع افرادی که در درون آنها زندگی می‌کنند پدید می آیند و فرهنگ‌ها نیز به نوبه خود شیوه‌هایی که این ذهن‌ها از طریق آنها فعالیت می‌کنند را شکل می‌دهند. روانشناسی فرهنگی اغلب با روانشناسی میان فرهنگی اشتباه گرفته می‌شود.

نگاهی کوتاه به فصل‌های کتاب
فصل اول روان‌شناسی فرهنگی چیست؟ در این فصل مباحث روان‌شناسی گونه‌های فرهنگی، فرایندهای روانشناختی می‌توانند در بین فرهنگ‌ها متفاوت باشند، آیا فرهنگ مستقل از ذهن است یا با ذهن درهم بافته شده است؟ ویژگی‌های جهانی روانشناختی و سطوح تحلیل، پایگاه داده‌های روانشناختی تا حد زیادی غیرمعمول است، چرا روانشناسی فرهنگی را مطالعه می‌کنیم؟ شما محصول فرهنگ خودتان هستید و روانشناسی فرهنگی از کجا می‌آید؟ مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم فرهنگ و طبیعت انسان. مباحث این فصل شامل آیا انسان‌ها تنها موجودات برخوردار از فرهنگ هستند و چرا انسان‌ها در یادگیری فرهنگی مهارت دارند، است.

فصل سوم تحول و اجتماعی شدن. در این فصل مباحث تبدیل مغزهای مشابه به ذهن‌های ِ فرهنگی متفاوت، دوره‌های حساس اجتماعی شدن فرهنگی) اکتساب زبان و اکتساب فرهنگ (ظهور تفاوت‌های فرهنگی در فرایندهای روانشناختی با افزایش سن، تفاوت تجربیات اولیه کودکی در فرهنگ‌های مختلف، گذارهای تحولی دشوار و اجتماعی شدن از طریق آموزش مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل چهارم خود و شخصیت. در این فصل موضوعات من کیستم؟ دیدگاه‌های مستقل در برابر دیدگاه‌های وابسته به هم نسبت به خود، روابط با خودی‌ها و غیر خودی‌ها، فردگرایی و جمع گرایی، فراتر از فردگرایی و جمع گرایی، نکته‌ای درباره ناهمگنی افراد و فرهنگ‌ها، جنسیت و فرهنگ، چند تفاوت فرهنگی دیگر در زمینه خودپنداره) همسانی خود و خودآگاهی (، نظریه‌های تلویحی در ارتباط با ماهیت خود و شخصیت مورد بحث قرار گرفته است.

فصل پنجم زیستن در جهان چندفرهنگی. این فصل شامل موضوع‌های دشواری‌های مطالعه فرهنگ پذیری، هنگامی که افراد به یک فرهنگ جدید مهاجرت می‌کنند چه روی می‌دهد؟ مردمان چندفرهنگی و افراد چندفرهنگی ممکن است خلاق‌تر باشند، است.

فصل ششم انگیزش. در این فصل انگیزه خودافزایی و حرمت خود (عزت نفس)، انگیزش‌های شأن و پیشرفت خود، دین و انگیزش پیشرفت، عاملیت و کنترل، انگیزش‌های سازگار شدن یا کوتاه نیامدن بحث شده است.

فصل هفتم شناخت و ادراک. در این فصل تفکر تحلیلی و کل نگر، توجه، فهم رفتار دیگران) خطای بنیادی اسناد (، سبک‌های استدلال، تحمل امور متضاد، تفکر خالقانه، تکلم و تفکر، ارتباط آشکار در مقابل ارتباط ضمنی، نسبیت زبان شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل هشتم هیجان. این فصل شامل موضوعات هیجان چیست؟ آیا تجربه هیجانی بر اساس فرهنگ‌های مختلف، متفاوت است؟ هیجان و زبان، تفاوت فرهنگی در انواع تجارب هیجانی، تفاوت فرهنگی در شادکامی و بهزیستی ذهنی و نتیجه گیری در مورد تفاوت فرهنگی هیجان‌ها است.

فصل نهم جذابیت بین فردی و روابط نزدیک. در این فصل جاذبه بین فردی (جذابیت فیزیکی، زمینه‌های جذابیت بین فردی، اثر مشابهت جذابیت) و روابط نزدیک مورد بحث قرار گرفته است.

فصل دهم سلامت روانی. این فصل شامل اختلال روان شناختی چیست؟ سندرم‌های وابسته به فرهنگ (اختلالات خوردن، کورو، آموک، هیستری و سایر اختلالات وابسته به فرهنگ)، سندرم‌های جهانی (افسردگی، اختلال اضطراب اجتماعی، خودکشی، اسکیزوفرنی) و درمان مشکلات روانی است.

کتاب «روانشناسی فرهنگی» برای دانشجویان رشته روانشناسی به عنوان منبع اصلی دروس روانشناسی اجتماعی در مقطع کارشناسی و روانشناسی فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد و به بهای ۶۵ هزار تومان منتشر شده است.

................ هر روز با کتاب ...............

هفته‌هاست که حتی یک ماهی نیامده است که به طعمه‌ی قلاب‌های او دهن بزند، ولی ناامید نمی‌شود و برای بار هشتاد و پنجم راه دریا را در پیش می‌گیرد... وقت ظهر، ماهی بزرگی به قلاب می‌اندازد... ماهی در اعماق حرکت می‌کند و قایق را به دنبال خود می‌کشد...ماهی‌گیر پیر زمزمه می‌کند: «ای ماهی، من دوستت دارم و احترامت می‌گذارم، خیلی احترامت می‌گذارم. ولی تو را خواهم کشت»... ماهی سیمین‌فامْ سرانجام خط‌های ارغوانی پوست خود را بر سطح دریا نشان می‌دهد ...
به رغم کم‌حجم بودنش در واقع یک کتابخانه عظیم است... یکی از چالش‌های زمخشری در تفسیر کشاف این بود که مثلا با عرفا گلاویز است، چون عقل کلی که عرفا مطرح می‌کنند برای‌شان قابل قبول نیست... از لحاظ نگرشی من اشعری هستم و ایشان گرایشات اعتزالی دارد... حاکم مکه وقتی می‌بیند زمخشری به مکه می‌رود، می‌گوید اگر تو نمی‌آمدی، من می‌خواستم به خوارزم بیایم و تقاضا کنم این متن را به پایان برسانی... هنوز تصحیح قابل قبولی از آن در اختیار نداریم ...
نخستین بخش از سه‌گانه‌ پی‌پی جوراب‌بلند در کشتی و پی‌پی جوراب‌بلند در دریاهای جنوب... دخترکی نه‌ساله به تنهایی در خانه‌ای چوبی در وسط باغی خودرو، واقع در یکی از شهرهای کوچک سوئد، زندگی می‌کند... تقریباً یتیم است، زیرا که مادرش مرده است و پدرش در جزیره‌ی دوردستی در آفریقا حکومت می‌کند... با شادی آمیخته به ترس خود را به دست ماجراهای افسارگسیخته‌ای می‌سپارند... برداشت‌های سنتی از تعلیم و تربیت را دگرگون می‌کند ...
شرکت در اعتصابات کارگری، میل به گیاه‌خواری، بستری‌شدن در تیمارستان، تمایلات همجنس‌گرایانه و… وجوه اشتراکی است که تشخیص راوی، اف، پیرمرد منحرف و نیز پیرمردی که سردسته‌ تروریست‌ها خوانده می‌شود را از یکدیگر برای مخاطب با دشواری همراه می‌کند... تصمیم او مبنی بر تطهیر روح خود از طریق خودآزاری جسمی بهانه‌ای می‌شود تا راوی با تعابیر طنزآمیزی چون محراب‌های فسقلی پلاستیکی، صلیب‌های تزیینی، قدیسه تقلبی و زلم‌زیمبوهای مذهبی به تمسخر کلیسا و اربابان آن بپردازد ...
می‌خواستم از بازی سرنوشت بنویسم. از اینکه چطور فردی که خود را در آستانه مرگ می‌بیند و آماده پذیرش آن است، ناگهان... با مرگ مرتضی و به اسارت درآمدن زلیخا... با به دنیا آمدن «یوسف» بار دیگر زلیخا به زندگی برمی‌گردد... تصور معمول ما همیشه این بوده که آنچه در دوره‌های مختلف تاریخی ایران از سر گذرانده‌ایم تنها مختص به تاریخ ما و ایران زمین بوده است ...