کتاب «روانشناسی فرهنگی» [Cultural psychology] نوشته استیون جی. هین [Steven j Heineبه همت سازمان سمت منتشر شد.

روانشناسی فرهنگی» [Cultural psychology]  استیون جی. هین [Steven j Heine]

به گزارش کتاب نیوز، کتاب «روانشناسی فرهنگی»  با ترجمه جمعی از مترجمان و ویراستاری علمی علی فتحی آشتیانی به همت پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت منتشر شد.

نسخه اصلی این کتاب در سال 2007 منتشر شده و دارای ۱۴ فصل است. ناشر ایرانی به دلیل حجم زیاد مطالب، ۴ فصل کتاب را حذف کرده است. عناوین 10 فصل این کتاب عبارتند از:
فصل اول: روانشناسی فرهنگی چیست؟ / ترجمه علی فتحی آشتیانی
فصل دوم: فرهنگ و طبیعت انسان / ترجمه پرویز آزاد فلاح
فصل سوم: رشد و اجتماعی شدن / ترجمه فرهاد جمهری
فصل چهارم: خود و شخصیت / ترجمه امیرعلی مازندرانی
فصل پنجم: زیستن در جهان‌های چندفرهنگی / حجت الله فراهانی
فصل ششم: انگیزش / ترجمه ناصر آقابابایی
فصل هفتم: شناخت و ادراک / ترجمه علیرضا مرادی و حمید خانی پور
فصل هشتم: هیجان‌ها / ترجمه مهدی زارع بهرام آبادی
فصل نهم: جاذبۀ فردی و روابط نزدیک / فرامرز سهرابی
فصل دهم: سلامت روانی / علی فتحی آشتیانی

روانشناسی فرهنگی حوزه‌ای از روانشناسی است که به بررسی تأثیر فرهنگ بر فرایندهای روانشناختی از جمله تفکر و رفتار می‌پردازد. موضوع روانشناسی فرهنگی این است که فرهنگ را نمی‌توان از ذهن تفکیک کرد، زیرا فرهنگ و ذهن همدیگر را می‌سازند. فرهنگ‌ها از تعامل اذهان متنوع افرادی که در درون آنها زندگی می‌کنند پدید می آیند و فرهنگ‌ها نیز به نوبه خود شیوه‌هایی که این ذهن‌ها از طریق آنها فعالیت می‌کنند را شکل می‌دهند. روانشناسی فرهنگی اغلب با روانشناسی میان فرهنگی اشتباه گرفته می‌شود.

نگاهی کوتاه به فصل‌های کتاب
فصل اول روان‌شناسی فرهنگی چیست؟ در این فصل مباحث روان‌شناسی گونه‌های فرهنگی، فرایندهای روانشناختی می‌توانند در بین فرهنگ‌ها متفاوت باشند، آیا فرهنگ مستقل از ذهن است یا با ذهن درهم بافته شده است؟ ویژگی‌های جهانی روانشناختی و سطوح تحلیل، پایگاه داده‌های روانشناختی تا حد زیادی غیرمعمول است، چرا روانشناسی فرهنگی را مطالعه می‌کنیم؟ شما محصول فرهنگ خودتان هستید و روانشناسی فرهنگی از کجا می‌آید؟ مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل دوم فرهنگ و طبیعت انسان. مباحث این فصل شامل آیا انسان‌ها تنها موجودات برخوردار از فرهنگ هستند و چرا انسان‌ها در یادگیری فرهنگی مهارت دارند، است.

فصل سوم تحول و اجتماعی شدن. در این فصل مباحث تبدیل مغزهای مشابه به ذهن‌های ِ فرهنگی متفاوت، دوره‌های حساس اجتماعی شدن فرهنگی) اکتساب زبان و اکتساب فرهنگ (ظهور تفاوت‌های فرهنگی در فرایندهای روانشناختی با افزایش سن، تفاوت تجربیات اولیه کودکی در فرهنگ‌های مختلف، گذارهای تحولی دشوار و اجتماعی شدن از طریق آموزش مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل چهارم خود و شخصیت. در این فصل موضوعات من کیستم؟ دیدگاه‌های مستقل در برابر دیدگاه‌های وابسته به هم نسبت به خود، روابط با خودی‌ها و غیر خودی‌ها، فردگرایی و جمع گرایی، فراتر از فردگرایی و جمع گرایی، نکته‌ای درباره ناهمگنی افراد و فرهنگ‌ها، جنسیت و فرهنگ، چند تفاوت فرهنگی دیگر در زمینه خودپنداره) همسانی خود و خودآگاهی (، نظریه‌های تلویحی در ارتباط با ماهیت خود و شخصیت مورد بحث قرار گرفته است.

فصل پنجم زیستن در جهان چندفرهنگی. این فصل شامل موضوع‌های دشواری‌های مطالعه فرهنگ پذیری، هنگامی که افراد به یک فرهنگ جدید مهاجرت می‌کنند چه روی می‌دهد؟ مردمان چندفرهنگی و افراد چندفرهنگی ممکن است خلاق‌تر باشند، است.

فصل ششم انگیزش. در این فصل انگیزه خودافزایی و حرمت خود (عزت نفس)، انگیزش‌های شأن و پیشرفت خود، دین و انگیزش پیشرفت، عاملیت و کنترل، انگیزش‌های سازگار شدن یا کوتاه نیامدن بحث شده است.

فصل هفتم شناخت و ادراک. در این فصل تفکر تحلیلی و کل نگر، توجه، فهم رفتار دیگران) خطای بنیادی اسناد (، سبک‌های استدلال، تحمل امور متضاد، تفکر خالقانه، تکلم و تفکر، ارتباط آشکار در مقابل ارتباط ضمنی، نسبیت زبان شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل هشتم هیجان. این فصل شامل موضوعات هیجان چیست؟ آیا تجربه هیجانی بر اساس فرهنگ‌های مختلف، متفاوت است؟ هیجان و زبان، تفاوت فرهنگی در انواع تجارب هیجانی، تفاوت فرهنگی در شادکامی و بهزیستی ذهنی و نتیجه گیری در مورد تفاوت فرهنگی هیجان‌ها است.

فصل نهم جذابیت بین فردی و روابط نزدیک. در این فصل جاذبه بین فردی (جذابیت فیزیکی، زمینه‌های جذابیت بین فردی، اثر مشابهت جذابیت) و روابط نزدیک مورد بحث قرار گرفته است.

فصل دهم سلامت روانی. این فصل شامل اختلال روان شناختی چیست؟ سندرم‌های وابسته به فرهنگ (اختلالات خوردن، کورو، آموک، هیستری و سایر اختلالات وابسته به فرهنگ)، سندرم‌های جهانی (افسردگی، اختلال اضطراب اجتماعی، خودکشی، اسکیزوفرنی) و درمان مشکلات روانی است.

کتاب «روانشناسی فرهنگی» برای دانشجویان رشته روانشناسی به عنوان منبع اصلی دروس روانشناسی اجتماعی در مقطع کارشناسی و روانشناسی فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد و به بهای ۶۵ هزار تومان منتشر شده است.

................ هر روز با کتاب ...............

ایران را با شیلی مقایسه کرده‌اند و از اینکه چرا محمدرضا شاه همچون پینوشه با حمایت آمریکا انقلابیون را در ایران سرکوب نکرده و حمام خون راه نینداخته ناراضی هستند... یک نظامی خودساخته و گستاخ با تغییراتی برق آسا برای ایجاد ترقیاتی که بیشتر از سطح فرهنگ و سواد او بود یا جوانی ضعیف که اگر چه تربیت و آموزشی عالی داشت اما عملا در پانزده سال نخست سلطنتش قدرتی نداشت ...
سیمین جان، عزیز دلم، دختر سیاه‌سوخته شیرازی، چه بگویم؟ عمرم! جان من به لب آمد تا کاغذت رسید... سیمین جان، یک خریت کرده‌ام که ناچارم برایت بنویسم... هوای تو را بو کردم و در جست‌وجوی تو زیر همه درخت‌ها را گشتم ... همین‌طور گریه می‌کردم و هق‌هق‌کنان می‌رفتم... همین یک دسته کوچک مو کافی است... دانه دانه مرتب کرده‌ام و وسط آن را با یک نوار کوچک چسب روی یکی از عکس‌هایت چسبانده‌ام و بو می‌کنم. و راستی چه خوب بوی تو را دارد ...
گروهی از دانش‌آموزان انگلیسی هشت تا سیزده ساله... نخست می‌کوشند تا سازمان اجتماعی و سیاسی ثابتی برقرار کنند... بعد از آنکه ماده خوکی را به نحو وحشتناکی می‌کشند توتمی تأسیس می‌کنند... جزیره به صورت جهنمی درمی‌آید. شکارچیانِ ژولیده‌مو، با بدن نقاشی‌شده، مانند جنگجویان، مسلح به نیزه و تشنه‌ی خون... قصه قابل تفسیرهای مختلف (فرویدی، جامعه‌شناختی و مابعدالطبیعی) است ...
در آغاز دهه‌ی 60 انتشار یافت که خود شاهد جنبش فرهنگی نیرومندی بود: در امریکای شمالی، نخستین نسلی که با تلویزیون بزرگ شده بود، به سن رشد می‌رسید... گسترش فرهنگ کتاب اندیشه‌ی فردیت و ساختار اجتماعی دولت ملی را پدید آورد... با کشف الکتریسیته در مرحله‌ی چهارم تحول، جریان جایگزینی یک «کهکشان» تازه، با «کهکشان گوتنبرگ» آغاز می‌شود... نسل‌هایی که با تلویزیون و دیگر رسانه‌های نوین بزرگ شده‌اند، این توانایی را می‌یابند که آن یکپارچگی روانی جامعه‌ی قبیله‌ای را در «دهکده‌ی جهانی» برقرار سازند ...
مرد جوانی که همیشه در میان بومیان امریکایی زندگی کرده است... آنچه را می‌اندیشد ساده‌دلانه می‌گوید و آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد... داوری‌هایی به‌اصطلاح «ساده‌لوحانه» ولی آکنده از خردمندی بر زبانش جاری می‌شود... او را غسل تعمید می‌دهند... به مادر تعمیدی خود دل می‌بندد... یک کشیش یسوعی به او چنین تفهیم می‌کند که به هربهایی شده است، ولو به بهای شرافتش، باید او را از زندان رها سازد... پزشکان بر بالین او می‌شتابند و در نتیجه، او زودتر می‌میرد! ...