می‌خندم و می‌گرخم از این آینه‌ی دق
در وصلت فرخنده‌ی گودرز و شقایق

آبی نشد از عقلِ خوداندیشِ بشر گرم
کبریت کشیدیم به سرمایه‌ی منطق

این دسته که امروز کمربسته‌ی شاهند
دیشب همه بودند هوادار مصدق

وقعی ننهادند به اشخاص مخالف
چون بعله گرفتند ز افراد موافق

از باد مخالف به چه بدبختی رَستیم
با تیشه فتادیم به جان کف قایق

از ناطق نوری بگریزیم به تکرار
از باد بهاری بگریزیم به ناطق

در مملکت اکنون خللی نیست، وگر هست
تقصیر کسی نیست مگر دولت سابق

بگریخت زمین‌خوار، فدای سر ضابط
ابرام نماییم به قطع‌الیدِ سارق

در قوه‌ی عدلیه‌ی صادق همه پاکند
ناپاک بگو کیست؟ هوادار منافق

تا زورِ چماق است چه لازم به هویج است
تا حقنه توان کرد چه حاجت به مشوّق

این عقربه‌ها قاتلِ خاموش زمانند
وین ثانیه‌ها مذبحِ ساعات و دقایق

در دایره با آینه سرگرم سکوتیم
در دایره‌ی هستی و با آینه‌ی دق

................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............

جستجوی یک دوچرخه‌ی دزدیده‌شده بهانه‌ای به دست نویسنده می‌دهد تا از بیکاری در کشوری سخن گوید که نیم قرن است از این درد رنج می‌کشد... در این رهگذر، محله‌های فقیر و مردمان آن توصیف شده‌اند: دزدان و همدستان آنها، روسپیان و پااندازان، و تاجران مشکوک... شخصیت اصلی داستان سعی می‌کند که پلیس را درگیر این داستان کند، اما کاملاً شکست می‌خورد... با وساطت روسپی می‌تواند دوچرخه‌اش را دوباره از دزد خریداری کند ...
گوشه‌هایی مهم از تاریخ تجدد در ایران... 6 محصل مسلمان از ایران، برای آموختن علوم جدید و آشنایی با تمدن غرب وارد لندن می‌شوند... روبه‌رو شدن با تندروهای مسیحی، تبشیری های متعصب، حلقه‌ی فراماسون‌های پنهان کار، انجمن‌های کارگری رادیکال... جامعه‌ای که تصویر دقیقی از آن در آثار جین آستین ترسیم شده است... یکی از آنها نام کتاب خاطرات خود از این سفر را «حیرت نامه» نامید ...
ماجرای گروه پیکان سیاه در زمان جنگ گل‌ها در انگلستان اتفاق می‌افتد... پدر ریچارد را کشته است تا بتواند قیم او شود و از دارایی‌اش سوءاستفاده کند... ریاکار، خائن، مرافعه‌جو و پیمان‌شکن است و حتی حاضر است در گرماگرم جنگ تغییر تابعیت بدهد تا بتواند از بدبختی شکست‌خوردگان بهره‌برداری کند... جان، در واقع جواناست! دختری یتیم که سر دانیل، قصد دارد او را به همسری ریچارد دربیاورد ...
بازنویسی بخشی از روایت هفت پیکر... یکی از چکمه‌های سمانه گم می‌شود... کابوس‌های جوانی را حکایت می‌کند که خاطرات پدر مرده‌اش، شهر زادگاهش یعنی اصفهان و رودخانه زاینده رود او را به مرز پریشانی می‌رساند... روایت‌گر پسر خنگی است که تا پیش از رفتن به مدرسه حرف نمی‌زند... باید به تنهایی چند اسیر عراقی را به پشت جبهه منتقل کند... تصمیم می گیرد که با همسر واقعی اش همبازی شود ...
ماجرای رستم و سهراب، تنها موردی است که در آن پدری ناخواسته فرزندش را -چون که معترض حکومت شاه ایران شده بود- می‌کشد و تراژدی فرزندکشی را رقم می‌زند... تنها زن باقرآباد که بلد است از روی کتاب شعر بخواند... با یکه‌بزن‌های دیگر به طمع پول همراه شده تا دل «آذر» را به دست بیاورد... اما آذر دلش برای زندگی با «گروهبان رستمی» هوایی شده... معلوم نمی‌شود این مادر متفاوت و قوی، چه تأثیری در زندگی سالار داشته ...