سفر فلسفی با قطار رخداد | هم‌میهن


برخی مفاهیم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، چنان گستره وسیعی دارند که خود در ابژه پژوهش و خوانش‌های تحلیلی قرار می‌گیرند. «رخداد»، یکی از این مفاهیم است. «رخداد»، رویدادی است که زندگی معمولی را در هم می‌شکند، یک گسست سیاسی رادیکال، دگرگونی واقعیت، ظهور یک فرم هنری‌نو یا تجربه‌ای تکان‌دهنده چون عاشق‌ شدن. اسلاوی ژیژک [Slavoj Žižek] اگر مهمترین یا بزرگترین فیلسوف زنده‌ی دنیا نباشد، قطعا مشهورترین‌شان است. فیلسوفی که از اقتصاد و سیاست تا ادبیات و سینما و بسیاری چیزهای دیگر می‌نویسد و سخنرانی می‌کند.

خلاصه کتاب رخداد؛ سفری فلسفی با قطار یک مفهوم» [Event : a philosophical journey through a concept]،  اسلاوی ژیژک

او که توانایی عجیبی در تحلیل‌های شگفت پیرامون پدیده‌های مختلف زندگی دارد و این مهم حتی شامل سبک غذا خوردن، عشق ورزیدن، راه رفتن، نشستن و حتی قضای‌حاجت مردم کشورهای مختلف هم می‌شود، بی‌محابا به قدرت و سرمایه حمله کرده و می‌کند. ژیژک که از پرچمداران رادیکالیسم در جهان معاصر است، اعتقاد دارد جهان از امور دم‌دستی پر شده و قدرت سرمایه و سبک زندگی ترویجی آن، همه‌‌چیز را زیر سیطره گرفته و از معنا خالی کرده است. کتاب «رخداد؛ سفری فلسفی با قطار یک مفهوم» [Event : a philosophical journey through a concept]، با فرم ادیسه‌وارش جستاری تکه‌تکه و فلسفی است‌ که قصد دارد از دل پدیده‌های مختلف، اهمیت رخداد در مقام رویدادی که انسان و جهان را دگرگون می‌کند را اثبات کرده و بر‌ تفکر درجا‌زننده و خواهان ثبات وضعیت موجود، خط بطلان بکشد.

این متفکر چپ می‌گوید که ما با قطار وارد تونلی شده‌ایم و کورسوی نوری را می‌بینیم، ولی نمی‌دانیم که این کورسوی نور، روشنایی بیرون از تونل نیست، بلکه چرا‌‌غ‌های قطار سهمگین دیگری‌ است که از روبه‌رو به‌سوی ما می‌آید! رخداد؛ سفری فلسفی از دل یک مفهوم است، سفری‌ که با قطاری شهری آغاز شده و توقف‌هایش هرکدام توضیح وجهی از مسئله‌ رخداد هستند که باید بر آنها پافشاری کنیم، برای نجات خودمان، دیگران و زمین، در چارچوب سیاستی رادیکال، سرشار از گسست و درهم‌ شکنندگی که هیچ ابایی از پذیرش مخاطره‌ برای‌ رهایی ندارد.

در کتاب «رخداد» با مترو سفر می‌کنیم و از ایستگاه‌ها و اتصال‌های بسیاری می‌گذریم؛ هر ایستگاه معرف تعریفی مشخص از «رخداد» است. اولین ایستگاه عبارت است از تغییر یا فروپاشی قابی که ازخلالش واقعیت بر ما پدیدار می‌شود؛ دومین ایستگاه هبوطی مذهبی است. سپس ایستگاه برهم‌خوردن تقارن را داریم، روشن‌بینی بودائی، مواجهه با حقیقت که زندگی روزمرۀ ما را از هم می‌پاشد، تجربۀ خود یا نفس به‌عنوان اتفاقی کاملاً رخدادگونه، نسبت درون‌ماندگار وهم و حقیقت که خود حقیقت را به چیزی رخدادگونه بدل می‌کند. سفر پیش‌رو، سفری پردست‌انداز اما هیجان‌انگیز است. عنوان فرعی کتاب هم «سفری فلسفی با قطار یک مفهوم» است و بر این مبنی، فصل‌بندی‌های کتاب هم با عنوان «ایستگاه» نامگذاری شده است.

ژیژک در فصل‌نخست با عنوان «همه سوار شوند؛ رخداد حرکت می‌کند»، می‌نویسد: «رخداد» می‌تواند ناظر باشد به یک بلای ویرانگر طبیعی یا آخرین رسوایی سلبریتی‌ها، پیروزی مردم یا تغییر سیاسی بی‌رحمانه، تجربه پرشور اثر هنری یا تصمیمی از صمیم قلب. پس چگونه می‌توان تعریفی از این مفهوم به‌دست داد؟ با توجه به این معانی متنوع، تنها راهی که برای حل این معما وجود دارد این است که خطر کنیم و با فرض گرفتن مفهومی تقریبی از رخداد، سوار قطار شویم و سفرمان را در جست‌وجوی معنای آن آغاز کنیم.» ژیژک در ادامه همین فصل می‌گوید: «پس بیایید فرض کنیم که در مترو نشسته‌ایم و سفری در پیش داریم با ایستگاه‌ها و تقاطع‌های مختلف و هر ایستگاه معرف تعریفی است پذیرفته‌شده از رخداد. اولین ایستگاه همان تغییر یا نابودی قابی است که ازطریق آن، واقعیت بر ما ظاهر می‌شود؛ دومین ایستگاه هبوط دینی است. ایستگاه‌های بعدی به‌ترتیب عبارتند از: نابودی تقارن، وارستگی بودایی، مواجهه‌ای با حقیقت که زندگی عادی‌مان را به لرزه در می‌آورد، تجربه خود به‌مثابه اتفاقی کام رخدادگونه، درون ماندگاري توهم نسبت به حقیقت که باعث می‌شود خود حقیقت خصلتی رخدادی یابد و ترومایی که نظم نمادینی را که در آن به‌سر می‌بریم زیرورو می‌کند».

ژیژک در فصل دوم با عنوان «قاب‌بندی، قاب‌بندی مجدد، در قاب کردن»، به مفهوم و تصوراتی که از خود فلسفه و کارکردهایش وجود دارد، می‌پردازد و تلاش می‌کند با خوانشی از ماهیت فلسفه و کاربست آن در زندگی، آن را در ابتدایی‌ترین شکلش مورد تحلیل قرار دهد. او در تبیین این روایت می‌نویسد: «آیا فلسفه صرفا تئاتر سایه‌هاست؟ شبه‌رخدادی که بی‌ثمر در حال تقلید از رخدادهای واقعی است؟ اما اگر قدرت فلسفه اصلا در همین پا پس‌کشیدن از درگیری مستقیم با واقعیت باشد چه؟ اگر در همین فاصله‌گیری زیگمارینگن‌وار از واقعیت بی‌واسطه رخدادهاست که فلسفه می‌تواند ابعاد ژرف‌تری از این رخدادها را ببیند و درنتیجه تنها راهی که می‌توانیم موقعیت خود را نسبت به کثرت رخدادها مشخص کنیم ازطریق همین لنز فلسفه باشد چه؟ برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها باید ابتدا بپرسیم: فلسفه در ابتدایی‌ترین شکلش چیست؟»

نویسنده در ایستگاه چهارم به سه‌رخداد فلسفه می‌پردازد و معتقد است: «سه‌فیلسوف کلیدی در تاریخ متافیزیک غرب وجود دارد؛ افلاطون، دکارت و هگل. هرکدام از آنها باعث گسستی کامل از گذشته شدند و بعد از ورودشان به صحنه، دیگر هیچ‌چیز مثل قبل باقی نماند. افلاطون، در جست‌و‌جوی نوعی هماهنگی درونی برای جهان، از کیهان‌شناسی پیشاسقراطی گسست و متافیزیک ایدئالیستی را عرضه کرد؛ دکارت از تصور قرون وسطایی از واقعیت به‌عنوان نظامی سلسله‌مراتبی و معنادار، گسست تا دو عنصر اساسی فلسفه مدرن را معرفی کند.

در کتاب «رخداد»، با اندیشیدن درباره این وضعیت مواجه می‌شویم که تغییری ریشه‌ای که زندگی افراد را زیرورو می‌کند یا نظم وضعیتی را بر هم می‌زند، چه مختصاتی دارد؟ اگر چنین تغییری غیرقابل محاسبه و غیرقابل پیش‌بینی باشد، چگونه می‌توان به آن فکر کرد؟ درواقع اسلاوی ژیژک در این کتاب می‌کوشد چارچوبی برای فکر کردن به این تغییر -که نام فلسفی آن «رخداد» است- فراهم کند. مفهوم رخداد در فلسفه قرن بیستم به‌نام‌های مهمی چون هایدگر، دلوز، دریدا و بدیو گره خورده و به‌واسطه این نام‌ها، تفکر زمان ما را تحت‌الشعاع قرار داده است. همین امر، ژیژک را وامی‌دارد که سفر خود را از تعاریف مختلف رخداد آغاز کند، سپس از نقطه حال به روایتی از رخدادهای تاریخ فلسفه از افلاطون تا دکارت و هگل بپردازد. همچنین مفهوم رخداد را در قاب مورد علاقه خود، گفتار روانکاوی، بگنجاند تا به این وسیله شرحی دیگر از مفاهیم آن مخصوصا ساحت‌های مشهور خیالی، نمادین و واقعی ارائه کند. شرح او، مثل اغلب متن‌هایی که از او خوانده‌ایم، همراه است با مثال‌های فراوانی از سینما، ادبیات، موسیقی، اکتشافات علمی، وقایع سیاسی، لطیفه‌ها و حکایت‌های تمثیلی.

................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............

ایده مدارس خصوصی اولین بار در سال 1980 توسط رونالد ریگان مطرح شد... یکی از مهم‌ترین عوامل ضعف تحصیلی و سیستم آموزشی فقر است... میلیاردرها وارد فضای آموزشی شدند... از طریق ارزشیابی دانش‌آموزان را جدا می‌کردند و مدارس را رتبه‌بندی... مدارس و معلمان باکیفیت پایین، حذف می‌شدند... از طریق برخط کردن بسیاری از آموزش‌ها و استفاده بیشتر از رایانه تعداد معلمان کاهش پیدا کرد... مدرسه به‌مثابه یک بنگاه اقتصادی زیر نقاب نیکوکاری... اما کیفیت آموزش همچنان پایین ...
محبوب اوباش محلی و گنگسترها بود. در دو چیز مهارت داشت: باز کردن گاوصندوق و دلالی محبت... بعدها گفت علاوه بر خبرچین‌ها، قربانی سیستم قضایی فرانسه هم شده است که می‌خواسته سریع سروته پرونده را هم بیاورد... او به جهنم می‌رفت، هر چند هنوز نمرده بود... ما دو نگهبان داریم: جنگل و دریا. اگر کوسه‌ها شما را نخورند یا مورچه‌ها استخوان‌هایتان را تمیز نکنند، به زودی التماس خواهید کرد که برگردید... فراری‌ها در طول تاریخ به سبب شجاعت، ماجراجویی، تسلیم‌ناپذیری و عصیان علیه سیستم، همیشه مورد احترام بوده‌اند ...
نوشتن از دنیا، در عین حال نوعی تلاش است برای فهمیدن دنیا... برخی نویسنده‌ها به خود گوش می‌سپارند؛ اما وقتی مردم از رنج سر به طغیان برآورده‌اند، بدبختیِ شخصیِ نویسنده ناشایست و مبتذل می‌نماید... کسانی که شک به دل راه نمی‌دهند برای سلامت جامعه خطرناک‌اند. برای ادبیات هم... هرچند حقیقت، که تنها بر زبان کودکان و شاعران جاری می‌شود، تسلایمان می‌دهد، اما به هیچ وجه مانع تجارت، دزدی و انحطاط نمی‌شود... نوشتن برای ما بی‌کیفر نیست... این اوج سیه‌روزی‌ست که برخی رهبران با تحقیرکردنِ مردم‌شان حکومت کنند ...
کسی حق خروج از شهر را ندارد و پاسخ کنجکاوی افراد هم با این جمله که «آن بیرون هیچ چیز نیست» داده می‌شود... اشتیاق او برای تولید و ثروتمند شدن، سیری ناپذیر است و طولی نمی‌کشد که همه درختان جنگل قطع می‌شوند... وجود این گیاه، منافع کارخانه را به خطر می‌اندازد... در این شهر، هیچ عنصر طبیعی وجود ندارد و تمامی درختان و گل‌ها، بادکنک‌هایی پلاستیکی هستند... مهمترین مشکل لاس وگاس کمبود شدید منابع آب است ...
در پانزده سالگی به ازدواج حسین فاطمی درمی‌آید و کمتر از دو سال در میانه‌ی اوج بحران‌ ملی شدن نفت و کودتا با دکتر زندگی می‌کند... می‌خواستند با ایستادن کنار خانم سطوتی، با یک عکس یادگاری؛ خود را در نقش مرحوم فاطمی تصور کرده و راهی و میراث‌دار او بنمایانند... حتی خاطره چندانی هم در میان نیست؛ او حتی دقیق و درست نمی‌دانسته دعوی شویش با شاه بر سر چه بوده... بچه‌ی بازارچه‌ی آب منگل از پا نمی‌نشیند و رسم جوانمردی را از یاد نمی‌برد... نهایتا خانم سطوتی آزاد شده و به لندن باز می‌گردد ...