حاصل عشقی دیرینه | الف


در میان چهره‌های نامدار تاریخ ادب این دیار، به ندرت بتوان چهره‌ای یافت که به اندازه صادق هدایت نظراتی ضد و نقیض را برانگیخته باشد؛ چنین موقعیتی بی‌اغراق خود تاکیدی است بر اهمیت صادق هدایت. البته عمده این واکنش‌ها نیز بازتابی است بر آثار داستانی او که نشان دهنده جهان بینی تیره و تلخ اوست که بر یاسی فلسفی استوار شده است.

پژوهشگران معاصر ایران: صادق هدایت هوشنگ اتحاد

اما صادق هدایت جدای جایگاه مناقشه برانگیز ادبی اش به عنوان داستان‌نویسی نوآور در تاریخ ادب معاصر؛ از وجهه‌ای در خور اعتنا به عنوان یکی از پژوهشگران پیشروی معاصر نیز برخوردار بوده است که چون در حاشیه این جدل‌ها قرار گرفته کمتر بدان پرداخته شده است. اما این وجه از شخصیت ادبی صادق هدایت مبنای قرار گرفتن او در میان چهره‌های برجسته و نامداری است که در مجموعه‌ای مفصل و پرو پیمان تحت عنوان «پژوهشگران معاصر ایران» منتشر شده است.

مجموعه‌ای 14 جلدی حاصل تلاشی بیست و پنج ساله از هوشنگ اتحاد که به شکلی نفیس به همت نشر فرهنگ معاصر منتشر شده است که به معرفی و بررسى احوال و آثار سى ‏و چهار تن از پژوهشگران معاصرى که اکنون در میان ما نیستند پرداخته‏ و اطلاعات دقیق و جامعى را درباره کار و کارنامه آنها به ‏دست مى‏ دهد.

ترتیب شخصیت‌هاى متن براساس تاریخ تولد آنها است که مبنا محمد قزوینى (متولد 1256 شمسى) بنیانگذار تحقیقات علمى در ایران و آخرین شخصیت احمد تفضلى (متولد 1316 شمسى) در نظر گرفته شده‏‌اند.

روایت است که روزی به آنتوان چخوف گفتند تو پزشکی، با ادبیات چه سر و سری داری؟ چخوف حکیمانه جواب داد: پزشکی همسرم و ادبیات معشوقه من است! پژوهشگران معاصر ایران را یک مهندس تدوین کرده، کسی که سالها کار فنی و اجرایی کرده‌است. همین شیوه کار او را از تذکره‌نویسی‌های جدید و قدیم متمایز ساخته است و اتحاد یافته هایش را به شیوه خاص خود تدوین کرده تا راوی زندگی و کار این پژوهشگران باشد. سَروسِر او با این کتاب چنان عاشقانه بوده که حاصل کارش هم به کار می‌آید و هم به دل می‌نشیند.

اتحاد در پژوهش، خود را متاثر و دنباله روی دکتر معین می‌خواند. روایت او از زندگی و آثار این چهره‌‌ها روایتی است مستند و متکی به انبوه منابعی که با زحمت بسیار گردآوری و به صورتی هدفدار تدوین شده اند. وقتی جلد نخست پژوهشگران معاصر ایران منتشر شد، کمتر کسی نامی از هوشنگ اتحاد شنیده‌ بود. مهندسی اهل ذوق که بی سروصدا در خلوت، به جست‌وجو و پژوهش می‌پرداخت. جلدهای نخست این مجموعه که منتشر شد، رفته رفته شناخته شد و با استقبال روبه رو شد.

جلد ششم مجموعه پژوهشگران معاصر ایران از مفصل‌ترین و البته از خواندنی‌ترین کتابهای این مجموعه است که به بررسی زندگی، انديشه‌ها و آثار صادق هدایت اختصاص یافته و پرو پیمان‌ترین مجلد این مجموعه است که در واقع تاکیدی است بر نکته‌‌ای که در آغاز این نوشته بدان اشاره شد. افزون بر این چنین حجمی حاصل تنوع حیطه‌های فعالیت صادق هدایت به عنوان یک نویسنده، مترجم و پژوهشگر است.

این کتاب نیز از ساختار کلی دیگر مجلدات پیروی می‌کند و از چند بخش اصلی تشکیل می‌شود ، بخش نخست به خلق و خوی او اختصاص یافته است. این یکی از خواندنی‌ترین قسمت‌های کتاب محسوب می‌شود.چرا که بر پایه روایت‌هایی دست اول از نزدیک‌ترین دوستان اوست که درآن از عادات، خلق و خو و ویژگی‌های شخصی صادق هدایت می‌گویند و تصویری زنده و ملموس از او ترسیم می‌کنند.

روش کار نویسنده چنان بوده که در مورد هر یک از این چهره ها، آنچه یافته به شیوه‌ای سیال تدوین کرده و آنچه درباره این بزرگان در منابع گوناگون نوشته و گفته شده، در اینجا به شکلی جذاب از پی هم روایت می‌شود. هوشنگ اتحاد در مقام قاضی نمی‌نشیند، او خواننده را به جایی می‌رساند تا در نهایت خود درباره این شخصیت‌ها قضاوت کند.

بخش دوم کتاب به نویسندگی صادق هدایت نظر دارد. در این بخش اتحاد کوشیده مروری گذرا بر آثار گوناگون صادق هدایت داشته باشد، چنانکه نشان دهنده تنوع آثار او باشد و در عین حال تصویری از هدایت نویسنده نیز ارائه کند. هدایتی که خود از نویسندگان بزرگ تاثیر پذیرفته و سپس خود در جایگاه نویسنده ای نامدار بر دیگران تاثیر گذاشته است. بنابراین این فصل می‌تواند بازتاب دهنده جایگاه واقعی صادق هدایت در ادبیات داستانی ایران باشد. کسی که به عنوان پلی رابط برای پیوند ادبیات مدرن غرب با ادبیات داستانی ایران عمل می‌کند. در این بخش علاوه بر آثار ادبی و روایی هدایت همانند: سفرنامه، نمایشنامه، رمان، داستان کوتاه و ترجمه‌های هدایت از متون فرنگی و زبان پهلوی؛ به پژوهش‌های او درباره فرهنگ مردم (فولکلور) پرداخته شده ‌است.

در بخش سوم کتاب به زندگی نامه صادق هدایت پرداخته شده که به دلیل تنوع نگاه‌های ارائه شده در این بخش و تنظیم آنها در قالب روایتی که از تقدم و تاخر تاریخی برخوردار است به عنوان یکی از خواندنی‌ترین زندگی نامه‌های هدایت می‌توان از آن یاد کرد.

پایان بخش کتاب ارائه نمونه‌هایی از آثار مختلف هدایت از رمان و داستان کوتاه گرفته تا قضیه‌های او در کتاب «وغ وغ ساهاب» و همچنین سفرنامه ها، مقالات و نیز آثار او در زمینه فولکلور. نمونه ‌هایی که تصویری تقریبا کامل از چگونگی نثر او ارائه می‌کنند. کتاب با فهرست آثار، نمایه و یادداشت‌های (پی‌نوشت‌های) متن به پایان می‌رسد. جالب اینکه یادداشت‌های کتاب نیز خود شامل نکات خواندنی و کارآمد در پژوهش‌های متکی به ادبیات است. اتحاد در این مجموعه اغلب کسانی را که در متن کتابها اسمی از آنها برده شده در صورت اهمیت، معرفی و بیوگرافی کوتاهی از آنها ارائه کرده که کار خواننده کتاب را تا حد زیادی راحت کرده است.

درباره صادق هدایت آثار بسیار منتشر شده اما حسن کتاب حاضر در آن است که هدایت را نه از نگاه نویسنده کتاب که از دریچه گروهی از نزدیک‌ترین دوستان و برجسته‌ترین صاحب نظران، پیش روی خواننده قرار داده است تا خود به دریافتی مقرون به واقعیت دست یابد؛ روایتی کامل از زندگی و نویسندگی هدایت و همچنین نمونه‌هایی چند از نثر آثار متنوعِ صادق هدایت که بی گمان هم برای خیل دوست داران این نویسنده بزرگ معاصر خواندنی است و هم برای پژوهشگران و نویسندگانی که به زندگی و آثار هدایت می‌پردازند منبع و راهنمایی کارآمد محسوب می‌شود. از ویژگی‌های مهم مجموعه پژوهشگران معاصر ایران آن است که هرجلد و یا هر بخشی که به یک نویسنده و پژوهشگر اختصاص یافته، متنی است مستقل و می‌توان بدون نیاز به مطالعه دیگر جلدها از آن استفاده کرد. هرچند اغلب کسانی که مجذوب روانی متن و کارآمدی خیل منابع گرد آمده در آن هستند، ترجیح می‌دهند مجموعه کامل پژوهشگران معاصر ایران را در کتابخانه داشته باشند.

................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............

تمایل به مبادله و خرید و فروش انگیزه‌های غریزی در انسان‌ها نیست، بلکه صرفاً پدیده‌ای متاخر است که از اروپای قرن 16 آغاز می‌شود... بحران جنگ جهانی اول، رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم نتیجه عدم تعادل بین آرمان بازار و رفاه اجتماعی و ناتوانی هرگونه ضدجنبش اجتماعی، نظیر سوسیالیزم و کمونیزم، برای کاهش تنش‌ها بود... تاریخ انگلیس، از جنبش حصارکشی در قرن شانزدهم تا لغو قانون حمایت از فقرا در 1834، تاریخ کالایی سازی جامعه و طبیعت است... نئولیبرال‌ها و فاشیست‌ها همچنان مشغول آرمانشهر بازارند! ...
سنت حشره‌شناسی در ایران به دانشکده‌های کشاورزی پیوند خورده و خب طبعا بیشتر پژوهشگران به مطالعه حشرات آفت می‌پردازند... جمله معروفی وجود دارد که می‌گوید: «ما فقط چیزهایی را حفاظت می‌کنیم که می‌شناسیم»... وقتی این ادراک در یک مدیر سازمانی ایجاد شود، بی‌شک برای اتخاذ تصمیمات مهمی مثل سم‌پاشی، درختکاری یا چرای دام، لختی درنگ می‌کند... دولت چین در سال‌های بعد، صدها هزار گنجشک از روسیه وارد کرد!... سازمان محیط زیست، مجوزهای نمونه‌برداری من در ایران را باطل کرد ...
چه باور کنید و چه نکنید، خروج از بحران‌های ملی نیز به همان نظم و انضباطی نیاز دارند که برای خروج از بحران‌های شخصی نیاز است... چه شما در بحران میانسالی یا در بحران شغلی گرفتار شده باشید و چه کشور شما با کودتا توسط نظامیان تصرف شده باشد؛ اصول برای یافتن راه‌حل خروج از بحران و حرکت روبه جلو یکسان است... ملت‌ها برای خروج از تمامی آن بحران‌ها مجبور بودند که ابتدا در مورد وضعیت کنونی‌شان صادق باشند، سپس مسئولیت‌ها را بپذیرند و در نهایت محدودیت‌های‌شان را کنار بزنند تا خود را نجات دهند ...
در ایران، شهروندان درجه یک و دو و سه داریم: شهرنشینان، روستانشینان و اقلیت‌ها؛ ما باید ملت بشویم... اگر روستاییان مشکل داشته باشند یا فقیر باشند؛ به شهر که می‌روند، همه مشکلات را با خود خواهند برد... رشدِ روستای من، رشدِ بخش ماست و رشدِ شهرستانِ ما رشد استان و کشور است... روستاییان رأی می‌دهند، اهمیت جدولی و آماری دارند اهمیت تولیدی ندارند! رأی هم که دادند بعدش با بسته‌های معیشتی کمکشان می‌کنیم ولی خودشان اگر بخواهند مولد باشند، کاری نمی‌شود کرد... اگر کسی در روستا بماند مفهوم باختن را متوجه ...
تراژدی روایت انسان‌هایی است که به خواسته‌هایشان نرسیده‌اند، اما داستان همه‌ی آنهایی که به خواسته‌هایشان نرسیده‌اند، تراژیک به نظر نمی‌آید... امکان دست نیافتن به خواسته‌هامان را همیشه چونان سایه‌ای، پشت سر خویش داریم... محرومیت ما را به تصور و خیال وا می‌دارد و ما بیشتر از آن که در مورد تجربیاتی که داشته‌ایم بدانیم از تجربیات نداشته‌ی خود می‌دانیم... دانای کل بودن، دشمن و تباه‌کننده‌ی رضایتمندی است ...