کتاب «مبادی و مبانی شناخت معنای محیط» تالیف ایلقار اردبیلچی و مینو قره‌بگلو با طرح و سازماندهی رویکردهای نظری، نظریه‌ها و روش‌های مرسوم در شناخت و مطالعه‌ معنای محیط تدوین منبعی را هدف‌گذاری کرده است.

مبادی و مبانی شناخت معنای محیط ایلقار اردبیلچی و مینو قره‌بگلو

به گزارش کتاب نیوز به نقل از ایبنا، چندی است که مقوله‌ معنای محیط نقطه‌ تمرکز پژوهش‌های معطوف به ارتباط انسان ـ محیط است. این درحالی است که ماهیت سیال و پیچیده‌ معنا، شناخت و بررسی آن را دشوار کرده‌است. از این جهت در این مبحث، مواجهه با رویکردها و نظریه‌های مختلف، که حتی گاه نقاط مشترکی ندارند، امری محتمل است و این به نوبه‌ خود پژوهشگر را در مسیر مطالعه با سردرگمی‌هایی مواجه خواهد کرد. از این رو، این کتاب با طرح و سازماندهی رویکردهای نظری، نظریه‌ها و روش‌های مرسوم در شناخت و مطالعه‌ معنای محیط تدوین منبعی را هدف‌گذاری کرده است تا در حد توان بتواند در جهت‌دهی علاقمندان حوزه معماری و شهرسازی در شناخت مبادی و مبانی معنای محیط گام بردارد.

ساختار کتاب «مبادی و مبانی شناخت معنای محیط» را می‌توان به این صورت تشریح کرد: در فصل اول بنیان‌های معرفتی شناخت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، منظور از معرفت و شناخت در سه بنیان خردگرایی، تجربه‌گرایی و رویکرد میانه (تجربه گرایی-خردگرایی) مطالعه می‌شود. این گفتار شروعی برای ورود به مبحث معنا، اساس ادراک محیط، است. در فصل دوم، در ادامه بنیان‌های معرفتی، ماهیت معنا و نحوه شناخت آن در رویکردهای نظری رایج در مطالعات علوم انسانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در فصل سوم نیز، در ادامه فرایند عمق بخشی به مباحث، نظریه‌ها در دو شاخه مطالعاتی یعنی روانشناسی و زبان‌شناسی، که در حوزه مطالعاتی مطرح در زمینه معنا هستند، به تفکیک مطرح می‌شوند. در فصل چهارم، راهبردها و روش‌های پژوهش در مبحث معنای محیط و فرایند رخداد آن تبیین می‌شوند. در نهایت در فصل پنجم، با توجه به اینکه در نظریات متاخر در باب مطالعه معنای محیط بر لزوم تمرکز بر مفهوم فرهنگ و فرهنگ عامه تاکید شده است، مطرحی مقدماتی از مطالعات فرهنگی معنای محیط ارائه می‌شود.

در بخش «سخن مؤلفان» کتاب می‌خوانیم: «چندی است که مقوله معنای محیط نقطه تمرکز پژوهش‌های معطوف به ارتباط انسان-محیط است. این در حالی است که ماهیت سیال و پیچیده معنا، شناخت و بررسی آن را دشوار ساخته است. از این جهت در این مبحث، مواجهه با رویکردها و نظریه‌های مختلف، که حتی گاه نقاط مشترکی ندارند، امری محتمل است و این به نوبه خود پژوهشگر را در مسیر مطالعه با سردرگمی‌هایی مواجه خواهد کرد. از اینرو، این کتاب با طرح و سازماندهی رویکردهای نظری، نظریه‌ها و روش‌های مرسوم در شناخت و مطالعه معنای محیط، تدوین منبعی را هدف‌گذاری کرده است تا در حد توان بتواند در راستای جهت‌دهی علاقه‌مندان حوزه معماری و شهرسازی در شناخت مبادی و مبانی معنای محیط گام بردارد.

از این جهت، در ابتدا ضرورت و جایگاه مطالعه معنا بر پایه بنیان‌های معرفتی، طرح و تبیین شد. بر این اساس، مبنایی برای طرح معنا در رویکردهای نظري مختلف حاصل شد که این نیز به نوبه خود بستر مناسبی را برای طرح نظریه‌های معنای محیط در شاخه‌های مطالعات مرتبط فراهم آورد. در ادامه، روش‌های قابل استفاده در مطالعه و شناخت معنا بررسی شد. در نهایت طرح لزوم تمرکز بر فرهنگ، در مقام مفهومی بنیادی در فهم معنا، به عنوان پیشنهاد نهایی کتاب جهت مطالعه معنای محیط طرح شد. بدین جهت، در فصل آخر به جهت ضرورت توجه به فرهنگ و هم به جهت طرح چارچوبی جدید برای مطالعه و شناخت معنا، مبحث مطالعات فرهنگی، طرح موضوع شد.»

کتاب «مبادی و مبانی شناخت معنای محیط» تالیف ایلقار اردبیلچی و مینو قره‌بگلو از سوی انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز در 154 صفحه و با قیمت 35000 تومان منتشر شده است.

................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............

هنر |
سیمین جان، عزیز دلم، دختر سیاه‌سوخته شیرازی، چه بگویم؟ عمرم! جان من به لب آمد تا کاغذت رسید... سیمین جان، یک خریت کرده‌ام که ناچارم برایت بنویسم... هوای تو را بو کردم و در جست‌وجوی تو زیر همه درخت‌ها را گشتم ... همین‌طور گریه می‌کردم و هق‌هق‌کنان می‌رفتم... همین یک دسته کوچک مو کافی است... دانه دانه مرتب کرده‌ام و وسط آن را با یک نوار کوچک چسب روی یکی از عکس‌هایت چسبانده‌ام و بو می‌کنم. و راستی چه خوب بوی تو را دارد ...
گروهی از دانش‌آموزان انگلیسی هشت تا سیزده ساله... نخست می‌کوشند تا سازمان اجتماعی و سیاسی ثابتی برقرار کنند... بعد از آنکه ماده خوکی را به نحو وحشتناکی می‌کشند توتمی تأسیس می‌کنند... جزیره به صورت جهنمی درمی‌آید. شکارچیانِ ژولیده‌مو، با بدن نقاشی‌شده، مانند جنگجویان، مسلح به نیزه و تشنه‌ی خون... قصه قابل تفسیرهای مختلف (فرویدی، جامعه‌شناختی و مابعدالطبیعی) است ...
در آغاز دهه‌ی 60 انتشار یافت که خود شاهد جنبش فرهنگی نیرومندی بود: در امریکای شمالی، نخستین نسلی که با تلویزیون بزرگ شده بود، به سن رشد می‌رسید... گسترش فرهنگ کتاب اندیشه‌ی فردیت و ساختار اجتماعی دولت ملی را پدید آورد... با کشف الکتریسیته در مرحله‌ی چهارم تحول، جریان جایگزینی یک «کهکشان» تازه، با «کهکشان گوتنبرگ» آغاز می‌شود... نسل‌هایی که با تلویزیون و دیگر رسانه‌های نوین بزرگ شده‌اند، این توانایی را می‌یابند که آن یکپارچگی روانی جامعه‌ی قبیله‌ای را در «دهکده‌ی جهانی» برقرار سازند ...
مرد جوانی که همیشه در میان بومیان امریکایی زندگی کرده است... آنچه را می‌اندیشد ساده‌دلانه می‌گوید و آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد... داوری‌هایی به‌اصطلاح «ساده‌لوحانه» ولی آکنده از خردمندی بر زبانش جاری می‌شود... او را غسل تعمید می‌دهند... به مادر تعمیدی خود دل می‌بندد... یک کشیش یسوعی به او چنین تفهیم می‌کند که به هربهایی شده است، ولو به بهای شرافتش، باید او را از زندان رها سازد... پزشکان بر بالین او می‌شتابند و در نتیجه، او زودتر می‌میرد! ...
او کاملا در اختیار توست می‌توانی همه خوابها و خیالهایت را عملی کنی‌... او همان دکتری‌ است که سالها پیش در حکومت‌ دیکتاتوری نظامی، پائولینا را مورد شکنجه و تجاوز قرار داده است... بچه‌هاشان و نوه‌هاشان‌ می‌پرسند که‌ راست‌ است که‌ تو‌ این‌ کار را کرده‌ای و اتهام‌هایی که به‌ تو‌ می‌زنند راست است‌ و آنها مجبور می‌شوند دروغ بگویند... چگونه‌ می‌توان کشوری‌ را‌ التیام بخشید که از سرکوب، آسیب بسیار دیده و ترس از فاش سخن گفتن‌‌ بر‌ همه‌ جای آن سایه افکنده است؟ ...