روزگار برزخی زنان قرن نوزدهمی | اعتماد


«مگی با عزمی تازه پارو را در دست گرفت، دوباره بلند شد تا پارو بزند؛ اما اکنون جزر آب بر سرعت رود افزوده بود و او را به آن سوی پل می‌برد. صدای فریادهایی را که از پنجره‌های رو به رودخانه بلند بود می‌شنید، انگار مردم او را صدا می‌کردند. تا به نزدیکی تافتن نرسید نتوانست قایق را از جریان آب دور کند. آنگاه با نگاهی حسرت بار به سوی خانه شوهرخاله دین که در پایین دست رود بود هر دو پارو را به دست گرفت و با تمام نیرو از میان کشت‌های آب گرفته راند و به سوی آسیاب برگشت. » آقای تایلور پیش بینی کرده بود اگر مالکیت آسیاب جابه‌جا شود، سیلی برخواهدخاست اما گویا سیل کمی دیر رسیده بود زیرا «ویکم ها» بار دیگر آسیاب را به تایلورها بازگردانده بود و بهانه این واگذاری عشق به مگی بود.

جورج الیوت [George Eliot] آسیاب رودخانه فلاس» [The mill on the floss]

مری ان اِوِنز نام جورج الیوت [George Eliot] را بر خود گذاشت تا هویت زنانه‌اش را از گزند کنجکاوان دور نگه دارد و در میان نویسندگان جدی گرفته شود اما آیا مگی، شخصیت اصلی «آسیاب رودخانه فلاس» [The mill on the floss] نشانه‌ای نبود که جنسیت نویسنده را از سایه به درآورد؟ مگی همانند الیزابت بنت در «غرور و تعصب» یا «کاترین» [نورثنگر ابی]، دو نوشته جین آستین، عاشق کتاب خواندن است. او از هر فرصتی استفاده می‌کند تا دانسته‌های خود را به رخ دیگران بکشد اما در زمانه او دانش صفتی نیست که دخترکان با آراستن خود بدان، شخصیتی در خور احترام داشته باشند و هر بار مگی با ندیده شدن سرخورده بازمی‌گردد.

شخصیت سرکش مگی با آن موهایی که هیچگاه فر نمی‌خورند و روی پیشانی‌اش ریخته‌اند، او را نزد دیگران به کولیانی مانند کرده است که همواره درخور سرزنش هستند؛ دامنه تحقیر او بدان جا می‌رسد که یک روز پس از هل دادن دخترخاله‌اش لوسی در گل و شل اطراف رودخانه، سر به صحرا می‌نهد تا با تبدیل شدن به ملکه کولی‌ها و زندگی با آنها، به اصل خویش بازگردد اما این تجربه هم برای این دختر کوچک مشابه سایر تجربه‌های کودکانه‌اش به شکست می‌رسد و ناچار به بازگشت به خانه با مرد کولی می‌شود. آقای تایلور آسیابان تنها حامی قهرمان داستان «آسیاب رودخانه فلاس» است. او چنان به همسر و پسرش تام سخت می‌گیرد که فرار کولی‌ها حتی یک‌بار از سوی آنها به مگی گوشزد نمی‌شود. اما آیا مگی سرنوشتی متفاوت از سایر دختران طبقه خود دارد یا قرار است به تقدیر تن دهد؟ فرو افتادن طبقه اجتماعی خانواده به واسطه شکست در یک دعوای حقوقی، اصرار بر کار برای استقلال مالی و فکری، سخن‌گفتن نخستین از عشق با کسی که قرار نیست حتی با او گفت‌وگویی داشته باشد چه رسد به عشق‌ورزی، مگی را گرچه به سرنوشتی متفاوت دچار می‌کند، اما در جامعه قرن نوزدهمی انگلستان لزوما این سرنوشت خوشایندی نیست.

همان‌گونه که آنا کارنینا (شخصیت اصلی رمانی به همین نام از تولستوی) و مادام بوواری (شخصیت اصلی رمانی به همین نام از گوستاو فلوبر) قرار است برای عملکرد جامعه‌ستیز خود تقاص پس دهند، مگی نیز ناچار است بهای متفاوت بودن خود در دست‌نوشته‌های مری ان اونز که خود را به نام جورج الیوت آراسته است، پس دهد. نویسنده کتاب «آسیاب رودخانه فلاس» گرچه در بخش‌بخش رمانش بخشندگی تایلور آسیابان به خواهرش در عدم پرداخت قرضش را بهانه‌ای برای بخشندگی پسرش تام نسبت به مگی در آینده تعبیر می‌کند، اما از همان صفحات آغازین تا پایان کتاب به دفعات نشان می‌دهد این مگی است که همواره برادرش تام را در حمایت خود گرفته و خود را سپر بلای او کرده است به این امید که شایسته دوست داشته شدن از سوی او باشد که در نهایت به این خواسته دست می‌یابد. با این حال مری ان اونز در نهایت به قهرمان خود وفادار نیست. او نمی‌داند با دختری که از قواعد سرپیچی و خود را در یک مثلث عشقی آن هم در طبقه‌ای فراتر از طبقه خود گرفتار کرده است چه کند.

مگی با آن چشمان تیره و موهای به رنگ شبق که هر مردی را در شهر شیفته خود کرده است و دو دوست را به دشمنان یکدیگر تبدیل کرده، باید هزینه‌ای سنگین بپردازد که همانا طرد شدن و تکفیر است. جورج الیوت یا همان مری ان اونز در میانه «نگارش از نگاه یک زن و خواست دیده شدن به عنوان یک مرد» مردد است و در نهایت تصمیم سخت خود را در آخرین صفحه کتاب می‌گیرد و شوک را به خواننده وارد می‌کند. طبقه‌های فرادستی که می‌مانند و آنها که قرار نیست با هم زندگی کنند و توسط مردم شهر پس از آن سیل ویرانگر زندگی پیدا می‌شوند. به نظر می‌رسد مگی گوشه‌ای دیگر از شخصیت اونز است؛ آن وجهی که او نمی‌تواند آن را در قالب هویت واقعی‌اش به دیگران نشان دهد و ناچار به استتار آن در چهره‌ای مردانه است تا از آسیب‌های آن در امان باشد. دختری که کتاب می‌خواند، موسیقی را می‌فهمد و زندگی را از وجهی دیگر می‌نگرد، با این حال اونز می‌داند زندگی در این سبک و سیاق تنها با روبنده‌ای مردانه امکان‌پذیر است وگرنه سرنوشت مگی برای او هم رقم می‌خورد.

................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............

دختری نوجوان، زیبا و در آستانه‌ بلوغ است و به خاطر فقر خانواده‌اش در یک محله‌ بدنام زندگی می‌کند... خواهرش نیز یک زن بد نام است... با رسیدن به سن بلوغ باید کار خواهر بزرگترش را انجام دهد تا کمک خرج خانواده باشد... پسر یک راهب ریاکار بودایی است... عاشق میدوری می‌شود اما خجالت می‌کشد از اینکه عشقش را به میدوری اظهار کند؛ به‌رغم اینکه همانند سایر همبازیان خود به کار خواهر بزرگتر میدوری آگاه است ...
تمایل به مبادله و خرید و فروش انگیزه‌های غریزی در انسان‌ها نیست، بلکه صرفاً پدیده‌ای متاخر است که از اروپای قرن 16 آغاز می‌شود... بحران جنگ جهانی اول، رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم نتیجه عدم تعادل بین آرمان بازار و رفاه اجتماعی و ناتوانی هرگونه ضدجنبش اجتماعی، نظیر سوسیالیزم و کمونیزم، برای کاهش تنش‌ها بود... تاریخ انگلیس، از جنبش حصارکشی در قرن شانزدهم تا لغو قانون حمایت از فقرا در 1834، تاریخ کالایی سازی جامعه و طبیعت است... نئولیبرال‌ها و فاشیست‌ها همچنان مشغول آرمانشهر بازارند! ...
سنت حشره‌شناسی در ایران به دانشکده‌های کشاورزی پیوند خورده و خب طبعا بیشتر پژوهشگران به مطالعه حشرات آفت می‌پردازند... جمله معروفی وجود دارد که می‌گوید: «ما فقط چیزهایی را حفاظت می‌کنیم که می‌شناسیم»... وقتی این ادراک در یک مدیر سازمانی ایجاد شود، بی‌شک برای اتخاذ تصمیمات مهمی مثل سم‌پاشی، درختکاری یا چرای دام، لختی درنگ می‌کند... دولت چین در سال‌های بعد، صدها هزار گنجشک از روسیه وارد کرد!... سازمان محیط زیست، مجوزهای نمونه‌برداری من در ایران را باطل کرد ...
چه باور کنید و چه نکنید، خروج از بحران‌های ملی نیز به همان نظم و انضباطی نیاز دارند که برای خروج از بحران‌های شخصی نیاز است... چه شما در بحران میانسالی یا در بحران شغلی گرفتار شده باشید و چه کشور شما با کودتا توسط نظامیان تصرف شده باشد؛ اصول برای یافتن راه‌حل خروج از بحران و حرکت روبه جلو یکسان است... ملت‌ها برای خروج از تمامی آن بحران‌ها مجبور بودند که ابتدا در مورد وضعیت کنونی‌شان صادق باشند، سپس مسئولیت‌ها را بپذیرند و در نهایت محدودیت‌های‌شان را کنار بزنند تا خود را نجات دهند ...
در ایران، شهروندان درجه یک و دو و سه داریم: شهرنشینان، روستانشینان و اقلیت‌ها؛ ما باید ملت بشویم... اگر روستاییان مشکل داشته باشند یا فقیر باشند؛ به شهر که می‌روند، همه مشکلات را با خود خواهند برد... رشدِ روستای من، رشدِ بخش ماست و رشدِ شهرستانِ ما رشد استان و کشور است... روستاییان رأی می‌دهند، اهمیت جدولی و آماری دارند اهمیت تولیدی ندارند! رأی هم که دادند بعدش با بسته‌های معیشتی کمکشان می‌کنیم ولی خودشان اگر بخواهند مولد باشند، کاری نمی‌شود کرد... اگر کسی در روستا بماند مفهوم باختن را متوجه ...