استثناء و قاعده؛ از کیرکگور تا اشمیت و آگامبن | شرق

هفته گذشته جلسه نقد و بررسی کتاب «تکرار» سورن کیرکگور با سخنرانی مراد فرهادپور و مترجم کتاب، صالح نجفی و با حضور علاقه مندان در شهر کتاب برگزار شد. در این نشست ابتدا نجفی بحثی مقدماتی درباره ترجمه کتاب مطرح کرد، سپس فرهادپور نکاتی درباره فضای کلی ترجمه در ایران گفت و همچنین به مفهوم تکرار در تاریخ فلسفه پرداخت. در انتها دوباره نجفی در مورد برخی از مضامین کتاب صحبت کرد. مشروح این نشست را در ادامه بخوانید.

داستان ترجمه این کتاب را به اصطلاح قفانگرانه شروع می کنم و تاریخ ترجمه آن را مثل بقیه تاریخ ها معطوف به ما سبق روایت می کنم. ممکن است در مسیر زندگی هر فرد تصادف هایی پیش آمده باشد و درگیر پروژه ها یا ترجمه ها یا انتشار متن هایی شده باشد که بتواند در آنها تصادف را به ضرورت ترجمه کند و بگوید من پای در مسیری گذاشته ام که خودم تعیین کننده اش نیستم هرچند فکر می کردم به شکل شخصی دارم این کار را دنبال می کنم. برای شروع ترجیح می دهم از پروژه هایی صحبت کنم که همدیگر را احضار می کنند. بعضی وقت ها انسان احساس بخت یاری می کند و یکباره پیش می آید که دغدغه ای شخصی یا پروژه ای فردی یک خط فکری را قطع کند که با یک پروژه جمعی با دلالت هایی که خود او از ابتدا در پروژه اش تصور نمی کرده، همراه است. تقاطع این دو پروژه فردی و جمعی-سیاسی شاید به هر دو پروژه معانی خاصی ببخشد که مستقل از همدیگر نمی توان به آنها فکر کرد. این قضیه در مورد پروژه کیرکگور مصداق دارد. چون او زندگی خلاف آمدی دارد که تقریبا در آن هیچ واقعه مهمی اتفاق نمی افتد. عموم کتاب هایی که می نویسد تلاش هایی است برای تصفیه حساب شخصی با رویدادهایی که در زندگی خودش اتفاق می افتد. اما برای روشن کردن معنای آن اتفاق های کاملا فردی مداخله هایی عموما تئوریک می کند که در فضای جمعی اتفاق می افتد. داستان ترجمه کتاب «تکرار» همین است. تصمیم گرفتم از سن مشخصی شروع کنم به ترجمه کتاب های کیرکگور از زبان انگلیسی و تا وقتی که توانش را داشته باشم آن را ادامه دهم. آن پروژه جمعی که من درگیرش بودم یک پروژه حداقل ۱۰ ساله است و برمی گردد به انتشار کتابی با عنوان «قانون و خشونت» که من هم نقش کوچکی در تولید آن داشتم. این کتاب به پروژه جمعی و فکری و سیاسی- نظری ای مربوط می شد که مثل خیلی از پروژه های مهم و خلاق این سال ها مراد فرهادپور تعریف کرده بود. در اولین مقاله کتاب «قانون و خشونت» که به شکل ترجمه آمده بخشی از کتاب «الاهیات سیاسی» کارل اشمیت نقل شده است. من بخشی از این نقل قول را می خوانم که با ترجمه فرهادپور و مهرگان بوده و می گویم که با این پروژه چه ارتباطی دارد. این بخش به رابطه «استثنا» و «قاعده» بر می گردد، به زبان فلسفی تر به رابطه «امر مفرد» یا تکین و «امر کلی» یا عام. این حرف ها حرف های کارل اشمیت است: «استثنا از قاعده جالب توجه تر است. قاعده هیچ چیزی را مشخص نمی کند، استثنا همه چیز را مشخص می کند. استثنا نه فقط قاعده را تایید می کند بلکه قاعده خود فقط از استثنا تغذیه می کند.» وارونه کردن رابطه قاعده و استثنا به گفته کارل اشمیت که خود مبدع آن است به نوشته ها و افکار یک فیلسوف یا به قول او متالهی برمی گردد که از او اسم نمی برد:

متالهی پروتستان که مظهر شور حیاتی ای بود که تفکر الهیاتی در قرن نوزدهم هنوز آن را از دست نداده بود می گوید: «امر استثنایی، امر عام و خودش را توضیح می دهد و هرگاه کسی بخواهد واقعا امر عام را بررسی کند فقط باید جویای یک استثنای واقعی باشد. امر استثنایی با روشنی بیش از خود امر عام همه چیز را آشکار می کند. پس از چندی سخن بی پایان درباره امر عام حال آدم را به هم می زند. استثناهایی هم در کار است. اگر توضیح آنها ممکن نباشد توضیح امر عام نیز ممکن نیست. البته معمولا این مشکل به چشم نمی آید زیرا امر عام نه با شور و اشتیاق بلکه فقط با سطحی نگری بی دردسر اندیشه می شود ولی امر استثنایی بر عکس با شوروشوقی حاد به امر عام می اندیشد.»

صالح نجفی مشروح نشست نقد «تکرار» کیرکگور

این نقل قول طولانی که برایتان خواندم از کارل اشمیت بود و در خود آن نقل قول، نقل قولی از یک متاله پروتستان آمده و نویسنده کتابی که بخشی از آن در «قانون و خشونت» ترجمه شده جورجو آگامبن ایتالیایی است. آگامبن توضیح می دهد که تصادفی نیست که اشمیت در تعریف استثنا به نوشته های یک متاله اشاره می کند و در پرانتز می گوید که او کسی نیست جز سورن کیرکگور. من در پروژه فکری نسبتا شخصی که خودم دنبال می کردم و تقاطع اش با آن پروژه جمعی این قضیه را به فال نیک گرفتم.

کیرکگوری که ما در ایران می شناختیم بیشتر به واسطه فیلم هامون و کتاب «ترس و لرز» بود با ترجمه بی معنایی که همان سال ها منتشر شد تا سال ها بعد که ترجمه خوب آقای رشیدیان به بازار آمد. کیرکگور به هرحال در ایران پدر اگزیستانسیالیسم بود، شکلی خاص و غیرعادی از فردگرایی که می شد آن را با تفکر لیبرالی جمع کرد. از آن غم انگیز تر می شد کیرکگور را به جریان نواندیشی دینی (با اصطلاح امروز) و روشنفکری دینی (با اصطلاح قدیمی تر) هم متصل کرد؛ یعنی راهی برای استفاده از مفهوم کلیدی «پارادوکس» در تفکر کیرکگور به منظور ماستمالی کردن سوال هایی که در کلام اسلامی مطرح می شد، نه برای درگیری با تناقض ها بلکه برای سرپوش گذاشتن بر تناقض ها و درگیر نشدن با آنها. طبیعتا گفتاری که با فرهادپور در ایران به عنوان نظریه انتقادی می شناختیم وقتی به سورن کیرکگور فکر می کرد نگاهش کاملا انتقادی بود به مفهوم منفی کلمه. در این نگاه کیرکگور آخرین خیز فردیت بورژوایی است برای غلبه بر تضادهایی که در جامعه یا حیات اجتماعی با آن درگیر است ولی از راه حل های جمعی نا امید و سرخورده است. بنابراین باز هم می توانیم بگوییم که کیرگور نام یک جور فردگرایی یا اگزیستانسیالیسم مسیحی بود. صورت الحادی آن هم پرداختن به گفتارهای ایدئولوژیک بود براساس شکست ها و ناکامی های فردی که لازم است برای حل آنها پروژه های جمعی و اجتماعی تعریف کنید ولی از آن طفره می روید.

با انتشار کتاب «قانون و خشونت» و معرفی جورجو آگامبن چهره ای تازه و ناآشنا از کیرکگور طرح شد. او دستاوردهای مهمی هم برای فلسفه رادیکال و هم برای سیاست رادیکال دارد ولی تا پیش از او کسی به کیرکگور به عنوان متفکر سیاسی فکر نمی کرد چنان که در نوشته های خود او نیز واکنش ها به سیاست بسیار انگشت شمار است تا حدی که می توان گفت او متفکری سیاست گریز است. در کتاب «قانون و خشونت» نشانی آن نقل قول داده نشده بود ولی نکته جالب توجه اینکه این نقل قول که آگامبن از قول اشمیت از کیرکگور آورده بود متعلق به رساله ای بود که در زبان فارسی چندان آشنا نبود. پیش تر خانم مهتاب مستعان کلمه «بازجویی» را برای ترجمه Repetition استفاده کرده بود، البته به معنای باز جستن بوده و دقیق تر بازستانی. با اینکه کیرگور در سال ۱۸۴۳ سه گانه معروف خود را به اضافه یک کتاب مهم دیگر منتشر می کند به چند علت که معمولا تصادفی بوده فقط «ترس و لرز» در ایران معروف شد. می توان به این دلایل اشاره کرد ولی ابتدا بگذارید از دلایل تصادفی شروع کنیم. «یا این یا آن» کتاب مفصلی بود. من درگیر ترجمه آن هستم و مجلد اول آن تقریبا تمام شده و امیدوارم سال بعد منتشر شود. کتاب اینقدر متنوع است و به شاخه های مختلفی سر می زند که ترجمه آن کار ساده ای نبود و کسی هم چندان انرژی نداشت یا امیدوار نبود که خوانده شود یا بازار کتاب ظرفیت آن را داشته باشد. کتاب «ترس و لرز» به علت های مختلف در ایران مشهور و محبوب شد. علت ساده، حجم آن و علت دیگر فیلم هامون بود. ولی در مورد کتاب «تکرار» که از «ترس و لرز» شاید خوش خوان تر یا ساده تر هم باشد و حجم آن هم کمتر است، در تمامی سال هایی که کیرکگور در ایران مد بود و مورد سوء استفاده جریان نواندیشی دینی هم قرار می گرفت کسی رغبت نمی کرد سراغ ترجمه اش برود. وقتی دوباره بازار کیرکگور داغ شد تصادفا ترجمه دیگری هم در آمد و مشخص بود کسان دیگری هم مشغول ترجمه آن هستند و باز هم من حدس می زنم انگیزه بیشتر فشردگی یا حجم کم آن بوده باشد.

نقل قول مربوط به کتاب «قانون و خشونت» از کتاب «تکرار» آمده. کل این اتفاق ها یک وجه آیرونیک هم در کتاب های کیرکگور دارد. کیرگور وقتی کتاب «تکرار» را نوشت و با «ترس و لرز» در یک روز منتشر کرد در صفحات اول ادعای بزرگی می کند و می گوید من به فلسفه مدرن با کمک زبان دانمارکی یک کلمه خیلی خوب را تبدیل به مفهومی فلسفی و این مفهوم را تقدیم می کنم به فلسفه مدرن تا هم جای تذکار یونانی را بگیرد و هم جای وساطت (mediation) آلمانی (هگلی ها) را. او می خواهد گامی بلند در تاریخ فلسفه مدرن بردارد. چون قصد دارد این مفهوم را به بوته آزمایش بگذارد عنوان فرعی کتاب را «جستاری در روان شناسی تجربی یا آزمونی» می گذارد. سپس شروع می کند به آزمایش کردن هایی که فرم روایی یا رمان به خود می گیرد. بخش زیادی از کتاب یک جور اتوبیوگرافی داستانی است. چندوقت یکبار مداقه ها و بررسی های فلسفی روی مفهوم «تکرار» می شود ولی آن مفاهیم تقریبا در حاشیه مطرح می شود تا کتاب به موخره ای می رسد که خود کیرکگور به آن اضافه می کند. نقل قول آگامبن از اشمیت در آن موخره آمده و جای خیلی عجیبی هم در کتاب آمده است.

طرفه اینکه کیرکگور وقتی در ۱۸۴۳ «تکرار» را، به تعبیر خودش، به عنوان مهم ترین مفهوم به تاریخ مدرن اروپا تقدیم می کند در نوشته های بعدی این مفهوم را تقریبا به طور کامل کنار می گذارد. (در کتاب «مفهوم اضطراب» به اجمال به آن بازمی پردازد.) او در ۳۰ سالگی مدعی کشف یک مفهوم جدی و کلیدی می شود. آن را آزمایش می کند و بسط می دهد. به شکل دیگری در کتاب «ترس و لرز» هم باز با همین مفهوم سر و کله می زند، یعنی تکرار ژست ترک نامتناهی که یک فرد را می تواند به شهسوار ایمان تبدیل کند. ولی در نوشته های بعدی او خبری از تکرار نیست. مفسری که من با کمک کتاب او مقدمه فارسی کتاب تکرار را نوشتم معتقد است در نوشته های بعدی کیرکگور مفهوم دیگری جای «تکرار» را می گیرد که برای خوانندگان آشنا تر و محبوب تر است و آن مفهومpassion یا پاتوس یونانی است که در فارسی شور یا اشتیاق ترجمه می کنیم. به علل مختلف کیرکگور تکرار را تبدیل به شور کرده و تکلیف این تبدیل چندان مشخص نیست ولی تکرار بعدا از راه های دیگری وارد تاریخ فلسفه می شود، شاید باز هم یک راه نامتعارف دیگر. عنوان فرعی کتاب «جستاری در روان شناسی تجربی» است اما وقتی کتاب را می خوانیم خیلی شبیه چیزهایی که امروزه به عنوان روان شناسی می شناسیم نیست و بیشترش شبیه به آن چیزی است که ما امروزه روانکاوی می خوانیم. نام مستعار کیرکگور که روی جلد کتاب آمده کنستانتین کنستانتیوس است که ترجمه تحت الفظی آن شبیه «ثابت ثباتی» می شود. این نویسنده در جریان آزمون هایی که برای خود طراحی می کند تا ببیند اصلا تکرار ممکن است یا غیرممکن، به چه معنا تکرار امکان پذیر است، چگونه می توان تکرار کاذب یا غلط را از تکرار درست تمییز داد، با مرد جوانی آشنا می شود که عاشق دختری شده و با او عهد نامزدی بسته و نامزدی را با او گسسته و بعد هم یک مشکل پیش پا افتاده مربوط به زندگی روزانه برایش مطرح می شود و نویسنده مثل مشاور بزرگ تر برای او عمل می کند. با اینکه ظاهرا شخصیت اصلی کتاب تکرار برگرفته از رمان «نوآموزی و سفرهای ویلهلم مایستر» گوته است - بهترین شاهدی که معمولا می آورند علاقه شدیدی است که هم ویلهلم مایستر گوته و هم شخصیت اصلی کتاب تکرار به تئاتر دارد و تفریح همیشگی اش، همانند خود کیرکگور، رفتن به سالن های تئاتر و تماشای چندین و چند باره آنهاست - اما رابطه این دو نفر مثل رابطه کیرکگور با خودش می شود. همان اتفاقی که در زندگی شخصی کیرکگور افتاده و تامل روی آن. رابطه آنها مثل روانکاو و بیمار است یا رابطه کسی با خودش که مشغول تحلیل روان خودش است. جالب این است که مفهوم تکرار در واقع از طریق فروید یا روانکاوی با مقاله مشهور «به یاد آوردن، تکرارکردن، کار/حلاجی کردن (Working Through)» وارد گفتارهای تئوریک قرن بیستم می شود. در فلسفه جدیدتر اروپایی با «تفاوت و تکرار» ژیل دلوز این مفهوم دوباره به تاریخ فلسفه بر می گردد. اما در خود نوشته های کیرکگور تکرار تقریبا مفهومی است که غایب می شود.

در موخره کتاب «تکرار» زمانی که ظاهرا رابطه کنستانتین با پسر جوان عاشق که اسمش را نمی دانیم تمام شده یک دفعه کیرکگور یک پاکت نامه می گذارد و می گوید: «به جناب آقای فلان خواننده واقعی این کتاب». این موخره را می توان کاملا مستقل از کتاب خواند و در آن دست کم سه بحث مجزا مطرح می شود. کیرکگور با کتاب خود کاری را انجام می دهد که آگامبن «سیاست نقل قول» می نامد و کارل اشمیت هم به معنایی از آن استفاده کرده. وقتی اشمیت قطعه معروف مربوط به رابطه استثناء و قاعده را از بستر اصلی کتاب تکرار جدا می کند حتی اسم کیرکگور را هم نمی برد و حتی وقتی اسم کیرکگور آورده می شود خود آگامبن اسم رساله «تکرار» را نمی برد. هر دو تعمدا چیزی را نقل می کنند بدون اینکه به بستر یا به پس زمینه اشاره کنند. وقتی این نقل قول در پس زمینه قرار می گیرد اتفاق های جالبی می افتد. در پس زمینه چند صفحه ای در این مورد صحبت می شود که خواننده واقعی کتاب تکرار کیست. کنستانتین کنستانتیوس یا سورن کیرکگور خواننده اصلی یا واقعی این کتاب را فردی معرفی می کند که زاده خیال اوست و می تواند بگوید تو کثرت نیستی و فقط یک نفر هستی و جز من و تو کسی در کار نیست و این کتاب را به تو تقدیم می کنم. در حین اینکه که درباره رابطه خواننده واقعی با نویسنده صحبت می کند به نبرد دیالکتیکی طاقت فرسا و نفس گیری اشاره می کند که بین امر کلی و استثنا وجود دارد. آن قطعه همانی است که در کتاب «قانون و خشونت» آمده، قاعدتا بر اساس ترجمه انگلیسی رساله الاهیات سیاسی کارل اشمیت و احتمالا ترجمه انگلیسی کتاب «هوموساکر» آگامبن. تفاوت هایی هم در ترجمه وجود دارد. از جمله اینکه در ترجمه های استاندارد رساله کیرکگور به رابطه استثنای مشروع با امر کلی اشاره می شود. به زبان ساده استثنای نامشروع - اگر تعبیر درستی باشد - یعنی استثنایی که امر کلی را دور می زند. استثنای مشروع استثنایی است که برای شناخت آن باید امر کلی را هم شناخت ولی فقط از طریق شور یا اشتیاقی می توان این کار را انجام داد. به همین دلیل صحبت ها درباره امر کلی با نگریستن به امر کلی از منظر استثناء همه معنای دیگری می یابد. کیرکگور در موخره می گوید من این را جایگزین دیالکتیک سه مرحله ای تز، آنتی تز، سنتز هگل می کنم. از این منظر، پروژه ترجمه کیرکگور وقتی احضار شد که کتاب «قانون و خشونت» ترجمه شد. باید زمان می گذشت تا به لحظه ای می رسیدیم که این کتاب ترجمه شود. چون باید آن نقل قول یک دور بر می گشت به بستر اصلی اش. ولی این برگشت به سیاق یا پس زمینه قبلی متن کیرکگور را همان قدر بحرانی می کند که گفتار کیرکگور می تواند به میانجی آگامبن و اشمیت در یک فضای ظاهرا غیرسیاسی یا فردگرا فلسفه یا سیاست رادیکال را بحرانی کند.

کیرکگور تکرار هگل است

معمولا کیرکگور را به عنوان متفکری ضدهگلی می شناسیم. در قرن بیستم کسانی که ضدهگل اند ضددیالکتیک اند و عموما می کوشند «تفاوت محض» را جایگزین تضاد یا تناقض دیالکتیکی کنند. دلوز به صراحت در کتاب «نیچه و فلسفه» دیالکتیک را صورتی از کین توزی، پررنگ کردن نیروی منفی و مخالفت با وجوه مثبت تفکر می داند. در مورد کیرکگور با یک دیالکتیسین رادیکال روبه رو ییم که ضد هگل معرفی می شود. می توان به کمک خود مفاهیم کیرکگور گفت کیرکگور تکرار هگل است. این تکرار بایستی دقیقا به همان مفهوم کیرکگوری کلمه فهم شود. او شارح و بسط دهنده و یکی از مفسران و مترجمان هگل به دانمارکی یا پیدا کننده مصادیق تازه برای آن دستگاه فکری عظیم و جامعی نیست که هگل طراحی و بنا کرده بود، بلکه او در حقیقت هگل را تکرار می کند. من فرمولی کلاسیک برای این تکرار پیشنهاد می کنم. هگل در تاریخ فلسفه متفکری است که فلسفه او به عنوان تفکر انتزاعی شناخته می شود یا آنچه به نام فلسفه اولی یا گفتار متافیزیکی نامیده می شود. کار اصلی هگل سرشاخ کردن فلسفه با تاریخ بود. به زبان ساده تر، هگل آسمان ایده ها یا مثل افلاطونی و هر آنچه را در تاریخ متافیزیک آمده به زمین تضادها و تناقض های اجتماعی و تاریخی می آورد، این یعنی تلاقی روح ذهنی و روح عینی. این پروژه عینا در کیرکگور تکرار می شود. ولی در این تکرار او به جای فلسفه می گذارد فکرکردن و به جای تاریخ زندگی کردن. از کیرکگور به بعد سوال اصلی این است که چه نسبتی وجود دارد بین زیست واقعی یا اگزیستانس و فکرکردن. جواب کیرکگور به این سوال دستاورد اصلی تفکر اوست. کیرکگور تفکر را زخم زندگی می داند. در نظام جامع و بنای معظم فلسفه هگل ظاهرا جایی برای زندگی افرادی که او تکین (singular) می نامد، نیست و او باید آن را به صورت زخم به این پیکره بر گرداند. کیرکگور دائما سوال هایی را طرح می کند که آن نظام نمی تواند به آنها جواب دهد چون اصولا آنها را نادیده می گیرد. آیا فرمی از نوشتن و فکرکردن هست که بتواند زندگی را به طور کامل در خود جذب و ادغام کند. آلن بدیو، کیرکگور را در زمره پادفیلسوفان می خواند، کسانی که ظاهرا فیلسوف اند ولی ضدفلسفه اند، متفکرانی که معتقدند هیچ وقت نمی توان هسته واقعی هستی انضمامی افراد واقعی را در فلسفه بازنمایی کرد. این هسته بازنمایی ناپذیر فرد را وامی دارد دائما از گفتار به اصطلاح فلسفی که با هگل به اوج و تمامیت می رسد حاشیه برود. قرائت ظاهرا دشمنانه کیرکگور از هگل راهی باز می کند به معرفی یک هگل دیگر در قرن بیستم: نه هگل تمامیت ساز بلکه هگلی که کلیت هایی ترک خورده می سازد.

در مورد خود کیرکگور این قضیه به وضوح پیداست. زندگی واقعی او بیش از هر متفکر دیگری در نحوه تفکر و نوشتنش تاثیر گذاشته. به طور متناقض نمایی این زندگی کم اتفاق است ولی در همان اندک اتفاق های ظاهرا بی اهمیت مثل به هم زدن نامزدی، منفرد زندگی کردن یا تجربه شکل بیمارگونی از رابطه با مرگ، او برای جواب به این دغدغه های ظاهرا مبتذل یا پیش پا افتاده گاه مداخله هایی می کند که جزو رادیکال ترین مداخله های فلسفی و نظری به شمار می آیند. کیرکگور نام یک کوشش بعضا جنون آمیز برای تعریف موضعی است بیرون از همه موضع ها، تلاشی جنون آمیز برای تعریف کردن فضای منفی در هر فضایی. سه نمونه دم دستی از این موضع می آورم. کیرکگور می کوشید بیرون از آکادمی بماند ولی دقیقا چیزهایی می نویسد و ادعاهایی می کند یا نظریه هایی می بافد که قاعدتا باید در آکادمی مطرح یا نوشته شوند ولی او همان چیزها را بیرون از آکادمی می نویسد. حتی می توان گفت اغلب دچار خودشیفتگی هم می شود و خود را یک دانمارکی می داند که یک تنه در شهر کوپنهاگ هگلی ها را زیر سوال می برد. کیرکگور بیرون از آکادمی متن فلسفی می نویسد. او در ضمن تا آخر عمر بیرون از کلیسا می ماند ولی بخش زیادی از نوشته هایی که به اسم خودش منتشر می کند خطبه یا مناجات نامه است. پس بیرون از کلیسا متن دینی می نویسد. به مارتنسن، معلم سابقش که اسقف اعظم دانمارک هم می شود شدیدترین حمله را می کند. رابطه اش با برادرش هم که زمانی اسقف می شود رابطه پرتنشی است. او این منطق را بسط می دهد و از طریق نوشتن موضعی تعریف می کند که بیرون از هر نهادی باشد. ولی جالب توجه اینکه جزو معدود کسانی است که روزنامه ای منتشر می کند که فقط یک نویسنده دارد. یک حرکت نهادی انجام می دهد ولی تنها نویسنده آن نهاد خود اوست. تمام این اصرار برای تعریف موضعی است که اسم آن را «کلی تکین» می گذارد. زدن حرف هایی یا گرفتن مواضعی در اوج تک یا فرد بودن که کلی ترین دغدغه ها باشند – این شاید خواهش اصلی کیرکگور بوده است.

در مورد زندگی کیرکگور چند نکته گفتنی است. سه نفر در این زندگی بسیار مهم بودند که به دو نفرشان زیاد اشاره می شود و به یک نفر کمتر. از طریق نفر سوم می توان کیرکگور واقعی را شناخت. می دانیم که کیرکگور از ۱۸۴۳ تا ۱۸۴۶ مرتب می نوشت و اکثر آثار مهمش را در همین دوره کوتاه و غالبا با نام های مستعار نوشته و یکباره در ۱۸۴۶ انگار پروژه تمام می شود. باید گفت از ۳۰سالگی تا آستانه ۳۴سالگی یا دچار جنون است یا به قول خودش دچار مرض تا به موت است و فقط امید انجیلی دارد که «این مرض تا به موت نباشد» (اسم یکی از کتاب هایش). او همچون کسی می نویسد که اضطرار کسی را تجربه می کند که سال مرگش مشخص است. ماشینی است که مرتب باید بنویسد. ممکن است وقت تمام بشود. وقت تمام می شود و او زنده می ماند تا ۱۸۵۵ که در ۴۲سالگی از پا در می آید. مردی که به این شکل از خود کار کشیده باید هم در ۴۲سالگی از دنیا برود، اصلا معنا ندارد چنین متفکری بیش از این زنده بماند. یعنی یا آن پروژه بی معنی بوده یا ژستی دروغین گرفته.

کیرکگور به یک لحاظ شبیه دیکنز یا نویسندگان فرانسوی است. او جوری می نوشت که نوشته هایش بایست اجرا شود. باید بتوان هر جمله اش را بلند خواند. این نکته عجیبی است که به تنشی بر می گردد که با افلاطون آغاز شده، چون افلاطون گفته های کسی را می نویسد که مخالف هرگونه نوشتن بود و فقط یک صدا بوده. دریدا آن را متافیزیک حضور می نامد، جریان های جدیدتری مثل ژیژک آن را تقدس زدایی از متن های مکتوبی که متعلق به یک طبقه خاص بوده می خوانند، یعنی انگشت می گذارند روی وجه دموکراتیک نقد رادیکال افلاطون به نوشتن. ولی همه اینها را که کنار بگذاریم در کیرکگور نوعی از نوشتن داریم که شبیه شعر خواندن است ولی شعر هم نیست، نه شعر است و نه نثر. از آن مهم تر ژستی است که با کیرکگور خلق شده. کیرکگور در خانه اش یک میز خطابه داشت. پشت آن می ایستاد ولی چون کسی نبود که برای او خطابه بخواند یا موعظه کند، کاغذهایش را روی آن می گذاشت و ایستاده می نوشت. این شکل از نوشتن یعنی: من می نویسم در حالی که خطبه می گویم یا خطبه می گویم در حالی که می نویسم، اصرار بیمارگون او برای حفظ چنین موضعی است. حتی به صورت یک ژست، به صورت فردی که نه می خواهد به طور معمول بنویسد و نه می خواهد به طور معمول موعظه کند. داده هایی که ما از زندگی او داریم کل این پروژه را هم مبتذل می کند و هم معنایی رادیکال به آن می بخشد. کیرکگور می توانسته مثل یک دیوانه بیرون از همه نهادها باشد به این علت ساده که ارثی به او رسیده که بر اساس آن می تواند کار نکند. پس همه زندگی اش را تا ۳۴سالگی که قرار است بمیرد وقف نوشتن می کند. چرا ۳۴سالگی؟ چون در کودکی پدرش یک بار به خداوند دشنام گفته و به جای اینکه خداوند او را تنبیه کند مدام وضع مالی و خانوادگی و اجتماعی اش بهتر شده و او فکر می کند مکافات اصلی همین مکافات منفی است. او برای خود مکافاتی تعریف می کند و می گوید تمام فرزندان من پیش از اینکه به ۳۴سالگی برسند و در حالی که من زنده ام جلوی چشمان من خواهند مرد و انتخاب ۳۴سالگی هم به جهت سن عیسی مسیح به هنگام تصلیب است. پدر کیرکگور برای خود پروژه و فیلم نامه منحرفانه ای تدوین کرده بوده که طبق آن همه فرزندانش جلوی او به صلیب کشیده شوند تا رابطه او را با جهانش حل کنند. از طرف دیگر، مادر کیرکگور ابتدا در خانه آنها کلفت بوده و پدر بیرون از روابط زناشویی با او رابطه برقرار می کند، پس احساس گناه دیگری هم در پدر او وجود دارد. کیرکگور این احساس گناه را سوای پول و مال و منال به ارث برد. تقریبا برای همه فرزندان این اتفاق می افتد. از هفت فرزند پدر پنج فرزند می میرند. از قضا نام خانوادگی کیرکگور با حیاط کلیسا یا گورستان کنار خانه مترادف است. سورن و پتر هر دو بعد از ۳۴سالگی زنده می مانند ولی قبل از آن سورن دائما منتظر مرگ بوده ست. این شکلی از نوشتن است که به آن می گویند مرض و این مرض باید تا دم موت ادامه پیدا کند. برای کیرکگور اگر کسی جوری بنویسد که انگار بیمار نیست آن نوشتن به درد نمی خورد. به تعبیر نیچه ای این نوشتنی است که با خون نوشته نمی شود، نوشته هایی که با خون نوشته نمی شوند نوشته نیستند، کارکردهای دیگری دارند.

شخصیت دوم رگینه السن است، همان نامزدی که بعد از یک سال و در آستانه ازدواج، سورن رابطه با او را به هم می زند. برای آشنایی با آن می توانید کتاب «تکرار» را بخوانید چون این کتاب یک اتوبیوگرافی مبدل است. نفر سوم که در زندگی کیرکگور خیلی مهم است مادر اوست. در تفسیرها درباره کیرکگور کمتر به این قضیه پرداخته می شود ولی نویسنده مدخل کیرکگور در دانشنامه استنفورد این نکته را برجسته می کند. به نظر او، اگر دقت کنید کیرکگور در نوشته هایش یک بار هم به مادرش اشاره ای نمی کند. اشاره به پدر در یادداشت های روزانه وجود دارد. در این خاطرات یک بارهم نام مادرش نمی آید. در «ترس و لرز» اشارات مختصری می شود که تعیین کننده نیست. اما نویسنده مدخل استنفورد روی نکته ای انگشت گذاشته که مهم است. او می گوید کیرکگور استاد نشانه شناسی امر نامرئی است، نشانه شناسی نادیدنی ها. به این معنا حضور غایب واقعی در تمام نوشته های کیرکگور مادرش بوده. این حضور را چگونه می فهمیم؟ بار اول از طریق جلسه دفاع رساله دکتری. کیرکگور وقتی می خواست از رساله «مفهوم آیرونی» دفاع کند نامه ای به پادشاه دانمارک می نویسد مبنی بر اینکه من می خواهم به زبان دانمارکی رساله بنویسم. این فقط نوعی ناسیونالیسم مفرط شهروند یک کشور حاشیه ای نیست. اصرار او اصرار به نوشتن به زبان مادری است. او می خواهد معیار تازه ای برای نوشتن ابداع کند: در دانمارکی به زبان مادری می گویند modersmål که مرکب است از دو واژه «مادر» و «معیار». نکته این است که در اروپا رساله هایی که به زبان لاتینی و البته در دوره بعد از هگل به آلمانی نوشته می شدند برای کیرکگور گفتار پدر محسوب می شود. او به زبان مادری می خواست بنویسد و بالاخره مجوزش را گرفت ولی باید جلسه دفاعیه را به زبان لاتینی برگزار می کرد. دعوای گفتار پدر و گفتار مادر در کار او دیده می شود. به اعتقاد او در زبان دانمارکی کلمه زبیایی وجود دارد که همان تکرار است. ترجمه تحت اللفظی آن کلمه take again است. کیرکگور با این کلمه زیبای دانمارکی (به تعبیری، برگرفته از «گفتار مادر») به مقابله با گفتار پدر یا زبان لاتینی می رود اما چسبیدن به زبان مادری بعد از این اتفاق می افتد که یک دور در زبان غیر مادری زیست کرده است. از این رو، در مفهوم آیرونی همه ارجاع ها به افلاطون یونانی و به هگل آلمانی است و هر کسی به زبان مادری اش بر می گردد. کیرکگور در واقع زبان مادری اش را ابداع می کند. به این معنا حتی نوشتن او به زبان دانمارکی تکرار کنش کسی است که برای اولین بار می خواهد به زبان مادری اش چیزی بنویسد. کسی که برای اولین بار می خواهد به زبان مادری اش بنویسد فرقی نمی کند با کسی که برای اولین بار به زبان بیگانه می نویسد ولی می دانیم همه نوشته های خوب و کتاب های بزرگ دقیقا به همین ترتیب نوشته می شوند: شما با مدیومی که فکر می کنید در آن مسلطید جوری رفتار می کنید که گویی اولین بار است از آن استفاده می کنید. انگار مثل یک تازه وارد در زبان مادری خودتان مشغول نوشتن می شوید.

................ هر روز با کتاب ...............

الهامی از زندگی کارگران پاریسی... با کار رختشویی توانسته است که مبلغی پس‌انداز کند... از او دو پسر داشت... تنبل و خوش‌گذران است و به زودی معشوقه را رها می‌کند و به زنان دیگری روی می‌آورد... با او ازدواج می‌کند... کارگر دیگری زن را می‌ستاید و در دل به او عشق می‌ورزد، اما یاری او کارساز نیست... به باده‌گساری روی می‌آورد... شوق کار را از دست می‌دهد... برای گذران زندگی به روسپی‌گری روی می‌آورد... ...
از ذهنیتی که در میان نظامیان ترک درباره‌ی سلسله‌مراتب و برتری فکری وجود دارد و این‌که چه‌قدر با سوء‌تفاهم‌ها و ظواهر درآمیخته سخن می‌گوید... همان‌گونه که اسب مهتر بی‌هیچ شناختی حرکت اسب مقابل‌اش را تقلید می‌کند، انسان عاری از آگاهی هم به تقلیدی کور از همنوعان‌اش دست می‌زند... مردم را به خاطر کمبود مطالعه و اسارت بی‌قیدوشرط‌شان در برابر سنت‌های خالی از تعقل و خرافه‌های موروثی از نیاکان‌شان، به باد انتقاد می‌گیرد ...
یک مضحکه‌ی کامل! در اینجا، همه، جز تماشاگر، در عین‌حال هم فریب‌دهنده‌اند و هم فریب‌خورده. کمدی عظیمی که در آن تغزل با هزل گزنده‌ای همراه است و اختلاطی به وجود می‌آورد که در بعضی لحظات یادآور سبک کلودل است... با حیله‌ی بسیار خشنی در ماجرای مشکوکی درگیر می‌شود، در دادگاهی محاکمه، محکوم، تیرباران و به خاک سپرده می‌شود تا با نامی دیگر و در لباس یونیفورم تجدید حیات کند ...
دوربین از چه زاویه ‌دیدی زنان فیلم را به نمایش درمی‌آورد؟ کدام وجه در نگاه دوربین غلبه دارد؛ وجه اروتیک یا وجه اجتماعی؟ ... با استفاده از آرای فروید و لکان، بعد روانکاوانه‌ی نظریه‌های فمینیستی را غنی کرده و به وجه لذت‌مدارانه سینما (تماشابارگی) پرداخته است... تاریخچه‌ای از حضور زنان در عرصه‌ی فیلم و مهم‌ترین فیلم‌های آنان... واکاوی شمایل یک قهرمان زن در چهارچوب یک ژانر متفاوت ...
در یک خانواده‌‌ کاملا بی‌کتاب بزرگ شدم... کل ادبیات آلمان را بلعیده‌‌ام... وقتی شروع به نوشتن کردم، در وضعی بودم که مودبانه‌‌اش می‌‌شود «نوکر خارجی»... جوان بودم که وارد سرویس اطلاعاتی شدم... یک میهن‌‌پرست می‌‌تواند کشورش را نقد کند، همچنان دلبسته‌‌اش باشد و مسیر دموکراسی را طی کند. اما یک ناسیونالیست به دشمن نیاز دارد... مردم خیال می‌‌کردند بعد از جنگ سرد دیگر قرار است اوضاع خوب باشد و دیگر دنیا به جاسوس‌‌ها نیازی نداشته باشد ...