کتاب «نقد پژوهی و نقد اثربخش» نوشته محمدعلی نویدی با رویکرد فلسفی، تحلیلی توسط انتشارات دانشگاهی دایره دانش منتشر شد.

نقد پژوهی و نقد اثربخش محمدعلی نویدی

به گزارش کتاب نیوز در پیش گفتار این کتاب آمده است: نقد پژوهی و روندهای بررسی و نقادی علمی، در اصل، نیک اندیشیدن و عمیق فهمیدن و شناختن و درست و دقیق انتخاب نمودن و سره برگزیدن است. نقد پژوهی پویش و روند مکمل و ملازم در فرآیند اندیشه ورزی اثربخش می باشد، که با پرسش، دقت، درنگ و تأمل به تشخیص زوایا و ابعاد و ظاهر و پنهان و پوشیده یک متن، اثر، حادثه و محصول، اهتمام می ورزد. بدین سان، نقد پژوهی و نقد اثربخش، دقت و دیدن ظواهر و خفایای امر و موضوع مورد نقد و بررسی است.

جریان نقد پژوهی و نقادی، ریشه در خردمندی و عقل ورزی دارد؛ زیرا، مراد از نقد و سنجش و بحث و بررسی یک کتاب، مطلب، رخداد، اثر و محصول، نیک فهمی، عیار دانی و بهتر گزینی آن می باشد. به گزینی و بهتر فهمی از خردمندی ست، و خردمندی با فرهمندی و شکوه و عظمت و هوشمندی آدمی قریب و قرین است. نقد و نقادی، در واقع، تشخیص و ارتقای عیار و اعتبار متعلق و موضوع مورد نقد و بررسی است. و ارتقای اعتبار یک موضوع و پدیده با عیان شدن میزان عیار و اعتذار آن امکان پذیر می‌باشد. بنابراین، نقد پژوهی و نقد و نقادی، برای اهل اندیشه و علم و دانش یک فرصت مناسب و مغتنم و مساعد و یک امکان بی بدیل برای صیقل دادن داشته ها و اندیشه ها و ایده ها و آثار و افکار می باشد. بدین جهت، نقد پژوهی و نقادی تفکر و تلاش جدی و اثربخش می طلبد تا جان و جهان آدمی را تازه و باطراوت نماید و نقایص و عیوب را آشکار سازد.

این کتاب در یک پیشگفتار و چهار فصل تألیف شده است:

۱- فصل اول: کندوکاوی در معانی نقد و نقادی است که خود شامل ده مقاله کوتاه به روش تفکراثربخش است.
۲- فصل دوم: در ضرورت نقد پژوهی به نگارش در آمده است و شامل دوازده مقاله کوتاه در باب ضرورت نقد پژوهی است.
۳- فصل سوم در باره ویژگی‌های نقادان اثربخش تألیف شده است. این فصل شامل چگونگی نگرش، منش و کنش نقادان و مقوله نقد پژوهی است و متضمن یازده مقاله مجمل است.
و فصل چهار با عنوان «قواعد پیشنهادی عقلانی و اثربخش، برای نقادان و نقد پژوهی» قلمی شده است. این فصل مهم شامل دوازده قاعده و قانون نقد و نقادی است.

این کتاب در ۱۶۰ صفحه و توسط انتشارات دانشگاهی دایره دانش در اختیار اهل علم قرار گرفته است.

................ هر روز با کتاب ...............

شور جوانی در این اثر بیشتر از سایر آثارش وجود دارد و شاید بتوان گفت، آسیب‌شناسی دوران جوانی به معنای کلی کلمه را نیز در آن بشود دید... ابوالمشاغلی حیران از کار جهان، قهرمانی بی‌سروپا و حیف‌نانی لاف‌زن با شهوت بی‌پایانِ سخن‌پردازی... کتابِ زیستن در لحظه و تن‌زدن از آینده‌هایی است که فلاسفه اخلاق و خوشبختی، نسخه‌اش را برای مخاطبان می‌پیچند... مدام از کارگران حرف می‌زنند و استثمارشان از سوی کارفرما، ولی خودشان در طول عمر، کاری جدی نکرده‌اند یا وقتی کارفرما می‌شوند، به کل این اندرزها یادشان می‌رود ...
هرگاه عدالت بر کشوری حکمفرما نشود و عدل و داد جایگزین جور و بیداد نگردد، مردم آن سرزمین دچار حمله و هجوم دشمنان خویش می‌گردند و آنچه نپسندند بر آنان فرو می‌ریزد... توانمندی جز با بزرگمردان صورت نبندد، و بزرگمردان جز به مال فراهم نشوند، و مال جز به آبادانی به دست نیاید، و آبادانی جز با دادگری و تدبیر نیکو پدید نگردد... اگر این پادشاه هست و ظلم او، تا یک سال دیگر هزار خرابه توانم داد... ای پدر گویی که این ملک در خاندان ما تا کی ماند؟ گفت: ای پسر تا بساط عدل گسترده باشیم ...
دغدغه‌ی اصلی پژوهش این است: آیا حکومت می‎تواند هم دینی باشد و هم مشروطه‎گرا؟... مراد از مشروطیت در این پژوهش، اصطلاحی‌ست در حوزه‌ی فلسفه‌ی حقوق عمومی و نه دقیقاً آن اصطلاح رایج در مشروطه... حقوق بشر ناموس اندیشه‌ی مشروطه‎گرایی و حد فاصلِ دیکتاتوری‎های قانونی با حکومت‎های حق‎بنیاد است... حتی مرتضی مطهری هم با وجود تمام رواداری‎ نسبی‎اش در برابر جمهوریت و دفاعش از مراتبی از حقوق اقلیت‎ها و حق ابراز رأی و نظر مخالفان و نیز مخالفتش با ولایت باطنی و اجتماعی فقها، ذیل گروهِ مشروعه‎خواهان قرار دارد ...
خودارتباطی جمعی در ایران در حال شکل‌گیری ست و این از دید حاکمیت خطر محسوب می‌شود... تلگراف، نهضت تنباکو را سرعت نداد، اساسا امکان‌پذیرش کرد... رضاشاه نه ایل و تباری داشت، نه فره ایزدی لذا به نخبگان فرهنگی سیاسی پناه برد؛ رادیو ذیل این پروژه راه افتاد... اولین کارکرد همه رسانه‌های جدید برای پادشاه آن بود که خودش را مهم جلوه دهد... شما حاضرید خطراتی را بپذیرید و مبالغی را پرداخت کنید ولی به اخباری دسترسی داشته باشید که مثلا در 20:30 پخش نمی‌شود ...
از طریق زیبایی چهره‌ی او، با گناه آشنا می‌شود: گناهی که با زیبایی ظاهر عجین است... در معبد شاهد صحنه‌های عجیب نفسانی است و گاهی نیز در آن شرکت می‌جوید؛ بازدیدکنندگان در آنجا مخفی می‌شوند و به نگاه او واقف‌اند... درباره‌ی لزوم ریاکاربودن و زندگی را بازی ساده‌ی بی‌رحمانه‌ای شمردن سخنرانی‌های بی‌شرمانه‌ای ایراد می‌کند... ادعا کرد که این عمل جنایتکارانه را به سبب «تنفر از زیبایی» انجام داده است... ...