گریز از آشوب | اعتماد


«میثاق‌ها بدون شمشیر صرفا حرفند و قدرتی در تامین امنیت هیچ کس ندارند» (توماس هابز، لویاتان) - بهیموت در آخرت‌شناسی یهودی، عفریت یا جانوری تنومند است که بر خشکی فرمان می‌راند، همچنان که لویاتان بر دریاها. اما چنان که فرانتس نویمان (1954- 1900) نظریه پرداز چپ در ابتدای کتابش «بهیموت: ساختار و عملکرد ناسیونال سیوسیالیسم ۱۹۳۳–۱۹۴۴» خاطرنشان می‌کند، این دو (لویاتان و بهیموت) را نخستین‌بار تامس(توماس) هابز (1679- 1588) فیلسوف انگلیسی به همه شناساند، در قالب دو کتاب عظیم و تاثیرگذار در تاریخ اندیشه سیاسی: نخستین آنها کتاب «لویاتان یا جوهر، صورت و قدرت دولت کلیسایی و مدنی» (1651) است که در سال 1380 توسط حسین بشیریه استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه تهران به فارسی ترجمه و به همت نشر نی منتشر شد و کتاب دوم «بهیموت یا پارلمان طولانی» [Behemoth, or, The Long Parliament] که باز توسط این استاد امروزین مدرسه ماکسول دانشگاه سیراکیوز ترجمه و در روزهای اخیر به وسیله همان نشر نی به فارسی ترجمه شده است. به بهانه این رخداد خوشایند در حوزه علوم سیاسی ایران در ادامه می‌کوشیم نخست به انگیزه مترجم در انتخاب این اثر کلاسیک برای ترجمه به بیان خودش اشاره کنیم و سپس با توجه به اینکه مترجم تاکید می‌کند که بهیموت، در وهله نخست کاربست نظریه سیاسی هابز در لویاتان است، به خطوط اصلی استدلال او در نظریه‌اش در لویاتان می‌پردازیم و در پایان نیز مروری اجمالی بر مطالب کتاب بهیموت خواهیم داشت:

توماس هابز بهیموت یا پارلمان طولانی» [Behemoth, or, The Long Parliament]

بهیموت ضد لویاتان: هرج و مرج در برابر نظم
مترجم در مقدمه‌ای که در آغاز کتاب نگاشته درباره انگیزه ترجمه این اثر می‌نویسد: «انتخاب بهیموت برای ترجمه، نه تنها اهمیت آن به دلیل تحلیل علل و عوامل و شرح تاریخ انقلاب انگلستان، به عنوان نخستین انقلاب در عصر مدرن، بلکه و به ویژه ربط و پیوند نظری آن به کتاب لویاتان بود. کتاب بهیموت در حقیقت استدلال عمومی و نظریه کلی کتاب لویاتان را در خصوص سرشت و نهاد آدمی، دلایل و ضرورت تشکیل دولت و حاکمیت، وضع طبیعی پیش از پیدایش حکومت و حقوق و تکالیف حکام و اتباع، در مورد یک نمونه معین تاریخی، یعنی جنگ‌های داخلی یا انقلاب انگلستان از سال 1640 تا 1660 به کار می‌برد و می‌کوشد درستی آن نظریه عمومی را در این مورد خاص تاریخی نشان دهد». به عبارت دیگر «لویاتان توصیف و تحلیل‌گذار از وضع طبیعی به جامعه مدنی و دولت و استقرار قدرت و حاکمیت و تبعیت و فرمانبرداری بود، در حالی که بهیموت توصیف روند قهقرایی یعنی فروپاشی حاکمیت و دولت و گسترش نافرمانبرداری و بازگشت به وضع طبیعی و عودت ددمنشی و شرارت مردم و جنگ همه بر ضد همه است». به عبارت دیگر اگر هابز در لویاتان متاثر از جنگ داخلی و انقلاب انگلستان، «نظریه عمومی خود را در قالب معانی انتزاعی و مجرد» ارایه کرده است، در بهیموت، با ارجاع مستقیم به وقایع زمانه‌اش «نشان می‌دهد آدمیان در غیاب حاکمیت چه موجودات شریر، بزهکار و خودخواهی هستند و زندگی در وضع طبیعی، تا چه پایه ناامن، خطرناک، ناخوشایند و ددمنشانه است.»

علم وظیفه‌شناسی
البته همان طور که مترجم تاکید می‌کند، نباید بهیموت را صرفا کاربرد نظریه هابز در «یک نمونه خاص تاریخی» خواند، بلکه او در این کتاب میدانی جدید در عرصه علم سیاست می‌گشاید: «آموزش یا تربیت سیاسی». هابز خود این حوزه را «علم وظیفه‌شناسی» می‌خواند و معتقد است «مردم نه تنها باید تربیت مدنی و اخلاقی و خانوادگی داشته باشند، بلکه باید تربیت حکومتی هم پیدا کنند. محور اصلی تربیت حکومتی یا آموزش سیاسی، شناخت تکالیف و وظایف است که برای حفظ نظم و آرامش بیش از شناخت حقوق اهمیت دارد». به دیگر سخن در جهان معاصر به ویژه با گسترش گفتمان مردم‌سالاری، که از نظر هابز «چیزی جز سلطه و استیلای اغراض و امیال خصوصی و شرارت‌ها و رقابت‌های آدمیان نفع طلب و خودخواه نیست»، عمدتا از حقوق انسان‌ها سخن می‌رود، در حالی که مساله از دید هابز شناخت تکلیف و وظیفه‌شناسی است چرا که «آنچه آدمی را مدنی و متمدن می‌سازد، تکلیف است نه حق». از نظر مترجم این دیدگاه هابز «محافظه‌کارانه»، «ضد دموکراتیک»، «سلطنت طلبانه»، «اشرافی مآب» و «بدبینانه» نیست، چرا که «حکومت‌ها و دولت‌ها، همیشه و همواره، از هر شکل و نوعی، از جمله دولت‌های پارلمانی و حکومت‌های مردم سالار امروز، به شیوه‌های آشکار و پنهان و از طریق دستگاه‌های فکری و انتظامی و نظامی و امنیتی، تکالیف و وظایف اتباع و شهروندان را در قالب قوانین گوناگون معین می‌کنند و با کاربرد ضمانت اجراهای گوناگون قانونی و جزایی و اجتماعی و حقوقی اجرای آن تکالیف و وظایف را تضمین می‌نمایند». از این حیث نظریه هابز در بهیموت «توصیف عملکرد واقعی دولت‌ها در همه اعصار و تحلیل لوازم ثبات و آرامش سیاسی است». نکته مهم از نظر هابز این است که علم وظیفه‌شناسی را نه با روش فلسفی (که روش کتاب لویاتان است) بلکه با استفاده از تاریخ باید آموخت، زیرا «تاریخ شرح طبیعت و سرشت بشر است. دریچه‌ای به روی طبع بشر و انگیزه‌های او».

هابز در دنیا: ترسو یا مصلحت اندیش
تاریخ بریتانیا از حیث فراز و نشیب‌های سیاسی و اجتماعی استثناست، بدین لحاظ که در آن کمتر شاهد تحولات انقلابی و زیر و زبر‌کننده هستیم و مسیر دگرگونی‌ها در آن عموما خطی، تدریجی و بدون ستیز و جنجال‌های ویرانگر بوده است، صدالبته در مقایسه با دیگر نقاط اروپا. برای این موضوع هم می‌توان دلایل متفاوتی بر شمرد، از جمله وضعیت جغرافیایی این جزیره و جدایی ناگزیر آن از بر اروپا. با این همه از قضا هابز در یکی از معدود دوره‌های آشوبناک انگلیس زندگی می‌کرد: عصر سلطنت چارلز اول، جنگ‌های داخلی، تشکیل دولت متحده در عصر انقلاب و دلت سرپرستی به رهبر کرامول و نیز بازگشت خاندان استوارت به سلطنت. روزگاری پر دردسر که او را ناگزیر می‌کرد در حفظ «سلامت سیاسی» خود سخت بکوشد، تا جایی که خود را «انسانی ترسو» می‌خواند. اگرچه شواهد موید آن است که «در سراسر عمر خود به نظریه واحدی پایبند بود» او در 1588 در وستپورت نزدیک مامزبری‌زاده شد. از «تبار مردم عامی» بود، یعنی پدرش کشیش دون‌پایه بی‌سوادی بود که درهنگام کودکی توماس مرد و مراقبت از فرزند خود را به عموی ثروتمندی واگذاشت که سازنده دستکش بود. پس از تحصیل در دانشگاه آکسفورد به خدمت خانواده کوندیش در آمد و سال‌های 1608 تا 1610 در مقام آموزگار فرزند این خانواده یعنی ارل آو دونشر آینده به سفر در فرانسه و ایتالیا گذراند. در بازگشت به انگلستان اثر کلاسیک توسیدید یعنی تاریخ جنگ‌های پلوپونزی را ترجمه کرد، اثری که به گفته خودش «مخاطرات دموکراسی را بر ملا ساخته بود».

هابز با فرانسیس بیکن فیلسوف و دانشمند بنیانگذار انگلیسی مراوده داشت و سال‌های 1629 تا 1631 در سمت معلم فرزند سر جروس کلیفتن در پاریس با اصول هندسه اقلیدس آشنا شد و مجذوب «روش استدلال» هندسی شد. رخداد مهم‌تر در تحول فکری او اما در سومین سفرش به اروپا در سال‌های 1634 تا 1637 رخ داد. در این سفر به حلقه دانشمندانی که در پاریس گرد مارتین مرسن ریاضیدان، فقیه و فیلسوف فرانسوی جمع شده بودند، وارد شد و فلسفه کارتزین (دکارتی) را آموخت، ضمن آنکه در سفری به فلورانس گالیله را ملاقات کرد و با علم مکانیک آشنا شد و دریافت که «علت همه امور از جمله احساسات انسان را باید در حرکت یا به سخن درست در تفاوت حرکت یافت». به تعبیر سی. بی. مکفرسون «اندیشه حرکت ذهن هابز را تسخیر کرد و این خود نتیجه نیکویی داشت زیرا همان اندیشه وی را به نوآوری و ابتکار بزرگی که در دانش سیاست به عمل آورد، رهنمون شد». نتیجه آن نیز کتاب «عناصر قانون طبیعی و سیاسی» بود که دو بهره‌اش در 1650 به عنوان طبیعت آدمی یا عناصر بنیادین سیاست و درباره جسم سیاسی در آمد.

 حسین بشیریه بهیموت یا پارلمان طولانی» [Behemoth, or, The Long Parliament]

از سال 1640 جدال میان اشراف و بورژوازی قدرتمند و دیگر گروه‌ها با شاه وارد فاز تازه‌ای شد. هابز این برهه را در گفت‌وگوی اول در کتاب بهیموت به خوبی توصیف می‌کند. پارلمان که تخصیص منابع مالی برای پادشاه را به عهده داشت، بار دیگر از سوی شاه منصوب شد و این وضعیت پرتنش خطری برای هابز محسوب می‌شد. در نتیجه او به سبب اندیشه‌های سلطنت‌طلبانه‌اش به فرانسه سفر پناهید. (پناهنده شد) در پاریس بود که رساله درباره شهروندی را منتشر کرد و اثر برجسته‌اش، لویاتان را در همین دوران نگاشت، کتابی که سال‌ها بعد در 1651 در لندن منتشر شد. در 1649 در نتیجه منازعات سیاسی و با به قدرت رسیدن کرامول و بر سر کار آمدن پارلمان طولانی، چارلز اول را گردن زدند. طبیعی است که هابز در این دوره در فرانسه است، به خصوص که آموزگار چارلز امیر ویلز، پسر چارلز اول بوده است. بالاخره هابز در 1652 با حکومت جمهوری آشتی می‌کند و به انگلستان بازگشت و در خانه ارل آو دونشیر ساکن شد.

با بازگشت خاندان استوارت به قدرت در سال 1660 هابز نیز مورد عنایت شاگرد پیشینش چارلز دوم قرار گرفت. در سال‌های پایانی عمر هابز عمدتا سرگرم اشتغالات ادبی بود و کلیات هومر را به انگلیسی ترجمه کرد. البته در این سال‌ها دو اثر مهم در سیاست نگاشت، یکی گفت‌وگو میان یک فیلسوف و یک پژوهشگر قوانین عرفی انگلستان که بعد از مرگ او منتشر شد و دیگری بهیموت یا پارلمان طولانی که در سال 1668 تکمیل شد و هابز بسیار به انتشار آن تمایل داشت، اما چارلز صراحتا با انتشار آن مخالفت کرد و این رساله پس از مرگ هابز در 1682 منتشر شد، هر چند نسخه‌ای از آن اندکی پیش از مرگ هابز به صورت پنهانی منتشر شد. هابز همچنین در این دوره به مناقشات ادبی با کسانی چون برمهال اسقف دری و والیس ریاضیدان می‌پرداخت. ضمن آنکه اولیای کلیسا می‌کوشیدند به او نسبت الحاد و ارتداد دهند، اگرچه تجربه ماندگاری در جنگ‌های طولانی نشان داده بود که هابز سخت جان‌تر از این بادهای موسمی است. در نهایت نیز در 1679 در 91 سالگی در گذشت.

لویاتان، نظریه سیاسی هابز
لویاتان همچنان برجسته‌ترین اثر هابز در علم سیاست است. کتابی که «محصول نابسامانی‌های عصر» هابز است و «خالی از هواداری، بدون هدف عملی و فارغ از هر طرح و نقشه دیگری است جز اینکه رابطه متقابل میان امنیت و فرمانبرداری را در پیش چشم آدمیان قرار می‌دهد». هابز در این کتاب با بهره‌گیری از روش تحلیل هندسی و آن چه مکانیک در زمینه حرکت به او آموخته بود، به تجزیه و ترکیب حیات آدمیان پرداخت و کوشید به این پرسش پاسخ دهد که «چه عواملی موجب می‌شود که جامعه سیاسی به کارکرد خود ادامه دهد؟» او کوشید در خیال خود با تجزیه جامعه سیاسی به حرکات اجزای آن یعنی افراد انسانی نیروهای متصور یا فرضی‌ای را بیابد که این حرکات را موجب می‌شوند. مهم‌ترین این نیروها یا انگیزه‌ها، از دید او پرهیز از مرگ بود «هر کسی... از مرگ... دوری می‌گزیند و این کار به حکم انگیزه و میلی طبیعی انجام می‌دهد، همچنان که سنگی میل به سقوط دارد.»

از دید هابز «آدمیان به وسیله خواهش‌ها و بیزاری‌ها به حرکت در می‌آیند» این امیال و خواهش‌ها دایما دگرگون می‌شوند و در نزد انسان‌های متفاوت، تفاوت می‌کنند. این خواهش‌ها وقفه‌ناپذیرند، یعنی تا وقتی انسان زنده است، باید فعالیت داشته باشند تا به وضع مطلوب دست یابند. بر اساس این مفروضات هابز این نتیجه مهم را می‌گیرد که «قدرت انسانی عبارت است از وسایل و امکانات فعلی وی برای دستیابی به امری ظاهرا مطلوب در آینده». فرض بعدی هابز این است که در جامعه انسانی همه در راستای کسب قدرت می‌کوشند. در نتیجه قدرت هر کس در مقابل قدرت دیگران مقاومت و ممانعت می‌کند. ضمن آنکه امیال و خواهش‌های انسان‌ها حد و مرزی ندارد. به همین خاطر است که در وضع طبیعی، یعنی زمانی که سر به فرمان قدرت مشترکی نزیند، در وضع جنگ به سر می‌برند. یعنی هابز وضع طبیعی جنگ را به صورت حالتی به تصویر می‌کشد که در آن از تمدن و مزایایش خبری نیست. در این وضع «مجالی برای کار و کوشش نخواهد بود، زیرا ثمره آن نامعلوم است... دیگر جامعه‌ای در کار نخواهد بود و بدتر از همه ترس دایمی و خطر مرگ خشونت‌بار ظاهر خواهد گشت و زندگی آدمیان خالی، مسکنت بار، زشت، ددمنشانه و کوتاه خواهد شد.»

نتیجه‌گیری هابز آشکار است: دستیابی به صلح و تمدن تنها از راه برپاداشتن جامعه و بنیاد نهادن حکومت (commonwealth) میسر است. اما تشکیل حکومت چگونه ممکن است؟ بدین صورت که «هر کس با دیگر چنان پیمان می‌بندد که هر کس باید به دیگری بگوید: من حق حکومت خودم را به این مرد یا این انجمن مردان وامی‌گذارم و او یا آن را مجاز می‌گردانم، به شرط اینکه تو حق خودت را به او واگذاری و همه اعمالش را به همین سان مجاز بدانی. سپس، گروه کثیر که این چنین در شخص واحد یگانه شدند، حکومت یا به زبان لاتینی civitas نام می‌گیرند. این طرز پیدایش آن لویاتان بزرگ است، یا به سخن محترمانه‌تر، پیدایش آن خدای میرنده که صلح و دفاع‌مان را زر سایه خدای نامیرنده به او وامداریم.»

روشن است که نظریه هابز درباره تاسیس دولت اولا فردباورانه است و کمتر به نقش طبقات اجتماعی توجه می‌کند و از قضا این یکی از پاشنه آشیل‌های آن محسوب می‌شود، چنان که مکفرسون در مقدمه‌اش بر لویاتان نشان می‌دهد ثانیا فایده باورانه است، زیرا علت اصلی تاسیس دولت را فایده (utility) آن می‌خواند و به همین دلیل است که در قرن نوزدهم فایده باوران به او رجوع می‌کنند. از دید او نقض قرارداد از سوی حاکم نمی‌تواند صورت بگیرد، ضمن آنکه حکومت به سبب پیمان‌شکنی از حاکم ساقط نمی‌شود. همچنین حاکمیت از دید او انتقال پذیر است و حاکم تا زمانی که قدرت خویش را حفظ کرده و قادر به پاسداری از جان و تن تابعانش است، حاکم است. هابز در ارایه نظریه سیاسی‌اش از متفکران پیش از خود چون ارسطو، توسیدید، تاسیتوس، دکارت، گروتیوس، ماکیاوللی و فرانسیس بیکن متاثر است. به تعبیر کاپلستون «عمده اهمیت نظریه هابز معلول کوشش اوست در پی آنکه فلسفه سیاسی را گویی روی پای خودش بنهد و از این راه به راستی آن را به روانشناسی انسان و دست‌کم در حد نیت، به فلسفه کلی ماشین‌وار انگارانه‌اش بپیوندد ولی آن را از متافیزیک و تئولوژی بگسلاند.»

بهیموت یا پارلمان طولانی
چنان که گفتیم و‌ ام.‌ ام. گلد سمیت در مقدمه بهیموت تاکید می‌کند، «هابز در این کتاب به بررسی علل جنگ‌هایی می‌پردازد که مدت 10 سال وی را از موطن خود گریزان کرد.» کتاب شامل چهار گفت‌وگو میان دو شخص با نام‌های A و B است که مترجم به ترتیب اولی را استاد و دومی را شاگرد خوانده زیرا اولی مسن‌تر است و بیشتر در مقام پاسخگو ظاهر می‌شود و دومی عمدتا پرسشگر است. گفت‌وگوی اول درباره علل انقلاب یا جنگ داخلی در انگلستان و تحلیل رخدادهای سال‌های 1640 تا 1642 است. در این گفت‌وگو استاد علت بحران و طغیان عمومی را نفاق و گسترش مخالفت بر ضد شاه می‌داند. در این گفت‌وگو به ویژه بر نقش پارلمان به مثابه نهادی که بر تخصیص منابع مالی پادشاه نظارت داشت، تاکید می‌شود. پارلمان طولانی در 3 نوامبر 1640 تشکیل یافت و در دوره جنگ داخلی انگلستان دایر بود. گفت‌وگوی دوم شرح و تفصیل جنگ‌های داخلی است. در این بخش هابز بر نقش خطابه و بیان در بسیج هواداران و آشوب تاکید می‌گذارد. در این بخش هابز تاریخ مجلس عوام و نقش آن در حکومت انگلستان را شرح می‌دهد. با افزایش اختلاف میان پادشاه و پارلمان، تقاضاهای مجلس برای محدود کردن قدرت پادشاه به نتیجه نمی‌رسد و در نهایت جنگ شروع می‌شود.

گفت‌وگوی سوم به ظهور الیور کرامول سردار برجسته سپاه پارلمان در سال 1644 و شکست سپاه سلطنت‌طلبان در جنگ‌های مارستون مور (1644) و نیز بی (1645) و لاجرم محاکمه و اعدام چارلز اول (1649) اختصاص دارد. از نظر هابز فقدان منابع کافی برای مقابله با سپاه پارلمان، اختلاف نظر در مواضع فرماندهان سپاه سلطنت‌طلبان، نادیده گرفتن حق قدیمی شاه برای گردآوری سپاه از بین زمین‌داران و اشراف، نقش تعیین‌کننده سبک جدید سپاه کرامول از علل شکست سلطنت‌طلبان و پیروزی کرامول بود. بحث از رقابت میان کرامول و سایر اعضای پارلمان دیگر بحث این گفت‌وگو است، رقابتی که با استیلای کرامول و حذف مخالفان از پارلمان طولانی و تشکیل «پارلمان ناقص» به پایان می‌رسد. همین پارلمان است که شاه را به اعدام محکوم می‌کند. گفت‌وگوی چهارم به حکومت کرامول به عنوان سرپرست کشور بین سال‌های 1653 تا 1658 اختصاص دارد، بعد از اینکه او در 1563 پارلمان ناقص را منحل کرد، در این گفت‌وگو همچنین لشکرکشی‌های کرامول به ایرلند و مبارزاتش با چارلز دوم مورد بحث قرار می‌گیرد.

کتاب با شرح تفرقه درونی پارلمان پس از مرگ کرامول و تشکیل دوباره پارلمان ناقص و ظهور سردار مانک به عنوان مرد نیرومند کشور و تصمیم او به تجدید پارلمان طولانی و احیای سلطنت و اجبار پارلمان به پذیرش چارلز دوم به عنوان پادشاه جدید و احیای مجدد سلطنت استوارت‌ها به پایان می‌رسد. «بدین سان به گفته هابز قدرت حاکمه به شکلی دورانی از دست چارلز اول، به پارلمان طولانی و از آن پارلمان، به پارلمان ناقص، و از این پارلمان، به دست کرامول، و از وی به دست فرزندش، ریچارد، و دوباره از دست ریچارد به دست پارلمان ناقص و سپس به دست پارلمان طولانی و نهایتا به دست چارلز دوم رسید.»گلدسمیت در جمع‌بندی اهمیت بهیموت می‌نویسد: «هابز در کتاب بهیموت نظریه تازه‌ای درباب انقلاب عرضه نمی‌کند، بلکه همان نظریه کتاب لویاتان و برخی دیگر از آثار خود را تکرار می‌کند و به کار می‌برد»، او پس از تشخیص علل جنگ داخلی و بی‌نظمی، به تجویز چاره و درمان می‌پردازد. راهکار از دید او آموزش علم وظیفه‌شناسی و فرمانبرداری از حاکم صاحب حق و اختیار است. «مادام که مردم، به جای شناخت عقلانیت سیاسی هابز، به افکار خیالی ارسطو و سیسرون پایبند باشند، شورش و انقلاب را پایانی نخواهد بود».

................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............

همه انسان‌ها عناصری از روباه و خارپشت در خود دارند و همین تمثالی از شکافِ انسانیت است. «ما موجودات دوپاره‌ای هستیم و یا باید ناکامل بودن دانشمان را بپذیریم، یا به یقین و حقیقت بچسبیم. از میان ما، تنها بااراده‌ترین‌ها به آنچه روباه می‌داند راضی نخواهند بود و یقینِ خارپشت را رها نخواهند کرد‌»... عظمت خارپشت در این است که محدودیت‌ها را نمی‌پذیرد و به واقعیت تن نمی‌دهد ...
در کشورهای دموکراتیک دولت‌ها به‌طور معمول از آموزش به عنوان عاملی ثبات‌بخش حمایت می‌کنند، در صورتی که رژیم‌های خودکامه آموزش را همچون تهدیدی برای پایه‌های حکومت خود می‌دانند... نظام‌های اقتدارگرای موجود از اصول دموکراسی برای حفظ موجودیت خود استفاده می‌کنند... آنها نه دموکراسی را برقرار می‌کنند و نه به‌طور منظم به سرکوب آشکار متوسل می‌شوند، بلکه با برگزاری انتخابات دوره‌ای، سعی می‌کنند حداقل ظواهر مشروعیت دموکراتیک را به دست آورند ...
نخستین، بلندترین و بهترین رمان پلیسی مدرن انگلیسی... سنگِ ماه، در واقع، الماسی زردرنگ و نصب‌شده بر پیشانی یک صنمِ هندی با نام الاهه ماه است... حین لشکرکشی ارتش بریتانیا به شهر سرینگاپاتام هند و غارت خزانه حاکم شهر به وسیله هفت ژنرال انگلیسی به سرقت رفته و پس از انتقال به انگلستان، قرار است بر اساس وصیت‌نامه‌ای مکتوب، به دخترِ یکی از اعیان شهر برسد ...
تجربه‌نگاری نخست‌وزیر کشوری کوچک با جمعیت ۴ میلیون نفری که اکنون یک شرکت مشاوره‌ی بین‌المللی را اداره می‌کند... در دوران او شاخص سهولت کسب و کار از رتبه ١١٢ (در ٢٠٠۶) به ٨ (در ٢٠١۴) رسید... برای به دست آوردن شغلی مانند افسر پلیس که ماهانه ٢٠ دلار درآمد داشت باید ٢٠٠٠ دلار رشوه می‌دادید... تقریبا ٨٠درصد گرجستانی‌ها گفته بودند که رشوه، بخش اصلی زندگی‌شان است... نباید شرکت‌های دولتی به عنوان سرمایه‌گذار یک شرکت دولتی انتخاب شوند: خصولتی سازی! ...
هنرمندی خوش‌تیپ به‌نام جد مارتین به موفقیت‌های حرفه‌ای غیرمعمولی دست می‌یابد. عشقِ اُلگا، روزنامه‌نگاری روسی را به دست می‌آورد که «کاملا با تصویر زیبایی اسلاوی که به‌دست آژانس‌های مدلینگ از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی رایج شده است، مطابقت دارد» و به جمع نخبگان جهانی هنر می‌پیوندد... هنرمندی ناامید است که قبلا به‌عنوان یک دانشجوی جوان معماری، کمال‌گرایی پرشور بوده است... آگاهیِ بیشتر از بدترشدنِ زندگی روزمره و چشم‌انداز آن ...