سازمان سمت کتاب «نظریه سازمان، نگاه‌های فرانظری» [The Oxford Handbook of Organization Theory] که جلد پنجم از مجموعه نظریه سازمان است را برای دانشجویان رشته مدیریت منتشر کرد.

نظریه سازمان، نگاه‌های فرانظری» [The Oxford Handbook of Organization Theory]  هریدیموس سوکاس  و کریستین نودسن [Christian D. Knudsen & Haridimos Tsoukas]

به گزارش کتاب نیوز به نقل از ایبنا، جلد پنجم کتاب «نظریه سازمان، نگاه‌های فرانظری» ویراسته هریدیموس سوکاس  و کریستین نودسن [Christian D. Knudsen & Haridimos Tsoukas] به ترجمه سید حسین کاظمی و حسن دانائی فرد از سوی سازمان سمت با قیمت 16 هزار تومان منتشر شد.

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع دکترا به عنوان منبع اصلی درس «نقد و بررسی نظریه‌های سازمان و مدیریت» به ارزش 3 واحد ترجمه شده است. 

کتاب از فصولی با عناوین؛ «آینده نظریه سازمان: چشم‌‌اندازها و محدودیت‌‌ها»، «مدیریت آینده‌‌های سازمان در دنیای متغیر قدرت/ دانش»، «آینده مطالعات سازمان: ورای مناقشه انتخاب‌ـ انطباق»، «در خانه از مریخ تا سومالی: واگویه مطالعات سازمان»، «دوران جدید، چالش‌‌های تازه: تأملاتی بر گذشته و آینده نظریه سازمان» تشکیل شده است.

مترجمان این اثر در مقدمه خود آورده‌اند: ««نظریه سازمان» زایاترین حوزه نظریه‌پردازی و اندیشه‌ورزی تئوریک در قلمرو «مطالعات سازمان و مدیریت» است که حتی گاه برخلاف کلیت گرایش «مصرف‌کننده» رشته، در جهت «تولید و ارائه» نظریه فعالیت کرده است. کتاب حاضر که ترجمه The Oxford Handbook of Organization Theory است در واقع تجلی این زایایی و پویندگی بوده و خود سنگ‌‌بنایی در جهت بارورتر ساختن این حوزه است. شاید گزاف نباشد اگر گفت که سوکاس و نودسن (ویراستاران کتاب) یکی از بهترین آثارشان را در این حوزه در این کتاب محقق ساخته‌‌اند و گلچینی از بهترین‌‌های رشته را در این کتاب با ساختاری منسجم گرد هم آورده‌‌اند، البته این را باید خواننده خود در خلال مطالعه کتاب بیابد.»

در پشت جلد کتاب نیز آمده است:‌ «نظریه سازمان به عنوان یک رشته پاره‌پاره یا به قول ففر، یک «زمین پوشیده از علف‌های هرز» که تنوع و گونه‌گونی نظریه‌ها در آن بیداد می‌کند به کدام سمت می‌رود یا باید برود؟ آیا نظریه سازمان هنوز باید مدیریت‌گرا و در خدمت قشر خاصی از مخاطبان ممکن باشد؟ در دنیای که توزیع نابرابر ثروت و قدرت در میان کشورها و حتی اقشار مختلف درون یک کشور وجود دارد، نقش نهادسازانه رشته نظریه سازمان چیست؟ آیا کماکان باید بر کارایی و بهره‌وری درون مرزهای سازمان و زیر بیرق مدیرات و صاحبان ثروت اصرار ورزد یا مسیر دیگری را نیز می‌توان متصور بود؟ در این جلد، نویسندگان صاحب نام این حوزه، مسیر حرکت آینده کشتی‌ای را که بر آن سوارند دیده‌بانی می‌کنند.»

................ هر روز با کتاب ...............

درس‌های وی در فاصله‌ی سال‌های 1821 تا 1831... دین، به عنوان صعود به سوی حقیقت، قلمروی است که در آن روح خود را از امور حسی و متناهی رها می‌سازد... نخستین مرحله‌ی مفهوم دین، اندیشه در کلیت صوری آن است... فرد احساس می‌کند که بهره‌ای از مطلق را در خود دارد... آیین مذهبی همان فرایند ابدی است که در آن فرد با ذات خود وحدت پیدا می‌کند... مسیحیت دینی کامل و مطلق و آگاهی از روح است، آگاهی از خداست ...
با محرومانتان به بخشش، با افراد مطیع به نیکی و با کسانی که نسبت به ما شک و یا نافرمانی نمایند با شدت عمل رفتار کنم... لذا با افراد فرمانبر مانند پدری بخشنده هستم و تازیانه و شمشیر من علیه کسی‌ست که دستورم را ترک و با سخنم مخالفت نماید... هرکس که در قبیله‌اش از نافرمایان امیرالمومنین یزید پیدا شود و او را معرفی نکند؛ مقابل در خانه‌اش به دار آویخته، از ذمه ما خارج و مال و جانش حلال می‌شود ...
فردی که خودش را شهروند نمی‌شناسد، نسبت به موضوعات سیاسی و اجتماعی بی‌تفاوت می‌شود و این یک ویژگی نامدنیت سیاسی اجتماعی است... گفت‌وگو و مشاجره را نه با اخلاق، بلکه با مدنیت و نامدنیت می‌سنجند... هرچه حوزه شهروندی در فرد محدودتر شود، او بیشتر به سوی برآوردن منافع و مصالح شخصی‌اش رانده می‌شود... وقتی خودمداری در جامعه غلبه پیدا می‌کند، فردی که در جایگاه یا مرتبه بالا قرار می‌گیرد مسئولیت تصمیماتی که می‌گیرد نمی‌پذیرد و پاسخگو نیست ...
پرویز در قصه‌ای که نقل می‌کند، چگونگی تبدیل شدنش را به آنچه حالا هست، می‌گوید... در زیر سلطه ماندن و از سلطه ارتزاق کردن... این دختره چرا مثل آدامس چسبیده بهمون و ول‌مون نمی‌کنه؟... او فلک‌شده‌ای است که می‌خواهد فلک‌کننده باشد...شرمی درونی و بنیادی وادارش می‌کند به خودش هم دروغ بگوید... با تمام عشق و نزدیکی که به کاکایش دارد، نمی‌تواند این تنهایی را پر کند ...
آمیزه‌ی عشقی افسون‌کننده و لبخندی به پاکی لبخند فرشتگان... همه‌ی نیرنگ‌های پیرزنی را که می‌گوید عمه‌ی اوست فرا گرفته است... دون خوان باید هفت سال تمام طبقه‌ی اجتماعی و ثروت خود را رها کند و مانند دوستی در کنار او زندگی کند... دختر میزبانی عاشق آندرس می‌شود، ولی آندرس از ازدواج با او خودداری می‌کند... پیرزن او را دزدیده است ...