سازمان سمت کتاب «نظریه سازمان، نگاه‌های فرانظری» [The Oxford Handbook of Organization Theory] که جلد پنجم از مجموعه نظریه سازمان است را برای دانشجویان رشته مدیریت منتشر کرد.

نظریه سازمان، نگاه‌های فرانظری» [The Oxford Handbook of Organization Theory]  هریدیموس سوکاس  و کریستین نودسن [Christian D. Knudsen & Haridimos Tsoukas]

به گزارش کتاب نیوز به نقل از ایبنا، جلد پنجم کتاب «نظریه سازمان، نگاه‌های فرانظری» ویراسته هریدیموس سوکاس  و کریستین نودسن [Christian D. Knudsen & Haridimos Tsoukas] به ترجمه سید حسین کاظمی و حسن دانائی فرد از سوی سازمان سمت با قیمت 16 هزار تومان منتشر شد.

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع دکترا به عنوان منبع اصلی درس «نقد و بررسی نظریه‌های سازمان و مدیریت» به ارزش 3 واحد ترجمه شده است. 

کتاب از فصولی با عناوین؛ «آینده نظریه سازمان: چشم‌‌اندازها و محدودیت‌‌ها»، «مدیریت آینده‌‌های سازمان در دنیای متغیر قدرت/ دانش»، «آینده مطالعات سازمان: ورای مناقشه انتخاب‌ـ انطباق»، «در خانه از مریخ تا سومالی: واگویه مطالعات سازمان»، «دوران جدید، چالش‌‌های تازه: تأملاتی بر گذشته و آینده نظریه سازمان» تشکیل شده است.

مترجمان این اثر در مقدمه خود آورده‌اند: ««نظریه سازمان» زایاترین حوزه نظریه‌پردازی و اندیشه‌ورزی تئوریک در قلمرو «مطالعات سازمان و مدیریت» است که حتی گاه برخلاف کلیت گرایش «مصرف‌کننده» رشته، در جهت «تولید و ارائه» نظریه فعالیت کرده است. کتاب حاضر که ترجمه The Oxford Handbook of Organization Theory است در واقع تجلی این زایایی و پویندگی بوده و خود سنگ‌‌بنایی در جهت بارورتر ساختن این حوزه است. شاید گزاف نباشد اگر گفت که سوکاس و نودسن (ویراستاران کتاب) یکی از بهترین آثارشان را در این حوزه در این کتاب محقق ساخته‌‌اند و گلچینی از بهترین‌‌های رشته را در این کتاب با ساختاری منسجم گرد هم آورده‌‌اند، البته این را باید خواننده خود در خلال مطالعه کتاب بیابد.»

در پشت جلد کتاب نیز آمده است:‌ «نظریه سازمان به عنوان یک رشته پاره‌پاره یا به قول ففر، یک «زمین پوشیده از علف‌های هرز» که تنوع و گونه‌گونی نظریه‌ها در آن بیداد می‌کند به کدام سمت می‌رود یا باید برود؟ آیا نظریه سازمان هنوز باید مدیریت‌گرا و در خدمت قشر خاصی از مخاطبان ممکن باشد؟ در دنیای که توزیع نابرابر ثروت و قدرت در میان کشورها و حتی اقشار مختلف درون یک کشور وجود دارد، نقش نهادسازانه رشته نظریه سازمان چیست؟ آیا کماکان باید بر کارایی و بهره‌وری درون مرزهای سازمان و زیر بیرق مدیرات و صاحبان ثروت اصرار ورزد یا مسیر دیگری را نیز می‌توان متصور بود؟ در این جلد، نویسندگان صاحب نام این حوزه، مسیر حرکت آینده کشتی‌ای را که بر آن سوارند دیده‌بانی می‌کنند.»

................ هر روز با کتاب ...............

به‌واسطه زبان صریح و تند خود معمولا در زمره طردشدگان قرار می‌گرفتند... حال اروپایی را شرح می‌دهد که قربانی اصلی جنگ است. مثله‌شده‌ای که در زیر بدن میلیون‌ها جسد دفن گردیده... سبدی پر از چشم‌های انسان چون صدف‌های تازه دریایی یا چربی انسان به مثابه ابزاری برای تسهیل اصلاح صورت... بیش از آنکه دربند رنجِ خود باشد در بند رنج دیگری است ...
به وضعیت دلداده‌ای شباهت دارد که بعد مرارت‌های فراق تا وصال، متوجه می‌شود معشوق‌اش آن کسی که فکر می‌کرده نیست. دلداده در این شرایط نه عاشق است، نه فارق، از عشق گردیده... سیمین، گمشده‌ای مخصوص به خودش دارد. کسی که نمی‌شود در دیگری پیدایش کرد: مادری نادیده که سال‌ها به خاطرش مکافات کشیده و برای اینکه دختر همان مادر بماند جایی برای گریختن جز خیال او ندارد ...
به رغم کم‌حجم بودنش در واقع یک کتابخانه عظیم است... یکی از چالش‌های زمخشری در تفسیر کشاف این بود که مثلا با عرفا گلاویز است، چون عقل کلی که عرفا مطرح می‌کنند برای‌شان قابل قبول نیست... از لحاظ نگرشی من اشعری هستم و ایشان گرایشات اعتزالی دارد... حاکم مکه وقتی می‌بیند زمخشری به مکه می‌رود، می‌گوید اگر تو نمی‌آمدی، من می‌خواستم به خوارزم بیایم و تقاضا کنم این متن را به پایان برسانی... هنوز تصحیح قابل قبولی از آن در اختیار نداریم ...
نخستین بخش از سه‌گانه‌ پی‌پی جوراب‌بلند در کشتی و پی‌پی جوراب‌بلند در دریاهای جنوب... دخترکی نه‌ساله به تنهایی در خانه‌ای چوبی در وسط باغی خودرو، واقع در یکی از شهرهای کوچک سوئد، زندگی می‌کند... تقریباً یتیم است، زیرا که مادرش مرده است و پدرش در جزیره‌ی دوردستی در آفریقا حکومت می‌کند... با شادی آمیخته به ترس خود را به دست ماجراهای افسارگسیخته‌ای می‌سپارند... برداشت‌های سنتی از تعلیم و تربیت را دگرگون می‌کند ...
شرکت در اعتصابات کارگری، میل به گیاه‌خواری، بستری‌شدن در تیمارستان، تمایلات همجنس‌گرایانه و… وجوه اشتراکی است که تشخیص راوی، اف، پیرمرد منحرف و نیز پیرمردی که سردسته‌ تروریست‌ها خوانده می‌شود را از یکدیگر برای مخاطب با دشواری همراه می‌کند... تصمیم او مبنی بر تطهیر روح خود از طریق خودآزاری جسمی بهانه‌ای می‌شود تا راوی با تعابیر طنزآمیزی چون محراب‌های فسقلی پلاستیکی، صلیب‌های تزیینی، قدیسه تقلبی و زلم‌زیمبوهای مذهبی به تمسخر کلیسا و اربابان آن بپردازد ...