کتاب «جامعه‌شناسی جنگ و خشونت» [The sociology of war and violence] نوشته سینیشا مالشویچ [Sinisa Malesevic] با ترجمه سینا باستانی ازسوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، منتشر شد.

جامعه‌شناسی جنگ و خشونت» [The sociology of war and violence] نوشته سینیشا مالشویچ [Sinisa Malesevic]

به گزارش کتاب نیوز به نقل از مهر، این کتاب به موضوعاتی چون جنگ پیش از مدرنیته؛ جنگ در عصر مدرن؛ ملی‌گرایی و جنگ؛ تبلیغات جنگ؛ همبستگی در میدان نبرد؛ جنگ و قشربندی اجتماعی؛ جنسیت و خشونت سازمان‌یافته؛ و بحث جنگ‌های جدید، پرداخته است.

در پشت جلد این کتاب آمده که: «جنگ، شکلی بس پیچیده و پویا از تضاد اجتماعی است. این کتاب، اهمیت کاربست ابزارهای جامعه‌شناختی برای فهم سرشت روبه تغییر جنگ و خشونت سازمان‌یافته را نشان می‌دهد. نویسنده، تحلیلی اصیل از تأثیرات تاریخی اجبار و جنگ بر دگرگونی حیات اجتماعی و بالعکس به دست داده است. گرچه جنگ و خشونت در شکل‌گیری مدرنیته نقشی سرنوشت‌ساز داشتند، اما بیشتر تحلیل‌ها از مطالعه جامعه‌شناختی خاستگاه‌های خونین حیات اجتماعی معاصر طفره می‌روند. در مقابل، این کتاب، با به دست دادن تحلیلی جامعه‌شناختی که نظریه‌های کلاسیک و معاصر را با بافت‌های تاریخی و جغرافیایی پیوند می‌زند، این کار خطیر و بزرگ را به انجام رسانده است».

این کتاب، اهمیت استفاده از ابزارهای جامعه‌شناختی را برای فهم سرشت متغیر جنگ و خشونت سازمان‌یافته نشان می‌دهد. نگارندۀ کتاب از تأثیر تاریخی و کنونی‌ای که اجبار و جنگ بر دگرگونی حیات اجتماعی داشته است و برعکس، تحلیل‌هایی به دست می‌دهد.

نویسنده این کتاب معتقد است، جنگ و خشونت در شکل‌گیری مدرنیته مؤلفه‌هایی تعیین‌کننده بوده‌اند اما بیشتر تحلیل‌ها به مطالعۀ خاستگاه‌های حیات اجتماعی معاصر، پرداخته‌اند. به همین دلیل در این کتاب و در مقابل این تحلیل‌ها، مطالعۀ خشونت سازمان‌یافته را کانون توجه خود قرار می‌دهد و بدین منظور، تحلیل جامعه‌شناختی فراگیری به دست می‌دهد که نظریه‌های کلاسیک و معاصر را با بافت‌های تاریخی و جغرافیایی خاص پیوند می‌زند.

این کتاب مجموعاً در ۵ بخش و ۱۰ فصل تدوین شده که «خشونت جمعی و نظریۀ جامعه‌شناختی»، «جنگ در زمان و مکان»، «جنگ: ایده‌ها و ورزه‌ها»، «جنگ، خشونت و تقسیمات اجتماعی» و «خشونت سازمان‌یافته در سدۀ بیست‌ویکم»، عناوین بخش‌های آن هستند.

بخش نخست کتاب، بنیان‌های نظری را ترسیم می‌کند؛ بخش دوم، مطالعۀ جامعه‌شناختی خشونت و جنگ را در قالب‌های زمانی و مکانی خاص قرار می‌دهد؛ بخش سوم و چهارم مسائل مضمونی مهمی را که روابط میان جنگ، خشونت و جامعه، مانند ملّی‌گرایی، تبلیغات سیاسی، همبستگی، قشربندی و جنسیت را سروشکل می‌دهند، می‌کاود و بخش آخر به جنگ در روزگار کنونی نظر می‌افکند.

کتاب «جامعه‌شناسی جنگ و خشونت»مجموعاْ در ۳۹۳ صفحه و با قیمت ۵۳ هزار تومان وارد بازار نشر شده است.

................ هر روز با کتاب ...............

دختر به پدر می گوید: برای تو همه جا میدون جنگه، ولی برای من نه... درباره‌ی یک زخم ناسور ملی ست، که این بار، از یک دعوای مضحک دونفره، سر باز کرده است. یک زخمی قومیتی، یک زخم مذهبی، یک زخم به پشتوانه‌ی سالها جنگ داخلی... فهمیدن اینکه همیشه و همه جا و در برابر همه کس نیاز به روحیه جنگاوری و سلحشوری نیست، و هر اختلافی را نباید تبدیل به جنگ حیثیتی کرد؛ سخت است ولی لازم ...
گوشه‌هایی مهم از تاریخ تجدد در ایران... 6 محصل مسلمان از ایران، برای آموختن علوم جدید و آشنایی با تمدن غرب وارد لندن می‌شوند... روبه‌رو شدن با تندروهای مسیحی، تبشیری های متعصب، حلقه‌ی فراماسون‌های پنهان کار، انجمن‌های کارگری رادیکال... جامعه‌ای که تصویر دقیقی از آن در آثار جین آستین ترسیم شده است... یکی از آنها نام کتاب خاطرات خود از این سفر را «حیرت نامه» نامید ...
ماجرای گروه پیکان سیاه در زمان جنگ گل‌ها در انگلستان اتفاق می‌افتد... پدر ریچارد را کشته است تا بتواند قیم او شود و از دارایی‌اش سوءاستفاده کند... ریاکار، خائن، مرافعه‌جو و پیمان‌شکن است و حتی حاضر است در گرماگرم جنگ تغییر تابعیت بدهد تا بتواند از بدبختی شکست‌خوردگان بهره‌برداری کند... جان، در واقع جواناست! دختری یتیم که سر دانیل، قصد دارد او را به همسری ریچارد دربیاورد ...
بازنویسی بخشی از روایت هفت پیکر... یکی از چکمه‌های سمانه گم می‌شود... کابوس‌های جوانی را حکایت می‌کند که خاطرات پدر مرده‌اش، شهر زادگاهش یعنی اصفهان و رودخانه زاینده رود او را به مرز پریشانی می‌رساند... روایت‌گر پسر خنگی است که تا پیش از رفتن به مدرسه حرف نمی‌زند... باید به تنهایی چند اسیر عراقی را به پشت جبهه منتقل کند... تصمیم می گیرد که با همسر واقعی اش همبازی شود ...
ماجرای رستم و سهراب، تنها موردی است که در آن پدری ناخواسته فرزندش را -چون که معترض حکومت شاه ایران شده بود- می‌کشد و تراژدی فرزندکشی را رقم می‌زند... تنها زن باقرآباد که بلد است از روی کتاب شعر بخواند... با یکه‌بزن‌های دیگر به طمع پول همراه شده تا دل «آذر» را به دست بیاورد... اما آذر دلش برای زندگی با «گروهبان رستمی» هوایی شده... معلوم نمی‌شود این مادر متفاوت و قوی، چه تأثیری در زندگی سالار داشته ...