کتاب «جامعه‌شناسی جنگ و خشونت» [The sociology of war and violence] نوشته سینیشا مالشویچ [Sinisa Malesevic] با ترجمه سینا باستانی ازسوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، منتشر شد.

جامعه‌شناسی جنگ و خشونت» [The sociology of war and violence] نوشته سینیشا مالشویچ [Sinisa Malesevic]

به گزارش کتاب نیوز به نقل از مهر، این کتاب به موضوعاتی چون جنگ پیش از مدرنیته؛ جنگ در عصر مدرن؛ ملی‌گرایی و جنگ؛ تبلیغات جنگ؛ همبستگی در میدان نبرد؛ جنگ و قشربندی اجتماعی؛ جنسیت و خشونت سازمان‌یافته؛ و بحث جنگ‌های جدید، پرداخته است.

در پشت جلد این کتاب آمده که: «جنگ، شکلی بس پیچیده و پویا از تضاد اجتماعی است. این کتاب، اهمیت کاربست ابزارهای جامعه‌شناختی برای فهم سرشت روبه تغییر جنگ و خشونت سازمان‌یافته را نشان می‌دهد. نویسنده، تحلیلی اصیل از تأثیرات تاریخی اجبار و جنگ بر دگرگونی حیات اجتماعی و بالعکس به دست داده است. گرچه جنگ و خشونت در شکل‌گیری مدرنیته نقشی سرنوشت‌ساز داشتند، اما بیشتر تحلیل‌ها از مطالعه جامعه‌شناختی خاستگاه‌های خونین حیات اجتماعی معاصر طفره می‌روند. در مقابل، این کتاب، با به دست دادن تحلیلی جامعه‌شناختی که نظریه‌های کلاسیک و معاصر را با بافت‌های تاریخی و جغرافیایی پیوند می‌زند، این کار خطیر و بزرگ را به انجام رسانده است».

این کتاب، اهمیت استفاده از ابزارهای جامعه‌شناختی را برای فهم سرشت متغیر جنگ و خشونت سازمان‌یافته نشان می‌دهد. نگارندۀ کتاب از تأثیر تاریخی و کنونی‌ای که اجبار و جنگ بر دگرگونی حیات اجتماعی داشته است و برعکس، تحلیل‌هایی به دست می‌دهد.

نویسنده این کتاب معتقد است، جنگ و خشونت در شکل‌گیری مدرنیته مؤلفه‌هایی تعیین‌کننده بوده‌اند اما بیشتر تحلیل‌ها به مطالعۀ خاستگاه‌های حیات اجتماعی معاصر، پرداخته‌اند. به همین دلیل در این کتاب و در مقابل این تحلیل‌ها، مطالعۀ خشونت سازمان‌یافته را کانون توجه خود قرار می‌دهد و بدین منظور، تحلیل جامعه‌شناختی فراگیری به دست می‌دهد که نظریه‌های کلاسیک و معاصر را با بافت‌های تاریخی و جغرافیایی خاص پیوند می‌زند.

این کتاب مجموعاً در ۵ بخش و ۱۰ فصل تدوین شده که «خشونت جمعی و نظریۀ جامعه‌شناختی»، «جنگ در زمان و مکان»، «جنگ: ایده‌ها و ورزه‌ها»، «جنگ، خشونت و تقسیمات اجتماعی» و «خشونت سازمان‌یافته در سدۀ بیست‌ویکم»، عناوین بخش‌های آن هستند.

بخش نخست کتاب، بنیان‌های نظری را ترسیم می‌کند؛ بخش دوم، مطالعۀ جامعه‌شناختی خشونت و جنگ را در قالب‌های زمانی و مکانی خاص قرار می‌دهد؛ بخش سوم و چهارم مسائل مضمونی مهمی را که روابط میان جنگ، خشونت و جامعه، مانند ملّی‌گرایی، تبلیغات سیاسی، همبستگی، قشربندی و جنسیت را سروشکل می‌دهند، می‌کاود و بخش آخر به جنگ در روزگار کنونی نظر می‌افکند.

کتاب «جامعه‌شناسی جنگ و خشونت»مجموعاْ در ۳۹۳ صفحه و با قیمت ۵۳ هزار تومان وارد بازار نشر شده است.

................ هر روز با کتاب ...............

منجی آخرالزمانی هندوها... یک سفیدپوست مسیحی ادعا می‌کند آخرین آواتار ویشنو است؛ خدایی که هیئت جسمانی دارد... مخالفانش، این خدای تجسدیافته را باور ندارند و او را شیادی حرفه‌ای می‌دانند که با باندهای مواد مخدر در ارتباط است... قرار است با شمشیر آخته و کشتاری خونین جهان را از لوث جور و فساد جهانگیر پاک کند... برداشت‌های روان‌پریشانه از اعتقادات متعصبانه توسط فردی خودشیفته که خود را در جایگاه اسطوره‌ای منجی می‌پندارد و به خونسردی فاجعه می‌آفریند ...
خواهر و معشوقه‌اش، دروسیلا می‌میرد و کالیگولا بر اثر مرگ او به پوچی زندگی بشر پی می‌برد... آنچه کالیگولا می‌خواهد این است که به اندازه‌ی سرنوشت بی‌رحم شود تا از خلال بی‌رحمی او انسان‌ها به آن «بی‌رحمی دیگر» پی ببرند ... بزرگ‌زادگان دربار را به صورت عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی درمی‌آورد که ریسمانشان در دست اوست. آنها را وامی‌دارد تا برای نجات زندگی خود همه‌چیز را تسلیم کنند و به همه چیز پشت کنند، یعنی همه‌ی آنچه در واقع علت وجودی زندگی آنهاست ...
پدر ویژگی‌های بارز یک آنیموس منفی (سایه مردانه) را در خود حمل می‌کند... در جوانی، خودکامه و جسور و بی‌توجه بوده و تا به امروز، تحقیرگر: به مادرت صد دفعه گفته‌ بودم از این پسر مرد در نمی‌آد... تلاش ناکام پیرمرد در دست‌درازی به معصومیت پسر موجب استقرار حس گناهی است که یک قدم تا «انزجار از خود» فاصله دارد. و این فاصله با تنبیه پدر و تایید مادر طی و تبدیل به زخمی عمیق می‌شود... او یک زخمی است که می‌تواند زخم بزند ...
کتاب سه بخش دارد و در هر بخش ماجرا از دید یکی از سه مرد خانواده روایت می‌شود... سه راوی سه نگاه ولی یک سوژه: مادر... تصویر موج‌های هم‌مرکز که یکی پس از دیگری به حرکت درمی‌آیند ولی هرگز به یک‌دیگر نمی‌رسند... از خاله آیرین می‌شنویم و از زندگی و رابطه‌اش با شوهر سابقش بوید،‌ از سوفی، خدمتکار خانه که دلبسته کارل است، ‌از کارل آلمانی و داستان‌های پدربزرگش،‌ از عمه کلارا و عمو ویلفرد و جزییات خانه‌شان و علایق‌شان... در فصل اول پسری سرکش و برادرآزار به نظر می‌آید ولی در فصل دوم وجوه تازه‌ای از شخصیت ...
مدیر کارخانه خبردار می‌شود که یکی از آشنایانش، به نام مهندس مارکو ماشینی ساخته است به اسم کاربوراتور که می‌تواند از خود ماده، جوهر ازلی آن را بیرون بکشد: «مطلق»... پدیده‌های عجیبی تولید می‌شوند: رخدادهای دینی مانند گرایش‌های مذهبی، وعظ و خطابه، معجزات و حتی انواع تعصبات مذهبی... هواخواهان خدای روی کشتی لایروبی! با طرفداران خدای میدان تربیت اسب! درگیر می‌شوند... کلیسای رومی که از آغاز با مطلق مخالفت داشت، سرانجام آن را می‌پذیرد ...