مطالعه عمیق افغانستان برای سیاست گذاران و تصمیم سازان کشور و همچنین پژوهشگران مسائل منطقه‌ای امری ضروری به نظر می‌رسد.

 افغانستان  سید حمزه صفوی

به گزارش کتاب نیوز به نقل از مهر، کتاب افغانستان از مجموعه کتابهای کشورهای اسلامی به قلم سید حمزه صفوی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به همت مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام در سال ۱۳۹۸ به بهای ۵۶ هزار تومان منتشر شد.

در این اثر، فصل اول به جغرافیای طبیعی و انسانی افغانستان پرداخته است، در فصل دوم ساختار و تحولات اقتصادی افغانستان مورد مطالعه قرار گرفته و موضوعاتی چون صنعت، کشاورزی، شاخص جهانی شدن اقتصاد افغانستان و زیرساخت‌های اقتصادی و… تشریح گردیده است.

فصل سوم، سیاست و حکومت را مورد مداقه قرار داده و سیاست داخلی و خارجی، قانون اساسی و گروه‌های تأثیرگذار شرح داده شده است. وضعیت اجتماعی، آموزشی و فرهنگی در فصل چهارم مطرح می‌شود و در فصل پنجم صنعت گردشگری افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت در فصل ششم و آخر کتاب با استفاده از مدل SWOT، نقاط قوت و ضعف و نیز فرصتها و تهدیدهای افغانستان در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است.

نویسنده در مقدمه این اثر در مورد علت نگارش این اثر می‌نویسد: افغانستان، سرزمین پامیر و هندوکش، هیرمند و هریرود، پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک ها، تاریخ پرفراز و نشیبی دارد و نیز قرابت‌های زیادی با کشورمان دارد. افغانستان معاصر سرزمین جنگ هاست. با گذشت نزدیک به دو دهه حمله آمریکا به افغانستان، تبعات و پس لرزه‌های جنگ در افغانستان هنوز هم قابل مشاهده است و افغانستان همچنان از معضل ناامنی، تروریسم و افراط گرایی رنج می‌برد. به لحاظ اقتصادی وضع مناسبی ندارد و چالش‌های سیاست داخلی همچنان به قوت خود باقی است. با در نظر داشتن این موارد، مطالعه عمیق افغانستان برای سیاست گذاران و تصمیم سازان کشور و همچنین پژوهشگران مسائل منطقه‌ای امری ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا بر آن شدیم تا برای رفع خلأهای موجود در حوزه مطالعات کشورهای اسلامی، با ساختاری نظام مند به بررسی کشور افغانستان بپردازیم.

وی می‌افزاید: نگرش و تحقیق پیرامون افغانستان از این منظر حائز اهمیت است که این همسایه شرقی که زمانی جزئی از سرزمین پهناور ایران بود و دارای اشتراکات بسیار فرهنگی و دینی با ایران است، سالهاست که دستخوش تحولات مهم امنیتی شده و به نوعی امنیت مرزهای شرقی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

................ هر روز با کتاب ...............

روایتی از اعماق «ناشنیده‌ها» و «مسکوت‌ گذاشته شده‌ها»... دعوتی به اندیشیدن درباره‌ی «پدری و فرزندی»... پدر رفته است اما تو باید بمانی و «زندگی» کنی... مصاحبه یک روان‌درمانگر تحلیلی با چهارده فرزند شهید... کودکی، نوجوانی و بلوغ در نبود پدر چه رنگ و بویی داشت؟ فقدان او در بزنگاه‌های مهم زندگی -تحصیل، کار، ازدواج، صاحب فرزند شدن- خود را چگونه نشان داد؟... مادرانی که مجدداً ازدواج کرده‌اند و مادرانی که نه ...
صبا که نیم ‌ساعت دیرتر از صنم به دنیا آمده زودتر از او از دنیا می‌رود و خواهر خود را در گیجی و بهت چنین مرگ نزدیکی رها می‌گذارد... مسئله‌ی هر دو یکی است: «عشق»... سهم مادر در خانه پای تلویزیون مشغول تماشای سریال‌های جور و واجور... پرداخت به وجوه اروتیک و جسمانی یا زمینی عشق در پرده‌داری و حجب صورت گرفته ولی آن‌قدر به زبانی رومانتیک و رویایی نزدیک شده که گاه پرگو و گاه برانگیزاننده می‌شود. ...
حاصل شرط بندی دو اعجوبه سینما و ادبیات در یکی از سفرهای تفریحی‌شان به قصد ماهیگیری بود... برداشتی کاملا آزاد بود که تفاوت‌های آشکاری با متن اصلی داشت... انقلابی‌های کوبایی و چینی به زوج آزادیخواه فرانسوی تبدیل می‌شوند... از انسانی بی‌طرف و بی‌اعتنا نسبت به جنگ به یک آزادیخواه مبارز علیه حزب نازی و از یک مرد تنهای سرد به عاشقی جدی تغییر می‌کند ...
الهامی از زندگی کارگران پاریسی... با کار رختشویی توانسته است که مبلغی پس‌انداز کند... از او دو پسر داشت... تنبل و خوش‌گذران است و به زودی معشوقه را رها می‌کند و به زنان دیگری روی می‌آورد... با او ازدواج می‌کند... کارگر دیگری زن را می‌ستاید و در دل به او عشق می‌ورزد، اما یاری او کارساز نیست... به باده‌گساری روی می‌آورد... شوق کار را از دست می‌دهد... برای گذران زندگی به روسپی‌گری روی می‌آورد... ...
از ذهنیتی که در میان نظامیان ترک درباره‌ی سلسله‌مراتب و برتری فکری وجود دارد و این‌که چه‌قدر با سوء‌تفاهم‌ها و ظواهر درآمیخته سخن می‌گوید... همان‌گونه که اسب مهتر بی‌هیچ شناختی حرکت اسب مقابل‌اش را تقلید می‌کند، انسان عاری از آگاهی هم به تقلیدی کور از همنوعان‌اش دست می‌زند... مردم را به خاطر کمبود مطالعه و اسارت بی‌قیدوشرط‌شان در برابر سنت‌های خالی از تعقل و خرافه‌های موروثی از نیاکان‌شان، به باد انتقاد می‌گیرد ...