دفتر خسروان (برگزیده شاهنامه فردوسی ) با مقدمه، انتخاب و توضیحات دکتر سجاد آیدنلو از سوی انتشارات سخن منتشر شد.

به گزارش خبرآنلاین، دفتر خسروان، گزیده ای از اثر جاودان فردوسی است که منتخب قریب 9هزار بیت از ابیات شاهنامه را در این مجموعه در اختیار ادب دوستان و پژوهشگران قرار داده است.

 تدوین دکتر آیدنلو شامل پنج بخش است. در بخش مقدمه عناوینی همچون «درباره زندگی، نام، کنیه، تخلص، زادگاه، خاندان، افسانه های زندگی فردوسی» شرح داده شده است.

در بخش شاهنامه نیز «موضوع شاهنامه و بخش بندی سنتی آن، نام شاهنامه، منابع شاهنامه، تاریخ آغاز و پایان سرایش، آیات شاهنامه، آیا شاهنامه پانصد بیت بد دارد؟، زن در شاهنامه، شاهنامه و عرفان، کرامیه و شاهنامه، شاهنامه و اعراب، چرا شاهنامه آخرش خوش است؟» شرح داده شده و در بخش سوم متن برگزیده که شامل 8782 بیت است، درج شده و در بخش توضیحات نیز درباره برخی واژگان و ابیات به شرح و تفسیر پرداخته و با استفاده از منابع متعدد کوشیده است تا اطلاعات مفیدی را منتقل کند که حدود 200صفحه از این اثر را به خود اختصاص داده است. در بخش پایانی نیز منابع و مآخذ ذکر شده است.

 این کتاب در 1080 صفحه و با قیمت 22500تومان به بازار کتاب عرضه شده است.

الهامی از زندگی کارگران پاریسی... با کار رختشویی توانسته است که مبلغی پس‌انداز کند... از او دو پسر داشت... تنبل و خوش‌گذران است و به زودی معشوقه را رها می‌کند و به زنان دیگری روی می‌آورد... با او ازدواج می‌کند... کارگر دیگری زن را می‌ستاید و در دل به او عشق می‌ورزد، اما یاری او کارساز نیست... به باده‌گساری روی می‌آورد... شوق کار را از دست می‌دهد... برای گذران زندگی به روسپی‌گری روی می‌آورد... ...
از ذهنیتی که در میان نظامیان ترک درباره‌ی سلسله‌مراتب و برتری فکری وجود دارد و این‌که چه‌قدر با سوء‌تفاهم‌ها و ظواهر درآمیخته سخن می‌گوید... همان‌گونه که اسب مهتر بی‌هیچ شناختی حرکت اسب مقابل‌اش را تقلید می‌کند، انسان عاری از آگاهی هم به تقلیدی کور از همنوعان‌اش دست می‌زند... مردم را به خاطر کمبود مطالعه و اسارت بی‌قیدوشرط‌شان در برابر سنت‌های خالی از تعقل و خرافه‌های موروثی از نیاکان‌شان، به باد انتقاد می‌گیرد ...
یک مضحکه‌ی کامل! در اینجا، همه، جز تماشاگر، در عین‌حال هم فریب‌دهنده‌اند و هم فریب‌خورده. کمدی عظیمی که در آن تغزل با هزل گزنده‌ای همراه است و اختلاطی به وجود می‌آورد که در بعضی لحظات یادآور سبک کلودل است... با حیله‌ی بسیار خشنی در ماجرای مشکوکی درگیر می‌شود، در دادگاهی محاکمه، محکوم، تیرباران و به خاک سپرده می‌شود تا با نامی دیگر و در لباس یونیفورم تجدید حیات کند ...
دوربین از چه زاویه ‌دیدی زنان فیلم را به نمایش درمی‌آورد؟ کدام وجه در نگاه دوربین غلبه دارد؛ وجه اروتیک یا وجه اجتماعی؟ ... با استفاده از آرای فروید و لکان، بعد روانکاوانه‌ی نظریه‌های فمینیستی را غنی کرده و به وجه لذت‌مدارانه سینما (تماشابارگی) پرداخته است... تاریخچه‌ای از حضور زنان در عرصه‌ی فیلم و مهم‌ترین فیلم‌های آنان... واکاوی شمایل یک قهرمان زن در چهارچوب یک ژانر متفاوت ...
در یک خانواده‌‌ کاملا بی‌کتاب بزرگ شدم... کل ادبیات آلمان را بلعیده‌‌ام... وقتی شروع به نوشتن کردم، در وضعی بودم که مودبانه‌‌اش می‌‌شود «نوکر خارجی»... جوان بودم که وارد سرویس اطلاعاتی شدم... یک میهن‌‌پرست می‌‌تواند کشورش را نقد کند، همچنان دلبسته‌‌اش باشد و مسیر دموکراسی را طی کند. اما یک ناسیونالیست به دشمن نیاز دارد... مردم خیال می‌‌کردند بعد از جنگ سرد دیگر قرار است اوضاع خوب باشد و دیگر دنیا به جاسوس‌‌ها نیازی نداشته باشد ...