از حاشیه به متن | هم‌میهن


در سال‌های اخیر خطر قدرت‌یابی «راست افراطی» بیش از پیش خود را بر تحلیل‌گران سیاست آشکار می‌کند؛ زنگ خطری که با پیروزی ویکتور اوربان در مجارستان (2010) و نارندا مودی در انتخابات 2014 هند به صدا درآمد و بعدتر خود را در انتخاب کسانی چون دونالد ترامپ در آمریکا (2016) و ژائیر بولسانارو در برزیل (2018) نمایان کرد.

خلاصه کتاب معرفی راست افراطی امروز» [The far right today] نوشته کاس موده [Cas Mudde]

در آخرین نمونه نیز می‌توان به موفقیت «جبهه ملی فرانسه» به رهبری مارین لوپن اشاره کرد که در انتخابات اخیر فرانسه، با جهشی 10برابری، 89کرسی پارلمان فرانسه را به دست آورد و با سبقت از راست میانه، به بزرگترین حزب در جناح راست فرانسه بدل شد. بنابراین تجارب عینی، «راست افراطی» امروزه اصطلاحی فراگیر برای اشاره به احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها و خرده‌فرهنگ‌های مختلفی شده است که به‌زعم عامه، خصیصه مشترک آنها را می‌توان مهاجرستیزی، ملی‌گرایی، پوپولیسم، اسلام‌هراسی، یهودستیزی، بیگانه‌ستیزی، نژادپرستی، بدبینی به سازمان‌های بین‌المللی و اتحادیه‌ اروپا و... مخالفت با جریان‌های اصلی سیاسی اعم از محافظه‌کاری، لیبرالیسم و سوسیال دموکراسی دانست.

با این همه و اگرچه اتصاف این صفات به جریان راست افراطی سراسر بیراه نیست، اما تا آنجا که به دقت علمی و انعکاس امر واقع بازمی‌گردد، می‌توان گفت کامل و دقیق، نیز جامع و مانع نیست و بسیاری از تفاوت‌های موجود در میان جریان‌های مختلف مبلغ این افکار را نادیده می‌گیرد. اهمیت این تدقیق آنجا خود را بیشتر عیان می‌کند که گاه برخی مخالفان نظم‌های سیاسی غالب در آمریکا و اروپا، به‌خصوص جریان‌های چپ رادیکال، در استفاده از اصطلاح‌هایی نظیر «دست راستی» و «راست افراطی» کمتر دقت به خرج می‌دهند و با یک‌کاسه‌کردن همه جریان‌های سیاسی مخالف خود، جریان‌های سیاسی موجود در طیف راست میانه (محافظه‌کاران) و میانه (لیبرال‌ها) را نیز، «دست راستی» و حتی بدتر از آن، «فاشیست» می‌‌نامند و بر آشوب ذهنی کسانی که در پی درک تفاوت‌های مهم و معنادار میان این جریان‌های متفاوت هستند، می‌افزایند. طرفه آنکه در نگاهی کلان، مشابهت‌های میان راست افراطی با چپ افراطی، گاه بر مشابهت‌های میان راست افراطی و حتی راست میانه، فزونی می‌گیرد و از سوی دیگر نمی‌توان از برخی شباهت‌ها، خاصه در عمل، میان جریان‌های میانه و چپ میانه (سوسیال دموکرات‌ها) غفلت کرد.

اهمیت کتاب
با این تفاسیر، مطالعه کتاب «راست افراطی امروز» [The far right today] نوشته کاس موده [Cas Mudde]، استاد دانشگاه جورجیا در آمریکا و یکی از مبرزترین دانشمندان علوم سیاسی در حوزه راست افراطی در سطح بین‌المللی، نه‌تنها برای مخاطبان ایرانی بلکه برای خوانندگان جهانی از اهمیت فراوانی برخوردار است و به همین دلیل نیز هست که اثر موده که در سال 2019 منتشر شده است، در همین زمان کوتاه، در کشورهای مختلفی ترجمه شده و حال نیز ترجمه‌ای پاکیزه از آن در ایران به طبع رسیده است که خواندن آن نه‌تنها برای عموم دانشجویان رشته‌های علوم انسانی به‌خصوص علوم سیاسی ضرورت دارد، بلکه برای تمام افرادی که در پی درکی از تحولات جهان هستند، مفید خواهد افتاد زیرا اگر ایده اصلی این کتاب را تبیین چرایی، چگونگی و تحلیل پیامدهای تبدیل جریان راست افراطی به‌عنوان یک جناح سیاسی حاشیه‌ای چالشگر و کوچک در گذشته به جریان اصلی و نرمال در صحنه سیاسی امروز جهان بدانیم، تردیدی باقی نمی‌ماند که یکی از موانع موجود در گسترش فرهنگ دموکراتیک و شکل‌گیری جهان آزاد در دنیای امروز و آتی، رشد این جریان دیرپا اما نوظهور خواهد بود که از قضا، همواره نیز با زبانی زمخت و تهدیدگرانه به صحنه وارد نمی‌شود، بلکه گاه پوششی پوپولیستی و پدرسالارانه از خویش عرضه می‌دارد که برای فریفتن و تطمیع مردمان خوش‌باوری که در پی نجات عاجل از مصائب زندگی کنونی خود هستند، بسی جذاب جلوه خواهد کرد.

راست رادیکال و راست فوق افراطی
موده اصطلاح راست افراطی (Far Right) را به‌مثابه مفهومی کلی برای اشاره به جریان‌های «راست رادیکال» (Radical Right) و «راست فوق افراطی» (Extreme Right) به‌کار می‌گیرد اما التفات به تفاوت‌های آنها را نیز بسیار مهم می‌انگارد. از نظر موده، راست فوق افراطی رویکردی انقلابی دارد، با ذات دموکراسی به‌مثابه حاکمیت مردم و حکمرانی اکثریت مخالف است و جلوه اصلی آن را می‌توان در آن پدیده‌ای دید که به فاشیسم شهرت یافته است و در دوران حکومت‌های موسولینی و هیتلر قدرت گرفت و بعدتر و در زمانه حاضر نیز برخی در پی بازآفرینی آن هستند. در برابر این جریان، راست رادیکال ذات دموکراسی را می‌پذیرد و با قدرت‌گیری مردم نیز موافق است، اما عناصر بنیادین لیبرال دموکراسی (حاکمیت قانون، حقوق اقلیت‌ها و تفکیک قوا) را مردود می‌شمارد. طبق این تفسیر، راست فوق افراطی نمی‌تواند پوپولیستی باشد، اما راست رادیکال نه‌تنها می‌تواند پوپولیستی باشد، بلکه در عمل در قرن 21، کاملاً چنین است و با تقسیم‌بندی جامعه به دو دسته مردم خالص و همگن در برابر خواص فاسد به‌مثابه دشمنان ملت، بر این عقیده پای می‌فشارد که سیاست باید ابزار اراده عمومی مردم باشد.

چهار موج راست افراطی
از نظر موده در 80سال گذشته جهان شاهد حضور چهار موج راست افراطی بوده است. موج اول موسوم به نئوفاشیسم مربوط به سال‌های 1945 تا 1955 است که طی آن سازمان‌های راست افراطی در ایتالیا در تداوم سنت فاشیستی تداوم پیدا کردند و در خارج از اروپا در آمریکای لاتین و متاثر از نظام‌های سیاسی پرتغال و اسپانیا به رهبری سالازار و فرانکو بودند.

در موج دوم که از 1955 تا 1980 را شامل می‌شود، پوپولیسم دست راستی به‌خصوص حول محور اعتراض به شرایط پساجنگ و شکل‌گیری دولت رفاه شکل گرفت و در میان روستاییان حاشیه‌نشین‌شده و خرده‌بورژوازی طرفدارانی جذب کرد. برای نمونه از نمونه‌های موج دوم می‌توان به پوژادیست‌ها در فرانسه و حتی جنبش موسوم به مک‌کارتیسم و کوکلاکس کلان در آمریکا اشاره کرد.

در موج سوم، راست رادیکال پوپولیستی در فاصله سال‌های 1980 تا 2000 در واکنش به دو مسئله بیکاری و مهاجرت با تمرکز بر شعارهای بومی‌گرایی و اقتدارگرایی سازماندهی شد و آهسته اما پیوسته ورود به مجالس ملی را تمرین کرد و میانگین آرای خود را از 1/1 درصد در کل اروپا در دهه 1980 به 4/4 درصد در دهه 1990 رسانید. این میانگین در اروپای شرقی و غربی تفاوت اندکی داشت و البته تنها منحصر به اروپا نیز نبود، بلکه در آفریقای جنوبی، اسرائیل، هند، استرالیا و آمریکا نیز نشانه‌هایی از آن با ضعف و قوت متفاوت دیده می‌شد.

درنهایت در موج چهارم که از سال 2000 به بعد را دربرمی‌گیرد و به‌خصوص متاثر از سه واقعه 11سپتامبر 2001، بحران اقتصادی 2008 و بحران پناهجویان 2015 است، راست افراطی از نظر ایدئولوژیکی، سیاسی و سازمانی به جریان اصلی سیاسی می‌پیوندد، در کنار محافظه‌کاران، لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها عرض اندام می‌کند و فراتر از آن برخی از سیاستمداران راست رادیکال پوپولیست در ائتلاف‌های احزاب اصلی راستگرا و حتی چپ‌گرا پذیرفته می‌شوند. همچنین آرای این جریان و حتی جریان فوق افراطی که پیش‌تر در عرصه عمومی چندان جدی گرفته نمی‌شد و طرد و استهزا می‌شد، اینک به بحث گذاشته می‌شود و منشأ مناظره‌ها و مباحثه‌هایی می‌شود؛ امری که نگران‌کننده است و اگرچه نباید در ابعاد و انسجام درونی آن اغراق کرد، اما نادیده‌انگاشتن یا خفیف پنداشتن آن نیز خلاف خرد است.

[«راست افراطی امروز» با ترجمه محمد زندی و توسط انتشارات لوگوس منتشر شده است.]

................ تجربه‌ی زندگی دوباره ...............

که واقعا هدفش نویسندگی باشد، امروز و فردا نمی‌کند... تازه‌کارها می‌خواهند همه حرف‌شان را در یک کتاب بزنند... روی مضمون متمرکز باشید... اگر در داستان‌تان به تفنگی آویزان به دیوار اشاره می‌کنید، تا پایان داستان، نباید بدون استفاده باقی بماند... بگذارید خواننده خود کشف کند... فکر نکنید داستان دروغ است... لزومی ندارد همه مخاطب اثر شما باشند... گول افسانه «یک‌‌شبه ثروتمند‌ شدن» را نخورید ...
ایده اولیه عموم آثارش در همین دوران پرآشوب جوانی به ذهنش خطور کرده است... در این دوران علم چنان جایگاهی دارد که ایدئولوژی‌های سیاسی چون مارکسیسم نیز می‌کوشند بیش از هر چیز خود را «علمی» نشان بدهند... نظریه‌پردازان مارکسیست به ما نمی‌گویند که اگرچه اتفاقی رخ دهد، می‌پذیرند که نظریه‌شان اشتباه بوده است... آنچه علم را از غیرعلم متمایز می‌کند، ابطال‌پذیری علم و ابطال‌ناپذیری غیرعلم است... جامعه‌ای نیز که در آن نقدپذیری رواج پیدا نکند، به‌معنای دقیق کلمه، نمی‌تواند سیاسی و آزاد قلمداد شود ...
جنگیدن با فرهنگ کار عبثی است... این برادران آریایی ما و برادران وایکینگ، مثل اینکه سحرخیزتر از ما بوده‌اند و رفته‌اند جاهای خوب دنیا مسکن کرده‌اند... ما همین چیزها را نداریم. کسی نداریم از ما انتقاد بکند... استالین با وجود اینکه خودش گرجی بود، می‌خواست در گرجستان نیز همه روسی حرف بزنند...من میرم رو میندازم پیش آقای خامنه‌ای، من برای خودم رو نینداخته‌ام برای تو و امثال تو میرم رو میندازم... به شرطی که شماها برگردید در مملکت خودتان خدمت کنید ...
رویدادهای سیاسی برای من از آن جهت جالبند که همچون سونامی قهرمان را با تمام ایده‌های شخصی و احساسات و غیره‌اش زیرورو می‌کنند... تاریخ اولا هدف ندارد، ثانیا پیشرفت ندارد. در تاریخ آن‌قدر بُردارها و جهت‌های گونه‌گون وجود دارد که همپوشانی دارند؛ برآیندِ این بُردارها به قدری از آنچه می‌خواستید دور است که تنها کار درست این است: سعی کنید از خود محافظت کنید... صلح را نخست در روح خود بپروران... همه آنچه به‌نظر من خارجی آمده بود، کاملا داخلی از آب درآمد ...
می‌دانم که این گردهمایی نویسندگان است برای سازماندهی مقاومت در برابر فاشیسم، اما من فقط یک حرف دارم که بزنم: سازماندهی نکنید. سازماندهی یعنی مرگ هنر. تنها چیزی که مهم است استقلال شخصی است... در دریافت رسمی روس‌ها، امنیت نظام اهمیت درجه‌ی اول دارد. منظور از امنیت هم صرفاً امنیت مرز‌ها نیست، بلکه چیزی است بسیار بغرنج‌تر که به آسانی نمی‌توان آن را توضیح داد... شهروندان خود را بیشتر شبیه شاگرد مدرسه می‌بینند ...