کتاب «وحدت وجود و نتایج آن از نگاه محی الدین ابن عربی» به اهتمام انتشارات سلوک ما منتشر شد.

وحدت وجود و نتایج آن از نگاه محی الدین ابن عربی علی شالچیان ناظر

به گزارش کتاب نیوز به نقل از مهر، نویسندۀ این اثر پژوهشی، که با استناد به 256 منبع، آن را به رشته تحریر درآورده است، پژوهشگر مطالعات عرفانی و آثار ابن عربی، علی شالچیان ناظر، است که آثار متعددی را در ترجمه و شرح و تبیین عرفان ابن عربی در کارنامۀ خود دارد.

استاد در این کتاب تلاش کرده است که وحدت وجود را که بی‌شک مهم‌ترین و اساسی‌ترین بحث از مباحث عرفانی است، از نگاه محی‌الدین ابن عربی، تبیین کند و به نتایجِ علمی و عملی این دیدگاه نیز اشاراتی داشته باشد.کسی که با آثار محی الدین آشنا است می‌داند که محی الدین در آثار مختلفش، کوشیده است تا موضوع وحدت وجود و نکته‌های مربوط به آن را به مخاطبانِ باهوش خویش، بفهماند و این کار را در رأس همۀ تعالیم قرار داده است.

توجه به این موضوع نیز ضروری است که دیدگاه وحدت وجود فقط یک دیدگاه نظری نیست و این دیدگاهِ بنیادین نتایج علمی و عملیِ فراوانی را در پی دارد؛ به طوری که با پذیرش این دیدگاه، باید بسیاری از امورمعنوی، دوباره تعریف شوند.کتاب حاضر شامل برخی نکته‌ها و دقت نظرهایی است که در آثار دیگران یافت نمی‌شود.

این کتاب از شش فصل تشکیل شده است. فصل اول و دوم به شرح اصطلاحاتی اختصاص دارد که به طور مستقیم، یا غیر مستقیم، با وحدت وجود مربوط است. در فصل سوم، موضوع‌ِ وحدت وجود شرح داده شده است. فصل چهارم‌ِ کتاب شامل نکته‌هایی مهم درمورد وحدت وجود است که ابهامات و شبهه‌هایی را برطرف می‌کند. در فصل پنجم، برخی از نتایج علمی و عملی‌ِ دیدگاه وحدت وجود بیان شده است. فصل ششم یعنی فصل آخرِ کتاب به بیان اصول دهگانۀ محی الدین اختصاص دارد که با این اصول دهگانه می‌توان اتفاقاتی را که در جهان رخ می‌دهد تبیین کرد.

خواننده محترم با درک این کتاب، به شناخت جهان و نظام جهان، و شناخت حضرت حق، و شناخت خود، و شناختِ نسبت خویش با جهان و حضرت حق، دست می یابد؛ و خواننده درک می کند که بر اساس نسبتی که با حضرت حق دارد، چگونه باید رفتار کند.

................ هر روز با کتاب ...............

با نگارش رساله‌ای درباره ابن‌سینا، از دانشگاه آکسفورد دکترا گرفت... در دانشگاه شیکاگو به عنوان استاد اندیشه اسلامی فعالیت کرد... ارایه راه‌حلی بر روش تفسیری سنتی آیه به آیه مسلمانان... تاثیر متقابل وحی الهی و تاریخ یعنی تاثیر جامعه عصر نزول قرآن... رویکرد ناقص، گزینشی و بیرون‌نگر به قرآن را نقد می‌کرد و از اینکه هنوز مفسران معاصر از این روش برای فهم قرآن استفاده می‌کنند، ناراضی بود ...
بی‌مهری و خیانت مادر به پدر، خانواده را دچار تشنج می‌کند. موجب می‌شود آلیسا نفرت عمیقی از عشق زمینی پیدا کند. آلیسا برای رفع این عقده به عشق آسمانی پناه می‌برد و نافرجامی برای خود و ژروم و ژولیت به بار می‌آورد... بکوشید از در تنگ داخل شوید. دری که به تباهی منتهی می‌شود، فراخ و راه آن گسترده است زیرا دری که به حیات منتهی می‌شود، تنگ است. برای ژروم این در همان در اتاق آلیسا است ...
گوشه‌هایی مهم از تاریخ تجدد در ایران... 6 محصل مسلمان از ایران، برای آموختن علوم جدید و آشنایی با تمدن غرب وارد لندن می‌شوند... روبه‌رو شدن با تندروهای مسیحی، تبشیری های متعصب، حلقه‌ی فراماسون‌های پنهان کار، انجمن‌های کارگری رادیکال... جامعه‌ای که تصویر دقیقی از آن در آثار جین آستین ترسیم شده است... یکی از آنها نام کتاب خاطرات خود از این سفر را «حیرت نامه» نامید ...
ماجرای گروه پیکان سیاه در زمان جنگ گل‌ها در انگلستان اتفاق می‌افتد... پدر ریچارد را کشته است تا بتواند قیم او شود و از دارایی‌اش سوءاستفاده کند... ریاکار، خائن، مرافعه‌جو و پیمان‌شکن است و حتی حاضر است در گرماگرم جنگ تغییر تابعیت بدهد تا بتواند از بدبختی شکست‌خوردگان بهره‌برداری کند... جان، در واقع جواناست! دختری یتیم که سر دانیل، قصد دارد او را به همسری ریچارد دربیاورد ...
بازنویسی بخشی از روایت هفت پیکر... یکی از چکمه‌های سمانه گم می‌شود... کابوس‌های جوانی را حکایت می‌کند که خاطرات پدر مرده‌اش، شهر زادگاهش یعنی اصفهان و رودخانه زاینده رود او را به مرز پریشانی می‌رساند... روایت‌گر پسر خنگی است که تا پیش از رفتن به مدرسه حرف نمی‌زند... باید به تنهایی چند اسیر عراقی را به پشت جبهه منتقل کند... تصمیم می گیرد که با همسر واقعی اش همبازی شود ...