مجموعه مباحثی که آیت‌الله جوادی آملی درباره انسان، تطورات آفرینشی او، خصایص و ویژگی‌های انسان نظیر؛ کرامت، حریت، آزادگی، اختیار و اراده،‌ بیان کرده یا نوشته‌‌اند، در کتابی با عنوان «انسان از آغاز تا انجام» منتشر شد.

به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی موسسه انتشاراتی اسراء، شناخت هر پدیده و راهیابی به کنه وجود و حقیقت آن آسان نیست. با این وجود در انسان، این آگاهی و دانش به مراتب دشوارتر و سخت‌تر است و بخشی از غفلت انسان از حقیقت خود، از همین نکته، یعنی عدم آگاهی و ناشناخته بودن ذات انسانی سرچشمه می‌گیرد.

آیت‌الله جوادی آملی، استاد حوزه و نویسنده فلسفی، در این اثر مطالب فراوانی را درباره «آفرینش انسان، جهان و جهانیان»، «جایگاه آدم و حوا در انتقال نسل بشری»، «جنسیت در خلقت انسان»، «هدف خلقت انسان»، «تعریف انسان»، «فطرت و طبیعت»، «انسان خلیفة الله»، «جمال انسان»، «جایگاه اراده در رفتار انسان»، «آزادی انسان» و ... بیان می‌کند.
 
مرکز پژوهش‌های علمی فرهنگی موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء که به انتشار آرا و افکار این مرجع تقلید شیعی اهتمام دارد، نخستین چاپ کتاب «انسان از آغاز تا انجام» را در 252 صفحه و قطع رقعی منتشر کرده است.

همراهان شاه به او گفته بودند که این مدارس، جوانان را یاغی می‌کند... مکتب‌داران تبریز، این رقیب تازه‌نفس را برنتافتند و مردم را علیه او تحریک کردند... متهم به فعالیت‌های ضد دینی شد... پیش از او، تحصیل دانش، ویژه‌ی طبقه‌ی مرفه بود... ۲۷ جلد کتاب درسی برای سوادآموزان فارسی‌زبان نوشت... بیشتر مدارس او در زمان حیات او تعطیل یا ویران شدند... یکی از ده شخصیت تأثیرگذار و سرنوشت‌‌ساز تاریخ معاصر ایران ...
آقای رئیس جمهور رمان دیکتاتوری است نه رمان دیکتاتور. انتقادی است از فقر (مردم کشور همه فقیرند) و خیانت (هر شهروندی خانواده‌اش را انکار می‌کند) و فساد (وجدانها پست و مبتذل است) که این نظام بی‌حاصل که نمی‌تواند به انجام دادن کاری مثبت به نفع کسی افتخار کند به بار می‌آورد. به همین جهت خواننده از همان ابتدا احساس خفگی می‌کند و این فشار مرتباً شدت می‌یابد و هنگامی که رمان در آخرین فصل خود موسوم به «زنده مدفون» به اوج خود می‌رسد، این احساس به خفقان نزدیک می‌شود. ...
حدیث «الملك یبقی مع الكفر و لایبقی مع الظلم» از سخنان پرآوازه دیگریست که در هیچ منبع حدیثی به عنوان روایت نقل نشده و در قرن یازدهم هجری وارد کتب شده است. البته میرزای نائینی فقیه دوران مشروطه از این حدیث به عنوان نص مجرب (یعنی حدیثی که به تجربه ثابت شده) یاد می‌کند... در منابع روایی حدیثی دال بر نحوست ماه صفر یافت نمی‌شود. همین‌طور بشارت به خروج از ماه صفر و دعاهای دوری از بلا در این ماه. ...
«خشم» نیکول نسبت به نادیده‌گرفتن خودش از سوی چارلی، سبب می‌شود درخواست طلاق کند... نیکول حواسش به جزئیات زندگی است و چارلی دقتی به این جزئیات ندارد... نیکول احساس می‌کند که در بازی زندگی بازنده شده ... کسانی که پاره‌ای از «ما» می‌شوند، هویت تازه‌ای می‌یابند، علاوه بر آنچه داشته‌اند... همه از زاویه منفعت «خود»شان به رابطه نگاه می‌کنند.‌.. نه تاب جدایی دارند و نه توان ساختن رابطه‌ای تازه. ...
تبدیل یک نظام مردمسالار به نظام استبدادی محصول یک تعامل دوسویه میان یک فردِ حاکم و یک جامعه است... او انتقاد را به معنی دشمنی با اهداف و ایده‌ها تلقی می‌کند... رسالت نجات جهان از بندگی ظالمان... «دشمن»؛ یگانه مقصر عدم کامیابی ها است... بازار رمالانِ غیب گو گرم می‌شود... خود را به‌جای ایده و نظام می گذارد. و در واقع منظور او از ایده، خود اوست که با نظام یکی شده‌است. ...