کتاب «روایت‌شناسی: راهنمای خواننده به نظریه روایت» [Narratology: A Guide to the Theory of Narrative] نوشته مانفرد یان [Manfred Jahn] منتشر شد.

روایت‌شناسی: راهنمای خواننده به نظریه روایت» [Narratology: A Guide to the Theory of Narrative] نوشته مانفرد یان [Manfred Jahn]

به گزارش کتاب نیوز به نقل از ایلنا، «روایت‌شناسی: راهنمای خواننده به نظریه روایت» نوشته «مانفرد یان» با ترجمه ابوالفضل حری از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.

مانفرد یان در این کتاب با آوردن رویکردها، چهره‌ها و منابع مهم روایت‌شناسی و ذکر واژگان و اصطلاحات اصلی روایت‌شناسی ساختارگرا با شرحی کامل به همراه تحلیل بخش‌های آغازین برخی از آثار ادبی مطرح و نیز ذکر منابع اصلی مرتبط با مباحث و تحلیل و بررسی برخی نمونه‌های آثار ادبیات داستانی، فرهنگ‌نامه‌ای توصیفی درباره روایت‌شناسی ساختارگرا و تا اندازه‌ای پساساختارگرا فراهم آورده است.

او همچنین می‌کوشد در این نسخه که جدیدترین ویرایش کتاب است، از برخی الگوهای برساخت‌نگر به ویژه در تحلیل کانونی‌شدگی نیز یاد کند.

خواننده در معیت نویسنده و در سایه نظریه روایت، می‌تواند در جهان داستان به منزلگاه‌های ابتدایی، میانی و انتهایی این جهان با چشمی بیناتر و گوشی شنواتر، با امید دستیابی به لذتی کامل‌تر از خوانش آثار داستانی گام نهد.

در مجموع، می‌توان این کتاب را فرهنگ‌نامه‌ای کوچک انست که به ناقدان در ساحت نقد، به خوانندگان معمولی و حرفه‌ای در ساحت لذت خوانش آثار ادبی، به دانشجویان در خوانش نقادانه و نیز به نویسندگان در ساحت خلق آثار ادبی یاری می‌رساند.

کتاب «روایت‌شناسی: راهنمای خواننده به نظریه روایت» در ۲۷۳ صفحه و با قیمت ۳۷ هزار تومان منتشر شده است.

................ هر روز با کتاب ...............

پدر ویژگی‌های بارز یک آنیموس منفی (سایه مردانه) را در خود حمل می‌کند... در جوانی، خودکامه و جسور و بی‌توجه بوده و تا به امروز، تحقیرگر: به مادرت صد دفعه گفته‌ بودم از این پسر مرد در نمی‌آد... تلاش ناکام پیرمرد در دست‌درازی به معصومیت پسر موجب استقرار حس گناهی است که یک قدم تا «انزجار از خود» فاصله دارد. و این فاصله با تنبیه پدر و تایید مادر طی و تبدیل به زخمی عمیق می‌شود... او یک زخمی است که می‌تواند زخم بزند ...
کتاب سه بخش دارد و در هر بخش ماجرا از دید یکی از سه مرد خانواده روایت می‌شود... سه راوی سه نگاه ولی یک سوژه: مادر... تصویر موج‌های هم‌مرکز که یکی پس از دیگری به حرکت درمی‌آیند ولی هرگز به یک‌دیگر نمی‌رسند... از خاله آیرین می‌شنویم و از زندگی و رابطه‌اش با شوهر سابقش بوید،‌ از سوفی، خدمتکار خانه که دلبسته کارل است، ‌از کارل آلمانی و داستان‌های پدربزرگش،‌ از عمه کلارا و عمو ویلفرد و جزییات خانه‌شان و علایق‌شان... در فصل اول پسری سرکش و برادرآزار به نظر می‌آید ولی در فصل دوم وجوه تازه‌ای از شخصیت ...
مدیر کارخانه خبردار می‌شود که یکی از آشنایانش، به نام مهندس مارکو ماشینی ساخته است به اسم کاربوراتور که می‌تواند از خود ماده، جوهر ازلی آن را بیرون بکشد: «مطلق»... پدیده‌های عجیبی تولید می‌شوند: رخدادهای دینی مانند گرایش‌های مذهبی، وعظ و خطابه، معجزات و حتی انواع تعصبات مذهبی... هواخواهان خدای روی کشتی لایروبی! با طرفداران خدای میدان تربیت اسب! درگیر می‌شوند... کلیسای رومی که از آغاز با مطلق مخالفت داشت، سرانجام آن را می‌پذیرد ...
شناخت و نقد ساختار آموزشی چین... با بهره‌گیری از محدودسازی آموزش به ارزیابی‌های کمی و هم با تاثیرگذاری سیاسی- ایدئولوژیک بر اندیشه‌های نوآموزان، آنها را از خلاقیت و آفرینشگری در گستره‌های گوناگون باز می‌دارد... برخی سیاستمداران و روزنامه‌نگاران نامدار امریکا خواستار الگوبرداری از چین در زمینه آموزش شده‌اند!... در چین نیز عبور از سد کنکور که «گائوکائو» نامیده می‌شود آسان نیست ...
ده دلیل برای امید به آینده... ما همیشه داریم علیه زمانِ حال در آرزوی بازگشت به گذشته طلایی می‌اندیشیم... این نزدیک‌بینی تاریخی برای گونه بشر منافع تکاملی دارد و در طول میلیون‌ها سال شکل گرفته است تا خطرات نزدیک بسیار مهم‌تر و جدی‌تر جلوه کنند و باعث هوشیاری انسان برای فرار یا غلبه بر آنها شوند... این مکانیسم تکاملی محمل مناسبی برای سوءاستفاده افراد و گروه‌ها و حکومت‌هایی می‌شود که برای پیشبرد اهداف خود نیاز به ایجاد ترس یا خلق دشمنان و خطرات خارجی دارند ...