کتاب «کوچینگ زندگی» با موضوع خودشکوفایی در سایه راه‌بری شخصی روانه بازار کتاب شد.

به گزارش مهر، کتاب «کوچینگ زندگی» اثری است با موضوع توسعه شخصی که به قلم علی صاحبی و امیر محمد پهلوان نژاد تالیف شده است. نویسندگان این مجموعه با معرفی فرآندی علمی، منسجم و بهم پیوسته و کاربردی  امکانی فراهم کرده‌اند تا مخطبان این کتاب بتوانند  در قالب سفری در این کتاب به موضوع توسعه شخصی به شکلی جدی ورود پیدا کرده و به آن غنای بیشتری بدهند. 

نویسندگان در این مسیر در کتاب خود موضوعات «کشف خود»، : هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی هوشمند» و « در حرکت ماندن به سمت موفقیت» را به عنوان سه عامل اصلی در این راه در کتاب مورد معرفی خود قرار داده‌اند.

نویسندگان این اثر در مقدمه خود بر آن با اشاره به اینکه عبارت کوچینگ در کتاب به معنای توانمندسازی انسان‌ها برای طراحی چشم‌اندازی بزرگ از زندگی به منطور رسیدن به اهداف مثبت است، عنوان کرده‌اند که این کتاب صرفا به دنبال آموزش این موضوع نبوده بلکه سعی دارد به ایجاد شرایطی برای یادگیری و رشد دست بزند و این مساله را نیز در قلمرو موضوعاتی متنوع در نظر دارد.

این اثر به گفته مولفان آن حاوی مجموعه ابزارها و مهارت‌هایی در کوچینگ به منظور راه‌بری شخصی است و این راهبری شخصی هسته ابتدایی راه‌بری افراد، گروه‌ها و در نهایت سازمان‌هاست.

کتاب سعی کرده این مهم را به کمک ابزارهایی مرتبط با خوداندیشی از جمله کشف و شناسایی ارزش‌ها، توانمندی‌ها، طراحی چشم‌اندازها و ترسیم دورنمایی مثبت از آینده  و در نهایت نیز با نمایش رسالت و ماموریت در زندگی به انجام برساند و خواننده خود را در هر بخش با ارائه تمرین‌هایی ویژه گام به گام به سوی مقدص مورد نظر خود هدایت کند.

این کتاب با معرفی موضوع راه‌بری شخصی آغاز و در ادامه با ارائه یک پیش‌آزمون به مساله نخستش که موضوع «کشف خود» است وارد می‌شود. در ادامه مساله حرکت به سمت هدف‌گذاری هوشمند و برنامه‌ریزی مورد توجه مخاطب قرار می‌گیرد و در پایان نیز  مساله در حرکت ماندن به وی آموزش داده می‌شود.

این اثر را نشر اندیشه احسان در  360 صفحه با قیمت 61 هزار تومان منتشر کرده است.

................ هر روز با کتاب ...............

تمام کارهایم به خودم نزدیک است از لحاظ تم و مضمون... یک شخصیت صددرصد فروپاشیده می‌خواستم... در خودم سال‌هاست این بی‌مرزی را ساخته‌ام. بی‌مرزی نه به این عنوان که متعلق به جایی نباشم، ترجیح می‌دهم متعلق به مرزی نباشم، ولی داستان‌هایم قصه‌های آدم‌هایی است که میان این دو مرز سرگردانند... داستان‌نویسی را بیانیه اجتماعی و سیاسی نمی‌دانم ...
هیچ خبری از حجاب راهبه‌ها و سوگند خوردنشان نیست، درعوض آیرا از سنت روایت پیکارسک استفاده می‌کند... مرا آماده کرده‌اند که فرشته‌ باشم، فرشته‌ نگهبان همه‌ مجرمان، دزدها و قاتلان... این کارهای خوبی که در تنهایی و خیالاتش انجام می‌دهد، سزار را تبدیل به راهبه می‌کند. ولی، در زندگی واقعی، او یک دروغگوی قهار است... رمز و راز دروغگوی خوب‌ بودن را فاش می‌کند: «باید خیلی قانع‌کننده وانمود کنی که چیزهای واضح را نمی‌دانی.» ...
متوجه ماده‌مگس جوانی شد که در مرز میان پوره و سس نشسته بود... پوست آبدار و سبزش، بانشاط زیر نور خورشید می‌درخشید... دور کمرش چنان شکننده و ظریف بود که گویا می‌توانست با سبک‌ترین نسیم بشکند... جابه‌جایی حشره و انسان و توصیفات آبدار و تنانه از مگس علاوه بر شوخی شیطنت‌آمیز پلوین با توصیفات رمان‌‌های احساساتی و حتی کلاسیک، کاریکاتورگونه‌ای است گروتسک از وضعیت بشر ...
سیر آفاق و انفس مردی جوان و آمریکایی به‌نام لاری برای یافتن معنای زندگی است که از غرب تا شرق عالم را طی می‌کند... تحت تاثیر زیبایی او نمی‌تواند بدی‌هایش را ببیند... زنی سطحی، حسود و کینه‌توز است... به نظر من آن‌ها که می‌گویند عشق بدون شهوت می‌تواند وجود داشته باشد، چرند می‌گویند. وقتی مردم می‌گویند بعد از آنکه شهوت مرد، عشق هنوز زنده است، دارند از چیز دیگری صحبت می‌کنند که عشق نیست، انس و مهر و همخویی و عادت است ...
بسیاری از مردم اطلاعات گسترده‌ای پیرامون انسان و جهان و طبیعت و شریعت در ذهن جمع‌آوری می‌کنند اما در برابر ساده‌ترین آسیب‌های نفسانی؛ تمایلات ناصواب درونی زانو می‌زنند... برخی رنج‌ها آدمی را از پای در می‌آورند؛ از ارزش و آرامش جان می‌کاهند و اثری تلخ و گاهی جبران‌ناپذیر در زندگی از خود به جای می‌گذارند. رنج دلبستگی‌های حقیر؛ رنج برخاسته از جهل و نادانی و رنج وابستگی به تایید و تکذیب دیگران از این جنس است. ...