در این کتاب رمان «طاعون» بر مبنای متدولوژی نشانه شناسی فرهنگی مبتنی بر الگوی ساختارگرایانه فردینان دوسوسور جهت استخراج مفاهیم، ارتباط دال و مدلولی و بازنمایی تغییرات گفتمانی عناصر به کار گرفته شده در متن رمان استفاده خواهد شد.

معنای نشانه‌ها حوری دهقان شاد و فرهاد فخرایی

به گزارش کتاب نیوز به نقل از ایبنا؛ کتاب «معنای نشانه‌ها» با عنوان فرعی دیدگاه سوسور و لوتمان در طاعون کامو عنوان اثر جدیدی از حوری دهقان شاد و فرهاد فخرایی است که از سوی نشر نشانه روانه بازار نشر شده است.

در بخشی از مقدمه کتاب می‌‌خوانیم: «گفتمان‌های موجود در ساختار فرهنگی هر جامعه به هنگام تقابل با فرهنگ دیگر دست به تولید متن‌هایی می‌زند كه گاه می‌تواند با واقعیت‌های زندگی زیسته مردم ناهماهنگ باشد. پاندمی، شیوع بیماری است كه به عنوان یك نامتن می‌تواند جامعه را در شرایط تقابل گفتمانی قرار دهد. رسوخ این نافرهنگ، عناصر درون جامعه را وادار به تولید متنی متفاوت می‌كند و تا آنجا می‌تواند پیش رود كه متن و واقعیت یك ساختار فرهنگی را تغییر دهد.

بررسی مطالعات گفتمانی با توجه به مطالب عنوان شده می‌تواند تغییرات الگوی ساختاری فرهنگی جامعه را در مواجهه با پاندمی‌برای مطالعات و تحقیقات فرهنگی عینیت بخشد. یوری لوتمان فرهنگ متن محور را سوای فرهنگ دستوری، مطابق با نظام سیاسی جامعه می‌داند و معتقد است فرهنگ دستورمحور به کتاب‌های راهنما وابسته است.

کتاب راهنما رمزگانی است که پیام‌ها و متن‌های بیش تر را مجاز نمی‌داند. در صورتی که فرهنگ متن محور شامل رمان، شعر و داستان کوتاه است که می‌تواند تغییرات رفتاری و گفتمانی فرهنگی جامعه را در مواجهه با نامتن‌های موجود در ساختار فرهنگی نشان دهد.

رمان طاعون اثر آلبر کامو که در سال 1947 به رشته تحریر در آمد، از مهمترین آثاری است که به بررسی گفتمان‌های فرهنگی در مواجهه با پاندمی‌ بیماری‌های واگیردار پرداخته است. در این کتاب رمان طاعون بر مبنای متدولوژی نشانه شناسی فرهنگی مبتنی بر الگوی ساختارگرایانه فردینان دوسوسور جهت استخراج مفاهیم، ارتباط دال و مدلولی و بازنمایی تغییرات گفتمانی عناصر به کار گرفته شده در متن رمان استفاده خواهد شد. همچنین تفسیر عناصر فرهنگی و پارادوکس‌های برآمده از قیاس جامعه و انسان پیشاطاعون، طاعون زده و پساطاعون در چارچوب نظریه‌های مکتب فرهنگی تارتو مسکو و الگوی متداول نشانه شناسی فرهنگی یوری لوتمان صورت خواهد پذیرفت.»

کتاب «معنای نشانه‌ها» با عنوان فرعی دیدگاه سوسور و لوتمان در طاعون کامو نوشته حوری دهقان شاد و فرهاد فخرایی به بهای 30 هزار تومان از سوی نشر نشانه روانه بازار نشر شده است.

................ هر روز با کتاب ................

پدر ویژگی‌های بارز یک آنیموس منفی (سایه مردانه) را در خود حمل می‌کند... در جوانی، خودکامه و جسور و بی‌توجه بوده و تا به امروز، تحقیرگر: به مادرت صد دفعه گفته‌ بودم از این پسر مرد در نمی‌آد... تلاش ناکام پیرمرد در دست‌درازی به معصومیت پسر موجب استقرار حس گناهی است که یک قدم تا «انزجار از خود» فاصله دارد. و این فاصله با تنبیه پدر و تایید مادر طی و تبدیل به زخمی عمیق می‌شود... او یک زخمی است که می‌تواند زخم بزند ...
کتاب سه بخش دارد و در هر بخش ماجرا از دید یکی از سه مرد خانواده روایت می‌شود... سه راوی سه نگاه ولی یک سوژه: مادر... تصویر موج‌های هم‌مرکز که یکی پس از دیگری به حرکت درمی‌آیند ولی هرگز به یک‌دیگر نمی‌رسند... از خاله آیرین می‌شنویم و از زندگی و رابطه‌اش با شوهر سابقش بوید،‌ از سوفی، خدمتکار خانه که دلبسته کارل است، ‌از کارل آلمانی و داستان‌های پدربزرگش،‌ از عمه کلارا و عمو ویلفرد و جزییات خانه‌شان و علایق‌شان... در فصل اول پسری سرکش و برادرآزار به نظر می‌آید ولی در فصل دوم وجوه تازه‌ای از شخصیت ...
مدیر کارخانه خبردار می‌شود که یکی از آشنایانش، به نام مهندس مارکو ماشینی ساخته است به اسم کاربوراتور که می‌تواند از خود ماده، جوهر ازلی آن را بیرون بکشد: «مطلق»... پدیده‌های عجیبی تولید می‌شوند: رخدادهای دینی مانند گرایش‌های مذهبی، وعظ و خطابه، معجزات و حتی انواع تعصبات مذهبی... هواخواهان خدای روی کشتی لایروبی! با طرفداران خدای میدان تربیت اسب! درگیر می‌شوند... کلیسای رومی که از آغاز با مطلق مخالفت داشت، سرانجام آن را می‌پذیرد ...
شناخت و نقد ساختار آموزشی چین... با بهره‌گیری از محدودسازی آموزش به ارزیابی‌های کمی و هم با تاثیرگذاری سیاسی- ایدئولوژیک بر اندیشه‌های نوآموزان، آنها را از خلاقیت و آفرینشگری در گستره‌های گوناگون باز می‌دارد... برخی سیاستمداران و روزنامه‌نگاران نامدار امریکا خواستار الگوبرداری از چین در زمینه آموزش شده‌اند!... در چین نیز عبور از سد کنکور که «گائوکائو» نامیده می‌شود آسان نیست ...
ده دلیل برای امید به آینده... ما همیشه داریم علیه زمانِ حال در آرزوی بازگشت به گذشته طلایی می‌اندیشیم... این نزدیک‌بینی تاریخی برای گونه بشر منافع تکاملی دارد و در طول میلیون‌ها سال شکل گرفته است تا خطرات نزدیک بسیار مهم‌تر و جدی‌تر جلوه کنند و باعث هوشیاری انسان برای فرار یا غلبه بر آنها شوند... این مکانیسم تکاملی محمل مناسبی برای سوءاستفاده افراد و گروه‌ها و حکومت‌هایی می‌شود که برای پیشبرد اهداف خود نیاز به ایجاد ترس یا خلق دشمنان و خطرات خارجی دارند ...