کتاب «بازفهم توسعه در عصر اطلاعات» [Reconceptualizing development in the global information age] ویراسته مانوئل کاستلز و پکا هیمانن [Pekka Himanen & Manuel Castells] با ترجمه مجتبی قلی‌پور و سمیه ملک‌مکان منتشر شد.

ازفهم توسعه در عصر اطلاعات» [Reconceptualizing development in the global information age] مانوئل کاستلز و پکا هیمانن [Pekka Himanen & Manuel Castells]

به گزارش کتاب نیوز به نقل از ایسنا، این کتاب به بازخوانی و بازتعریف مفهوم، ابزارها و اهداف توسعه در شرایط جدید، یعنی شرایط عصر اطلاعات، می‌پردازد و تلاش می‌کند نشان دهد که در جهان امروز پیوند وثیقی بین توسعه اطلاعاتی، توسعه انسانی و توسعه اقتصادی وجود دارد. به نوشته کاستلز و هیمانن، این کتاب سه هدف اساسی را تعقیب می‌کند: «تشریح شیوه‌ای خاص از توسعه یعنی توسعه اطلاعاتی به‌عنوان پیش‌ران خلق ثروت مادی در سده بیست‌ویکم»، «بازفهم و بازتعریف توسعه انسانی به‌مثابه «نیک‌زیستیِ انسان با تأکید بر کرامت او» و «بررسی رابطه بین توسعه اطلاعاتی و توسعه انسانی».

نویسندگان کتاب نشان می‌‍‌دهند که اکنون با گذار از شیوه توسعه صنعتی، وارد عصری جدید شده‌ایم که در آن شیوه غالب توسعه، شیوه توسعه اطلاعاتی‌ست. بر این اساس، آن‌ها تلاش می‌کنند برخی پرسش‌های بنیادین را در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مختلف به بحث بگذارند؛ چنان‌که «منبع و پیش‌ران اصلی توسعه در عصر ما که آن را عصر اطلاعات نامیده‌اند، چیست؟ منظور از توسعۀ اطلاعاتی چیست و چه رابطه‌ای بین توسعۀ اطلاعاتی، توسعۀ اقتصادی و توسعۀ انسانی وجود دارد؟ پیوند بین این سه، چگونه کرامت انسان به‌مثابۀ هدف توسعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟ چگونه می‌توان از طریق توسعۀ اطلاعاتی، نیک‌زیستی انسان‌ها را ارتقاء بخشید؟ حکومت‌ها چه نقشی در ایجاد شرایط و بسترهای توسعۀ اطلاعاتی دارند؟ آیا در زمانۀ ما می‌توان بدون توسعۀ اطلاعاتی، اهداف توسعۀ اقتصادی و انسانی را دنبال کرد؟ کشورهای پیشرو در این عرصه چه مسیرهایی را رفته‌اند و چه کارکردها و کژکارکردهایی را به نمایش گذاشته‌اند؟» در مجموع این کتاب تلاش می‌کند نشان دهد که نوعی رابطه هم‌افزایی بین توسعه اطلاعاتی و توسعه انسانی وجود دارد و منابع کسب‌شده از طریق توسعه اطلاعاتی، برای پایداری توسعه انسانی حیاتی‌ست.

ساختار کتاب به نحوی‌ست که نویسندگان مختلف تلاش می‌کنند با کاربست یک چارچوب، تحلیلی واحد در کشورها و مناطق مختلف، نشان دهند که چگونه می‌توان فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطیِ نوین را در خدمت توسعه همه‌جانبه قرار داد. به استناد مقدمه مترجمان این اثر، مهم‌ترین جذابیت کتاب این است که پژوهشگران مختلف با استفاده از یک چارچوب مفهومی‌نظری یگانه تلاش کرده‌اند به مطالعۀ موارد و زمینه‌های متفاوت بپردازند. این یگانگی چارچوب نظری و چندگانگی کاربست آن در کشورها و زمینه‌های مختلف، هم بر جذابیت روش‌شناختی و هم بر اهمیت راهبردی کتاب برای کشور ما که هنوز در مسیر توسعه با چالش‌های فکری و عملی قابل‌توجه روبه‌روست،‌ می‌افزاید.

کتاب «بازفهم توسعه در عصر اطلاعات» مجموعاً در ۳۸۹ صفحه و با قیمت ۱۰۲ هزار تومان از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وارد بازار نشر شده است.

................ هر روز با کتاب ...............

آیا فقرا نمی‌دانند که تحصیل موجب می‌شود تا فرزندانشان در تله فقر باقی نمانند؟! پس چرا فرزندان خود را به مدرسه نمی‌فرستند؟!... در مراکش مردم فقیر اندک پس‌اندازهای خود را در طی زمان آجر می‌خرند و آجر به آجر و در طول سالها یک خانه را می‌سازند... نتایج 15 سال تحقیقات میدانی متعدد از زندگی فقرا در مناطق پست... درک بهتر از مردم فقیر ...
موسیقی زنگ‌دار و پرسروصدا و آشفته و مقطعِ «انسانِ طبیعت/ انسانِ تاریخ» را بر زمینه‌ی سکوت در بیابان/ تمنا به گوش می‌رسانند... دستگاه مستبدانه‌ی خشن با تقسیم‌کردن سرزمین، برخلاف انتظار، مردم را از سرزمین محروم می‌کند و چرخه‌ی وام تمام‌ناشدنی را آغاز می‌کند و اودیپ را ممکن می‌سازد... پس از نقد «خانواده‌ی مقدس» و پنج مغالطه‌ی روانکاوی، مبادرت به تبارشناسی همزمان اودیپ و دولت لازم می‌آید ...
با منع تفکر و تدبر در قرآن و روایات، به طور کلی ظاهر حدیث را جانشین عقل و معارض با عقلانیت تلقی کرده و آن را عملاً در جایگاه برتر از قرآن قرار دادند... عقل ستیزان حنبلی در تقابل با عقلانیت اعتزالی... عقل ستیزان اشعری و نقش قدرت سیاسی در گرایش به اشعریت... یک دیده‌بان هوشیار در اعماق وجودش بیدار است تا او را همواره به چالش بکشد... صفویه زمینه‌ساز ظهور اخباری‌گری... برای هزاران حدیث مشهور سندسازی کرد... سفیهان در روایت می‌کوشند و عالمان در درایت ...
جهان پرآشوب بورس پاریس... توصیف و تحلیل جایگزین موقعیت و داستان حماسی... سوداگر و بنده پول است... ورشکسته است و در این شرایط در پی تأسیس بانک... از دربانِ روزنامه گرفته تا استاد دانشگاه و وکیل مجلس به تبی یگانه گرفتار می‌آیند: تب پول و کسب سود بیشتر... به همه اطمینان می‌دهد که میل به ثروت‌اندوزی و کسب سود یگانه انگیزه راستین ادامه زندگی است ...
روایت زوجی که هم در پشت دوربین (در حین ساخت فیلم) و هم در جلوی آن به یکدیگر دل می‌بازند... دخترک وحشت زده‌ای بود که مطلقا به قابلیت‌های خودش اطمینانی نداشت. می‌ترسید روی پرده ظاهر شود... با اینکه سهم زیادی در کشف و معرفی ویلیام فاکنر و به ویژه دست‌گیری از او در ایام بی پولی‌اش داشته، اما با فروتنی از نقش و اهمیت بسیار زیاد او در فیلمهایش می‌گوید ...