"کریم مجتهدی" استاد فلسفه در کتاب "آثار و افکار داستایفسکی" به بررسی شخصیت‌ رمان‌های این نویسنده روسی از نگاهی فلسفی پرداخته است.   
 
کتاب "آثار و افکار داستایفسکی" را نشر هرمس منتشر کرده است.
کریم مجتهدی در این کتاب به بررسی قهرمان‌ها و شخصیت‌های رمان‌های "برادران کارامازوف"، "ابله"، "جنایت و مکافات" و "شیاطین" از نگاهی تازه پرداخته است. سال گذشته نیز چندین کتاب از داستایفسکی به فارسی ترجمه شده بود. رمان "شیاطین" یا "جن‌زدگان" از جمله آثاری بود که از این نویسنده روس با ترجمه سروش حبیبی منتشر شده بود.

مجموعه "رؤیای آدم مضحک" نیز که داستان‌های کوتاه فئودور داستایفسکی است با ترجمه رضا رضایی منتشر شد. از جمله پژوهش‌هایی که درباره این نویسنده روسی منتشر شد کتاب "آزادی و زندگی تراژیک" بود. این کتاب را ویچسلاف ایوانف، شاعر سمبولیست روسی نوشته و رضا رضایی آن را به فارسی برگردانده است.

ایوانف در این کتاب با محور قرار دادن پژوهش خود بر سه جنبه تراژیک، اسطوره و دین به بررسی رمان‌های داستایفسکی پرداخته است.

تحقیقات کریم مجتهدی پیش از این بیشتر به حوزه‌های فلسفی معاصر غرب مربوط می‌شد. "فلسفه نقادی کانت"، نگاهی به فلسفه‌های جدید و معاصر جهان غرب» از جمله آثار او هستند.

همراهان شاه به او گفته بودند که این مدارس، جوانان را یاغی می‌کند... مکتب‌داران تبریز، این رقیب تازه‌نفس را برنتافتند و مردم را علیه او تحریک کردند... متهم به فعالیت‌های ضد دینی شد... پیش از او، تحصیل دانش، ویژه‌ی طبقه‌ی مرفه بود... ۲۷ جلد کتاب درسی برای سوادآموزان فارسی‌زبان نوشت... بیشتر مدارس او در زمان حیات او تعطیل یا ویران شدند... یکی از ده شخصیت تأثیرگذار و سرنوشت‌‌ساز تاریخ معاصر ایران ...
آقای رئیس جمهور رمان دیکتاتوری است نه رمان دیکتاتور. انتقادی است از فقر (مردم کشور همه فقیرند) و خیانت (هر شهروندی خانواده‌اش را انکار می‌کند) و فساد (وجدانها پست و مبتذل است) که این نظام بی‌حاصل که نمی‌تواند به انجام دادن کاری مثبت به نفع کسی افتخار کند به بار می‌آورد. به همین جهت خواننده از همان ابتدا احساس خفگی می‌کند و این فشار مرتباً شدت می‌یابد و هنگامی که رمان در آخرین فصل خود موسوم به «زنده مدفون» به اوج خود می‌رسد، این احساس به خفقان نزدیک می‌شود. ...
حدیث «الملك یبقی مع الكفر و لایبقی مع الظلم» از سخنان پرآوازه دیگریست که در هیچ منبع حدیثی به عنوان روایت نقل نشده و در قرن یازدهم هجری وارد کتب شده است. البته میرزای نائینی فقیه دوران مشروطه از این حدیث به عنوان نص مجرب (یعنی حدیثی که به تجربه ثابت شده) یاد می‌کند... در منابع روایی حدیثی دال بر نحوست ماه صفر یافت نمی‌شود. همین‌طور بشارت به خروج از ماه صفر و دعاهای دوری از بلا در این ماه. ...
«خشم» نیکول نسبت به نادیده‌گرفتن خودش از سوی چارلی، سبب می‌شود درخواست طلاق کند... نیکول حواسش به جزئیات زندگی است و چارلی دقتی به این جزئیات ندارد... نیکول احساس می‌کند که در بازی زندگی بازنده شده ... کسانی که پاره‌ای از «ما» می‌شوند، هویت تازه‌ای می‌یابند، علاوه بر آنچه داشته‌اند... همه از زاویه منفعت «خود»شان به رابطه نگاه می‌کنند.‌.. نه تاب جدایی دارند و نه توان ساختن رابطه‌ای تازه. ...
تبدیل یک نظام مردمسالار به نظام استبدادی محصول یک تعامل دوسویه میان یک فردِ حاکم و یک جامعه است... او انتقاد را به معنی دشمنی با اهداف و ایده‌ها تلقی می‌کند... رسالت نجات جهان از بندگی ظالمان... «دشمن»؛ یگانه مقصر عدم کامیابی ها است... بازار رمالانِ غیب گو گرم می‌شود... خود را به‌جای ایده و نظام می گذارد. و در واقع منظور او از ایده، خود اوست که با نظام یکی شده‌است. ...