کتاب «بررسی حکم شرعی دشنام و بهتان» به قلم سیدحسن خمینی توسط موسسه چاپ و نشر عروج منتشر شد.

بررسی حکم شرعی دشنام و بهتان سیدحسن خمینی

به گزارش کتاب نیوز به نقل از آنا، کتاب فوق دارای دو بخش است:

بخش اول: تبیین موضوع که شامل سه فصل است: فصل اول: «تبیین سبّ» و واژه‌های مرتبط: الف) واژه سبّ ب) واژه شتم ج) واژه فحش د) واژ ه هُجر ه) واژه قذف و) واژ ه لعن. فصل دوم: «اقسام سبّ»: تقسیم اول: تقسیم سبّ بر حسب متعلّق/ تقسیم دوم: تقسیم سبّ بر حسب موارد استثناء شده/ تقسیم سوم: تقسیم سبّ بر حسب مضمون کلام/ تقسیم چهارم: تقسیم سبّ بر حسب مخاطب. فصل سوم: جمع‌بندی معنای سبّ و تبیین قیدهای دخیل در آن.

بخش دوم: تبیین حکم که دارای سه فصل است: فصل اول: ادله تحریم سبّ: ا) اجماع (بررسی اقوال فقها)/ ۲) حکم عقل/ ۳) آیات کریمه/ ۴) روایات مأثوره. فصل دوم: سبّ در مقام تقاصّ و مقابله به مثل: ادله جواز سبّ در مقام تقاصّ: ۱) آیات کریمه/ ۲) روایات مأثوره. فصل سوم: سبّ در موارد خاصّ: ادله جواز سبّ در موارد خاص: ۱) آیات کریمه/ ۲) روایات مأثوره/ ۳) سیره و رفتار معصومان (ع)

خاتمه: تفاوت میان سبّ و لعن: نکته اول: تمایز لعن و سبّ در برخی روایات/ نکته دوم: تفاوت لغوی معانی لعن و سبّ/ نکته سوم: سخنی در مورد حقیقت لعن/ جمع‌بندی تفاوت میان سبّ و لعن.

در مقدمه این کتاب آمده است:

در سال‌های گذشته مباحثی در سلسله درس‌های خارج فقه مطرح شده که آنها با عنوان کلی‌تر «فقه هنر» دسته‌بندی شده که مباحث غنا، مجسمه‌سازی، نقاشی و حفظ آثار تاریخی و برخی از احکام فیلم، شعر، رقص و اختلاط زن و مرد و تشبّه ایشان به یکدیگر را در بر می‌گرفت. در این مباحث البته درخصوص «مدح من با یستحقّ المدح» و «دمّ من لا یستحق الذمّ» هم به طور مفصّل بحث شده است. ناگفته پیداست که در بحث هنر، مسئله طنز نیز مطرح است که پیوندی با بحث استهزاء دارد، به همین جهت به بررسی فقهی حکم استهزاء نیز مبادرت شده است. از همین جا بود که بحث سبّ و دشنام نیز مورد توجّه قرار گرفت چرا که در مواردی این رذیله اخلاقی می‌تواند دیوار به دیوار بحث استهزاء باشد.

آن چه در دست شماست متن درس‌های مرتبط با موضوع دشنام است و امید است که مباحث دیگر «فقه هنر» (که تدریس آنها پایان یافته و صوت آنها موجود است) نیز در آینده تنظیم شود و به صورت مکتوب تقدیم اهل فن قرار گیرد.

همچنین نکته‌ای که باید در این مقدمه مورد توجّه قرار گیرد، آن است که در مباحث فقها، بحث «بهتان به اهل بدعت» پیوند خاص با «دشنام به ایشان» دارد؛ چرا که روایتی از داود بن سرحان (که البته خواهیم گفت دچار کژفهمی شده است) به مستندی برای حکم جواز در هر دو مورد تبدیل شده است. همین مسئله باعث شد تا به بحث «بهتان به اهل بدعت» پرداخته شود و موضوع در ضمن مباحث سبّ و دشنام بررسی گردد.

در مجموع، مکتوب پیش روی شما، تنظیم شده مباحثی است که در طول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در حوزه علمیه قم ارائه شده است. پایه بحث‌های فقه همانند اکثر بزرگان معاصر بر اساس مباحث کتاب مکاسب محرمه شیخ انصاری است که البته با اندکی تغییر و انتخاب موضوعات متناسب با یکدیگر، آنها دسته بندی شده و مورد بحث قرارگرفته است.

چاپ اول کتاب «بررسی حکم شرعی دشنام و بهتان» که توسط موسسه چاپ و نشر عروج به بازار نشر وارد شده است، ۵۳۱ صفحه دارد و به قیمت ۹۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

................ هر روز با کتاب ...............

سیمین جان، عزیز دلم، دختر سیاه‌سوخته شیرازی، چه بگویم؟ عمرم! جان من به لب آمد تا کاغذت رسید... سیمین جان، یک خریت کرده‌ام که ناچارم برایت بنویسم... هوای تو را بو کردم و در جست‌وجوی تو زیر همه درخت‌ها را گشتم ... همین‌طور گریه می‌کردم و هق‌هق‌کنان می‌رفتم... همین یک دسته کوچک مو کافی است... دانه دانه مرتب کرده‌ام و وسط آن را با یک نوار کوچک چسب روی یکی از عکس‌هایت چسبانده‌ام و بو می‌کنم. و راستی چه خوب بوی تو را دارد ...
گروهی از دانش‌آموزان انگلیسی هشت تا سیزده ساله... نخست می‌کوشند تا سازمان اجتماعی و سیاسی ثابتی برقرار کنند... بعد از آنکه ماده خوکی را به نحو وحشتناکی می‌کشند توتمی تأسیس می‌کنند... جزیره به صورت جهنمی درمی‌آید. شکارچیانِ ژولیده‌مو، با بدن نقاشی‌شده، مانند جنگجویان، مسلح به نیزه و تشنه‌ی خون... قصه قابل تفسیرهای مختلف (فرویدی، جامعه‌شناختی و مابعدالطبیعی) است ...
در آغاز دهه‌ی 60 انتشار یافت که خود شاهد جنبش فرهنگی نیرومندی بود: در امریکای شمالی، نخستین نسلی که با تلویزیون بزرگ شده بود، به سن رشد می‌رسید... گسترش فرهنگ کتاب اندیشه‌ی فردیت و ساختار اجتماعی دولت ملی را پدید آورد... با کشف الکتریسیته در مرحله‌ی چهارم تحول، جریان جایگزینی یک «کهکشان» تازه، با «کهکشان گوتنبرگ» آغاز می‌شود... نسل‌هایی که با تلویزیون و دیگر رسانه‌های نوین بزرگ شده‌اند، این توانایی را می‌یابند که آن یکپارچگی روانی جامعه‌ی قبیله‌ای را در «دهکده‌ی جهانی» برقرار سازند ...
مرد جوانی که همیشه در میان بومیان امریکایی زندگی کرده است... آنچه را می‌اندیشد ساده‌دلانه می‌گوید و آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد... داوری‌هایی به‌اصطلاح «ساده‌لوحانه» ولی آکنده از خردمندی بر زبانش جاری می‌شود... او را غسل تعمید می‌دهند... به مادر تعمیدی خود دل می‌بندد... یک کشیش یسوعی به او چنین تفهیم می‌کند که به هربهایی شده است، ولو به بهای شرافتش، باید او را از زندان رها سازد... پزشکان بر بالین او می‌شتابند و در نتیجه، او زودتر می‌میرد! ...
او کاملا در اختیار توست می‌توانی همه خوابها و خیالهایت را عملی کنی‌... او همان دکتری‌ است که سالها پیش در حکومت‌ دیکتاتوری نظامی، پائولینا را مورد شکنجه و تجاوز قرار داده است... بچه‌هاشان و نوه‌هاشان‌ می‌پرسند که‌ راست‌ است که‌ تو‌ این‌ کار را کرده‌ای و اتهام‌هایی که به‌ تو‌ می‌زنند راست است‌ و آنها مجبور می‌شوند دروغ بگویند... چگونه‌ می‌توان کشوری‌ را‌ التیام بخشید که از سرکوب، آسیب بسیار دیده و ترس از فاش سخن گفتن‌‌ بر‌ همه‌ جای آن سایه افکنده است؟ ...