«الإعلام بإشارات أهل الإلهام» محی‌الدین ابن عربی با تصحیح و ترجمه علی شالچیان ناظر منتشر شد.

لإعلام بإشارات أهل الإلهام» محی‌الدین ابن عربی علی شالچیان ناظر

به گزارش ایسنا، آغاز کتاب الإعلام، فصلی درباره رؤیت، فصلی درباره شنیدن، فصلی درباره کلام، فصلی درباره توحید، فصل معرفت، فصلی درباره حُب، فصلی در انواعی پراکنده از اشارات اهل الهام، متن عربی کتاب «الإعلام بإشارات أهل الإلهام» بخش‌های مختلف کتاب هستند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم: "یکی از اهل الهام [و اهل سلوک] گفت: هرکس که سخن بگوید زخم می‌خورد." اشاره سخن به این موضوع است که هر سخنی قطعا دشمن و مخالفی دارد؛ و هرکس هر نظری بدهد، قطعا از سوی برخی، مورد انتقاد و حمله قرار می‌گیرد. بنابراین، این گمان‌که کسی بپندارد که می‌تواند به گونه‌ای سخن بگویید که هیچ مخالفی در جهان نداشته باشد گمانی نادرست است.

در نوشته پشت جلد کتاب می‌خوانیم: کتاب حاضر از آثار قطعی محی‌الدین است. این اثر هرچند مختصر است؛ اما بسیار گرانقدر و مهم است؛ زیرا مطالب بسیار ژرفی در این کتاب است که محی‌الدین در «فصوص‌ الحکم» و «فتوحات» و آثار دیگرش، آن‌ها را نیاورده است.

سبب این‌که شیخ اکبر در «فصوص‌ الحکم» که کتاب بسیار ویژه و بسیار عمیق اوست، سخنان کتاب الإعلام را نیاورده است این است که موضوعات و مباحث کتاب «فصوص‌الحکم» مباحثی دیگر است.

محی‌الدین در کتاب «فتوحات» نیز که بیانی مفصل دارد، در موارد متعددی، با در نظر داشتن کسانی که قدرت درک و فهم شایسته‌ای نداشته‌اند و یا می‌کوشیده‌اند که او را با استناد به سخنان خودش، به کفر، متهم کنند از یک‌سو، نمی‌توانسته‌ است برخی سخنان را بیان کند و از سوی دیگر، ناگزیر بوده است که در کنار مطالب عمیقش، برخلاف میل باطنی خویش، سخنانی بنویسد که مطالبق با اقوال مشهور ومخالف با دیدگاه‌های خاص اوست؛ اما او در کتاب الإعلام و در برخی از آثارش که شهرت زیادی نداشته‌ است و افراد نااهل به آن‌ها کمتر رجوع می‌کرده‌اند سخنانی نگاشته است که بسیار ژرف است؛ و در واقع، همان چیزی است که دوست داشته است بگوید و بنویسد. از این رو، خواننده گرامی با مطالعه این کتاب، اجمالا به فرق نگاه محی‌الدین با بسیاری از اندیشمندان و اهل سلوک، پی می‌برد.

برخی از سخنانی که محی‌الدین در کتاب «الإعلام»، از زبان اهل الهام، بیان می‌کند سخنان دیگران است؛ اما خواننده گرامی با مطالعه این کتاب در می‌یابد که تعداد زیادی از آن سخنان نیز سخنان بسیار ژرفی است که دیگران نگفته‌اند و خودش با کشف و شهود، دریافته است؛ و اگر می‌گوید که یکی از اهل الهام چنین گفت، مقصود خودش است؛ و او برای این‌که افراد سطحی‌نگر که قدرت هضم و درک نکته‌های عالی و دقیق را ندارند به آزار و اذیت او نپردازند آن سخنان را به خودش، نسبت نمی‌دهند.

این کتاب در ۳۹۰ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۱۳۵ هزار تومان در انتشارات سلوک ما منتشر شده است.

................ هر روز با کتاب ................

آثاری از این دست فقط ما را عالم‌تر یا محقق‌تر نمی‌کنند، بلکه حال ما را خوش‌تر و خوب‌تر می‌کنند... می‌گوید مفاهیم اخلاقی 8 تاست... ما نخست قهرمانان اخلاقی و قدیسان اخلاقی و فرزانگان اخلاقی (به صورت خلاصه اسوه‌های اخلاقی) را تشخیص می‌دهیم، سپس می‌گوییم هر چه در اینها هست، از نظر اخلاقی خوب یا درست یا فضیلت است... اما ما نمی‌توانیم به احساسات و عواطف صرف تکیه کنیم... ممکن است کسی از یک جنبه الگو باشد و از جنبه‌های دیگر خیر... پس ما معیاری مستقل از وجود الگوها یا اسوه‌ها داریم! ...
شناخت ما از خودمان را معطوف به نوشته‌های غیرایرانی کردند... سرنوشت تاسیس پارلمان در ایران با مشاهدات سفرنامه‌نویسان گره خورده... مفهوم و کارکرد پارلمان در اواخر دوره ناصری... مردم بیشتر پیرو و تابع بودند، یعنی متابعت و اطاعت از دالِّ سیاسی مرکز قدرت، امری پذیرفته شده تلقی می‌شده ... مشورت برای نخبگان ایرانی اغلب جنبه تاسیسی نداشته و تنها برای تایید، ‌همفکری و یاری‌دهندگی به شاه مورد استفاده قرار می‌گرفته... گفت‌وگو و تعاملی بین روشنفکران ملی‌گرا و روحانیون مشروطه‌خواه ...
با خنده به دنیا آمده است... به او لقب سفیر شادی، خنده و گشاده‌رویی می‌دهند... از لرزش بال حشره‌ای تا آه زنی در حسرت عشق را می‌تواند بشناسد و تحلیل کند... شخصیتی که او به‌عنوان معجزه‌گر در روابط انسانی معرفی می‌کند و قدرت‌اش را در برقراری و درک ارتباط با آدم‌ها و سایر موجودات به‌تفصیل نشان می‌دهد، در زندگی شخصی خود عاجز از رسیدن به تفاهم است ...
سرچشمه‌های ایران‌دوستی متعدد هستند... رفتار دوربین شعیبی در مکان مقدسی مثل حرم، رفتاری سکولاریستی است... جامعه ما اما جامعه بیماری است و این بیماری عمدتا محصول نگاه سیاسی است. به این معنا که اگر گرایش‌های دینی داری حتما دولتی و حکومتی هستی و اگر می‌خواهی روشنفکر باشی باید از دین فاصله بگیری... در تاریخ معاصر همین روس‌ها که الان همه تکریم‌شان می‌کنند و نباید از گل نازک‌تر به آنها گفت، گنبد امام رضا (ع) را به توپ بستند اما حرم امن ماند ...
با بهره‌گیری از تکنیک کات‌آپ و ‌تکه‌تکه کردن روایت، متن‌هایی به‌ظاهر بریده‌ و ‌بی‌ربط را نوشته ‌است، تکه­‌هایی که در نهایت همچون پازلی نامرئی خواننده را در برابر قدرت خود مبهوت می‌کند... با ژستی خیرخواهانه و گفتاری مبتنی بر علم از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کند... مواد مخدر به نوعی تسلط و کنترل سیستم بدن ‌ِفرد معتاد را در دست می‌گیرد؛ درست مانند نظام کنترلی که شهروندان بدون آن احساس می‌کنند ناخوش‌اند، شهروندانی محتاج سرکوب امیال­شان... تبعید‌گاهی‌ پهناور است که در یک کلمه خلاصه می‌شود: مصونیت ...