کتاب «تأملی درباره جنگ» (رویکردهای نظری در تبیین چرایی وقوع جنگ) [Causes of War] اثر جک اس. لوی و ویلیام آر. تامپسون [Jack S. Levy, William R. Thompson] به ترجمه مجید محمدشریفی توسط نشر گستره منتشر و راهی بازار نشر شد.

تأملی درباره جنگ» (رویکردهای نظری در تبیین چرایی وقوع جنگ) [Causes of War] اثر جک اس. لوی و ویلیام آر. تامپسون [Jack S. Levy, William R. Thompson]

به گزارش کتاب نیوز به نقل از مهر، جنگ برای هزاران سال، دیرپاترین الگوی تعامل درون و بین دولت‌ها (و دیگر واحدهای سیاسی) بوده و در اَشکال متفاوت آن احتمالاً ویران‌گرترین شکلِ رفتارِ بشری را نمایندگی کرده است. جنگ، مردمان را کشته، منابع را ویران کرده و توسعه سیاسی را به تأخیر انداخته است؛ محیط‌زیست را نابود کرده، بیماری‌ها را منتقل و دولت‌ها را گسترش داده است؛ جوامع را نظامی کرده، فرهنگ‌ها را تغییر داده، خانواده‌ها را از هم گسسته و مردمان را روان‌پریش کرده است. آماده‌شدن برای جنگ، چه با هدف تسخیر سرزمین و چه با هدف دفاع، منابع ارزشمند را از فعالیت‌های سازنده منحرف کرده و به جای ارتقا به تضعیفِ امنیت ختم شده است.

کتاب علل وقوع جنگ نوشته جک لوی و ویلیام تامپسون بر آن است تا در شش بخش و یک نتیجه‌گیری -نظریه‌های سطح نظام بین‌الملل، تعاملات دوجانبه دولت‌ها، سطح دولت و جامعه، تصمیم‌گیری: سطح فردی، جنگ داخلی، بازاندیشی درباره سطح و تحلیل، علل و جنگ- این نظریه‌ها را به گونه‌ای مجمل معرفی کند و در این کوشش، نظریه‌هایی از رشته‌های مختلف را جمع‌آوری کرده است، گرچه به سیاق معمولی بررسی پدیده جنگ بیشتر در اختیار نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل بوده است و به همین سبب، بخش عمده‌ای از نظریه‌های این کتاب نیز به اندیشه‌های روابط بین‌الملل اختصاص یافته است. کتاب با زبانی سلیس و با پرهیز از هر گونه پیچیدگی کلامی، بیانی شیوا از نظریه‌های جنگ عرضه می‌کند و برای خواننده، روشنفکر، سیاستمدار و پژوهشگر فارسی به دلیل تجربه هشت سال جنگ، کتابی خواندنی با درس‌های بزرگ است.

این‌کتاب با ۴۳۰ صفحه، شمارگان ۷۷۰ نسخه و قیمت ۱۹۵ هزار تومان عرضه شده است.

................ هر روز با کتاب ................

شور جوانی در این اثر بیشتر از سایر آثارش وجود دارد و شاید بتوان گفت، آسیب‌شناسی دوران جوانی به معنای کلی کلمه را نیز در آن بشود دید... ابوالمشاغلی حیران از کار جهان، قهرمانی بی‌سروپا و حیف‌نانی لاف‌زن با شهوت بی‌پایانِ سخن‌پردازی... کتابِ زیستن در لحظه و تن‌زدن از آینده‌هایی است که فلاسفه اخلاق و خوشبختی، نسخه‌اش را برای مخاطبان می‌پیچند... مدام از کارگران حرف می‌زنند و استثمارشان از سوی کارفرما، ولی خودشان در طول عمر، کاری جدی نکرده‌اند یا وقتی کارفرما می‌شوند، به کل این اندرزها یادشان می‌رود ...
هرگاه عدالت بر کشوری حکمفرما نشود و عدل و داد جایگزین جور و بیداد نگردد، مردم آن سرزمین دچار حمله و هجوم دشمنان خویش می‌گردند و آنچه نپسندند بر آنان فرو می‌ریزد... توانمندی جز با بزرگمردان صورت نبندد، و بزرگمردان جز به مال فراهم نشوند، و مال جز به آبادانی به دست نیاید، و آبادانی جز با دادگری و تدبیر نیکو پدید نگردد... اگر این پادشاه هست و ظلم او، تا یک سال دیگر هزار خرابه توانم داد... ای پدر گویی که این ملک در خاندان ما تا کی ماند؟ گفت: ای پسر تا بساط عدل گسترده باشیم ...
دغدغه‌ی اصلی پژوهش این است: آیا حکومت می‎تواند هم دینی باشد و هم مشروطه‎گرا؟... مراد از مشروطیت در این پژوهش، اصطلاحی‌ست در حوزه‌ی فلسفه‌ی حقوق عمومی و نه دقیقاً آن اصطلاح رایج در مشروطه... حقوق بشر ناموس اندیشه‌ی مشروطه‎گرایی و حد فاصلِ دیکتاتوری‎های قانونی با حکومت‎های حق‎بنیاد است... حتی مرتضی مطهری هم با وجود تمام رواداری‎ نسبی‎اش در برابر جمهوریت و دفاعش از مراتبی از حقوق اقلیت‎ها و حق ابراز رأی و نظر مخالفان و نیز مخالفتش با ولایت باطنی و اجتماعی فقها، ذیل گروهِ مشروعه‎خواهان قرار دارد ...
خودارتباطی جمعی در ایران در حال شکل‌گیری ست و این از دید حاکمیت خطر محسوب می‌شود... تلگراف، نهضت تنباکو را سرعت نداد، اساسا امکان‌پذیرش کرد... رضاشاه نه ایل و تباری داشت، نه فره ایزدی لذا به نخبگان فرهنگی سیاسی پناه برد؛ رادیو ذیل این پروژه راه افتاد... اولین کارکرد همه رسانه‌های جدید برای پادشاه آن بود که خودش را مهم جلوه دهد... شما حاضرید خطراتی را بپذیرید و مبالغی را پرداخت کنید ولی به اخباری دسترسی داشته باشید که مثلا در 20:30 پخش نمی‌شود ...
از طریق زیبایی چهره‌ی او، با گناه آشنا می‌شود: گناهی که با زیبایی ظاهر عجین است... در معبد شاهد صحنه‌های عجیب نفسانی است و گاهی نیز در آن شرکت می‌جوید؛ بازدیدکنندگان در آنجا مخفی می‌شوند و به نگاه او واقف‌اند... درباره‌ی لزوم ریاکاربودن و زندگی را بازی ساده‌ی بی‌رحمانه‌ای شمردن سخنرانی‌های بی‌شرمانه‌ای ایراد می‌کند... ادعا کرد که این عمل جنایتکارانه را به سبب «تنفر از زیبایی» انجام داده است... ...