کتاب " تأثیر فارابی بر فلسفه ابن خلدون" به قلم حمید خلف علی سعیدی از سوی انتشارات دار الهادی لبنان در 246 صفحه منتشر شده است.
به گزارش کتابخانه نیل و فرات، حمید خلف علی سعیدی در کتاب" تأثیر فارابی در فلسفه ابن خلدون" آورده که به نظر می رسد بیشتر محققان به "مقدمه" ابن خلدون توجه بسیاری می کنند تا از طریق آن با گذشته و با عقاید و افکار طلیعه داران فلسفه ارتباط برقرار کرده و وجه اصالت آن را بررسی کنند. مهر گزارش داد:
نویسنده این کتاب سعی کرده تا تحقیقات تفصیلی به منظور تبیین اصول فلسفی مقدمه ابن خلدون بیاورد و با استناد به افکار فارابی کاری مقایسه ای انجام دهد. 

خلف علی سعیدی در این کتاب تأثیر فلاسفه شرق بر فلاسفه غرب اسلامی را بررسی و طی آن اختلافات، تأثیر هر یک بر نظام سیاسی، اقتصادی و سازندگی بشر در هر محیط را بررسی کرده است. در این کتاب مدینه فاضله، انواع اجتماعات انسانی، ضرورتهای وجود آنها، قدرت و سلطه، سازندگی بشر و صفات اصلی انسان مورد بررسی قرار گرفته و از آراء و اندیشه های فارابی و ابن خلدون درباره تعریف فلسفه، ماهیت آنها، حد و مرزهای تجربه متافیزیک و همچنین موضوعات منطق و مواضع رؤیا و نبوغ سخن گفته شده است.

مؤلف در این کتاب از مسئله انسان و ارتباطش با محیط غافل نشده و همچنین تحقیقاتی درباره آموزش و پرورش انسان نیز انجام داده است.

نویسنده فارابی را که دارای انسجام فلسفی منظم و مؤسس فلسفه اسلامی بوده به صورت متعارف در زمان ما آورده است و حضور واضح فارابی را در کتبی که پس از او آمده بویژه در کتابهای ابن خلدون مورد بررسی و پژوهش قرار داده است.
 

حدیث «الملك یبقی مع الكفر و لایبقی مع الظلم» از سخنان پرآوازه دیگریست که در هیچ منبع حدیثی به عنوان روایت نقل نشده و در قرن یازدهم هجری وارد کتب شده است. البته میرزای نائینی فقیه دوران مشروطه از این حدیث به عنوان نص مجرب (یعنی حدیثی که به تجربه ثابت شده) یاد می‌کند... در منابع روایی حدیثی دال بر نحوست ماه صفر یافت نمی‌شود. همین‌طور بشارت به خروج از ماه صفر و دعاهای دوری از بلا در این ماه. ...
«خشم» نیکول نسبت به نادیده‌گرفتن خودش از سوی چارلی، سبب می‌شود درخواست طلاق کند... نیکول حواسش به جزئیات زندگی است و چارلی دقتی به این جزئیات ندارد... نیکول احساس می‌کند که در بازی زندگی بازنده شده ... کسانی که پاره‌ای از «ما» می‌شوند، هویت تازه‌ای می‌یابند، علاوه بر آنچه داشته‌اند... همه از زاویه منفعت «خود»شان به رابطه نگاه می‌کنند.‌.. نه تاب جدایی دارند و نه توان ساختن رابطه‌ای تازه. ...
تبدیل یک نظام مردمسالار به نظام استبدادی محصول یک تعامل دوسویه میان یک فردِ حاکم و یک جامعه است... او انتقاد را به معنی دشمنی با اهداف و ایده‌ها تلقی می‌کند... رسالت نجات جهان از بندگی ظالمان... «دشمن»؛ یگانه مقصر عدم کامیابی ها است... بازار رمالانِ غیب گو گرم می‌شود... خود را به‌جای ایده و نظام می گذارد. و در واقع منظور او از ایده، خود اوست که با نظام یکی شده‌است. ...
او به پاپ سینمای پاپ شهرت یافته... چگونه صد فیلم در هالیوود ساختم و هرگز پشیزی از دست ندادم... یکی از موارد درخشان کارنامه‌ او ساختن هشت فیلم بر اساس قصه‌های ادگار آلن پو است... فیلم‌سازی مستقل در هالیوود یعنی ساختن فیلم‌های کوچک، کم‌هزینه و سریع... احساسم این بود که به عنوان یک صنعت‌گر کار می‌کنم و اگر از خلال صنعت‌گریِ تمام‌عیار، امری متعالی پدید می‌آمد و بارقه‌ای از هنر ظاهر می‌شد، جای خوشحالی بود ...
ملال، جوهره و ماده اصیل حیات است... ملال‌انگیزترین وضعیت حیاتی بشر، اندیشیدن در تنهایی ست... نوعی میل به وضعیت «نیستی» و مرگ در راستای پایان بخشیدن به شرایط کنونی و ایجاد وضعیت حیات‌مند دیگری است... برای رهایی از ملال زندگی اجتماعی و آسیب‌های ناشی از آن ناگزیرند، فاصله‌ای مناسب از اجتماع و «همدیگر» داشته باشند که بتوانند تا اندازه‌ای از رنج‌های حاصل از «با هم بودن» در امان باشند... وضعیت جوجه‌تیغی‌! ...