کتاب " تأثیر فارابی بر فلسفه ابن خلدون" به قلم حمید خلف علی سعیدی از سوی انتشارات دار الهادی لبنان در 246 صفحه منتشر شده است.
به گزارش کتابخانه نیل و فرات، حمید خلف علی سعیدی در کتاب" تأثیر
فارابی در فلسفه ابن خلدون" آورده که به نظر می رسد بیشتر محققان به "مقدمه" ابن خلدون توجه بسیاری می کنند تا از طریق آن با گذشته و با عقاید و افکار طلیعه داران فلسفه ارتباط برقرار کرده و وجه اصالت آن را بررسی کنند. مهر گزارش داد: نویسنده این کتاب سعی کرده تا تحقیقات تفصیلی به منظور تبیین اصول فلسفی مقدمه ابن خلدون بیاورد و با استناد به افکار فارابی کاری مقایسه ای انجام دهد. 

خلف علی سعیدی در این کتاب تأثیر فلاسفه شرق بر فلاسفه غرب اسلامی را بررسی و طی آن اختلافات، تأثیر هر یک بر نظام سیاسی، اقتصادی و سازندگی بشر در هر محیط را بررسی کرده است. در این کتاب مدینه فاضله، انواع اجتماعات انسانی، ضرورتهای وجود آنها، قدرت و سلطه، سازندگی بشر و صفات اصلی انسان مورد بررسی قرار گرفته و از آراء و اندیشه های فارابی و ابن خلدون درباره تعریف فلسفه، ماهیت آنها، حد و مرزهای تجربه متافیزیک و همچنین موضوعات منطق و مواضع رؤیا و نبوغ سخن گفته شده است.

مؤلف در این کتاب از مسئله انسان و ارتباطش با محیط غافل نشده و همچنین تحقیقاتی درباره آموزش و پرورش انسان نیز انجام داده است.

نویسنده فارابی را که دارای انسجام فلسفی منظم و مؤسس فلسفه اسلامی بوده به صورت متعارف در زمان ما آورده است و حضور واضح فارابی را در کتبی که پس از او آمده بویژه در کتابهای ابن خلدون مورد بررسی و پژوهش قرار داده است.
 

تب تند دولت برای ساختن جامعه «بدون فقیر» به وضعیتی انجامید که نائومی کلاین آن را «ربودن ضروریات یک زندگی آبرومندانه از میلیون ها شهروند» می نامد... تهیدستان در دهه های ۵٠ و۶۰ شمسی فاقد مکانیسم های نهادی بودند... خیریه شدن اقتصاد ملی... چگونه مردم عادی با مخالفت ها و مقاومت های پراکنده اما فراگیر، دولت را، هرچند موقت، وادار به عقب نشینی کردند... بی عدالتی سیستماتیک و ناکارآمدی حکمرانی ...
از سوراخ کلید، خدمتکارشان را که مشغول حمام کردن است نگاه می‌کند. دلش می‌خواهد داخل شود... به زحمت نوزده سال دارد که انقلاب سوسیالیستی و وحشت بر کشور او سایه می‌گسترد. آیا همین انقلاب نیست که با خشونتهایش به او امکان می‌دهد که از دایره‌ای که مادر به دورش کشیده است فرار کند و بالاخره وارد «زندگی حقیقی» شود... در خانه‌هایی که شاعران به دنیا آمده‌اند زنها حکومت می‌کنند ...
مؤلف اخلاق ناصری تذکر می‌دهد: کودک را با هر کار نیکی که می‌کند، باید تشویق کنند و آفرین گویند، اما هنگامی که رفتارِ زشتی از او سرمی‌زند، باید بسیار مراقب بود که او را به‌صراحت و آشکارا سرزنش نکنند که چرا کار بدی کرده است؛ بلکه این‌طور وانمود کنند که او از روی غفلت و ناآگاهی آن کارِ زشت را انجام داده است... خواجه در سیر تربیت کودک بر وجود بازی و تفریح نیز بسیار تأکید دارد و معتقد است که بازی کردن می‌تواند خاطر کودک را از سختی‌ها و ملالت‌های شئونِ مختلفِ ادب‌آموزی برهاند. ...
در ساعت یازده چهارشنبه آن هفته جن در آقای مودت حلول کرد... این آدم‌های عادی در عین عادی‌بودن، کارهای وحشتناک می‌کنند. می‌کُشند، زن‌هایشان را تکه‌پاره می‌کنند، آمپول مرگبار به دوست و آشنا می‌زنند... زن‌ها مدام کشته می‌شوند حالا هرچقدر که زیبا و دوست‌داشتنی باشند و هرچقدر هم که قاتل عاشقشان باشد... حکومتی که بر مسند قدرت نشسته تحمل هیچ شاهد زبان‌به‌کامی را ندارد... این «تن‌بودگی» آدم‌های داستان ...
سرگذشت افسری از ارتش رژیم گذشته... پس از پی بردن به روابط غیرمشروع همسرش او را به قتل می‌رساند و مدتی را در زندان به سر می‌برد. پنج فرزند او نیز در شرایط انقلابی هرکدام وارد گروه‌های مختلف سیاسی می‌شوند... ما بذر بی اعتمادی، شک و تسلیم را کاشته‌ایم که به جنگلی از پوچی و بدبینی تبدیل شده است. جنگلی که در آن هرگز جرأت نمی‌کنید حتی اسم خدا، حقیقت و انسانیت را به زبان بیاورید. ما مجبور می‌شویم که قبر فرزندانمان را خودمان بکنیم ...