کتاب " تأثیر فارابی بر فلسفه ابن خلدون" به قلم حمید خلف علی سعیدی از سوی انتشارات دار الهادی لبنان در 246 صفحه منتشر شده است.
به گزارش کتابخانه نیل و فرات، حمید خلف علی سعیدی در کتاب" تأثیر فارابی در فلسفه ابن خلدون" آورده که به نظر می رسد بیشتر محققان به "مقدمه" ابن خلدون توجه بسیاری می کنند تا از طریق آن با گذشته و با عقاید و افکار طلیعه داران فلسفه ارتباط برقرار کرده و وجه اصالت آن را بررسی کنند. مهر گزارش داد:
نویسنده این کتاب سعی کرده تا تحقیقات تفصیلی به منظور تبیین اصول فلسفی مقدمه ابن خلدون بیاورد و با استناد به افکار فارابی کاری مقایسه ای انجام دهد. 

خلف علی سعیدی در این کتاب تأثیر فلاسفه شرق بر فلاسفه غرب اسلامی را بررسی و طی آن اختلافات، تأثیر هر یک بر نظام سیاسی، اقتصادی و سازندگی بشر در هر محیط را بررسی کرده است. در این کتاب مدینه فاضله، انواع اجتماعات انسانی، ضرورتهای وجود آنها، قدرت و سلطه، سازندگی بشر و صفات اصلی انسان مورد بررسی قرار گرفته و از آراء و اندیشه های فارابی و ابن خلدون درباره تعریف فلسفه، ماهیت آنها، حد و مرزهای تجربه متافیزیک و همچنین موضوعات منطق و مواضع رؤیا و نبوغ سخن گفته شده است.

مؤلف در این کتاب از مسئله انسان و ارتباطش با محیط غافل نشده و همچنین تحقیقاتی درباره آموزش و پرورش انسان نیز انجام داده است.

نویسنده فارابی را که دارای انسجام فلسفی منظم و مؤسس فلسفه اسلامی بوده به صورت متعارف در زمان ما آورده است و حضور واضح فارابی را در کتبی که پس از او آمده بویژه در کتابهای ابن خلدون مورد بررسی و پژوهش قرار داده است.
 

شاید هیتلر را به عنوان شخصی بشناسند که بیشتر به جای خواندن کتابها آنها را می‌سوزانده است، ولی باید این حقیقت را بعد از سالها منتشر کرد که تنها نیروهای آمریکایی بعد از اشغال آلمان، حدود 3هزار جلد کتاب را از کتابخانه‌ی شخصی هیتلر در مونیخ به کتابخانه‌ی کنگره آمریکا منتقل کردند... هیتلر در جایی گفته است؛ در طول جنگ جهانی دوم هر شب یک کتاب می‌خوانده و در حقیقت تمام نیازهای خود را از این کتاب ها رفع می‌کرده است! ...
در میان صدها هزار عنوان کتاب مدیریت و رهبری موجود در بازار کدام یک می‌توانند نگرش صحیحی را در ما ایجاد کنند؟ این سوالی است که نه از نویسندگان آن کتاب‌ها و نه از خوانندگانشان می‌توان پرسید، بلکه فقط مدیران موفق جهان هستند که نمود عینی عمل به مفاهیم این کتاب‌ها هستند... این کتاب آنقدر برای خانم وایت‌من اهمیت دارد که همه کارمندان خود را مجبور به مطالعه آن کرده است. ...
این سه زن جوان سمبلی از سه چهره مدرن از جامعه معاصرند... تنهایی سختی را در غیبت همسری که عاشقش بوده و اکنون نیز هست، تجربه می‌کند... با درخواست ویزایش برای رفتن به فرانسه موافقت نمی‌شود و او مجبور است زندگی دیگری را تجربه کند... تردید شبانه برای تصمیم گرفتن درباره زندگی‌اش غیرعادی و فلج‌کننده است... فرد چنان در حاشیه‌ها درجا می‌زند که آینده به محاق می‌رود... زندگی اگر که تحقق نیابد رنج‌آور می‌شود ...
این سفرنامه در چارچوب ادبیات مهاجرت، یعنی در مقوله ادبیاتی که نویسندگان رانده‌شده از آلمان هیتلری در غربت و مهاجرت نوشتند، خیلی پرآوازه نیست، چون‌که به جزئیات زندگی مردم آلمان در شرایط دشوار و وحشت‌آلود حکومت نازی‌ها چندان نمی‌پردازد. از دید ادبیات هجرت رمان «مفیستو»، اثر پسر ارشد توماس مان، یعنی کلائوس مان، همچنین داستان‌های کوتاه برتولد برشت با عنوان «ترس و نکبت رایش سوم» شهره‌ترند... قاضی با انتخاب «دون كیشوت» گامی بسیار دلنشین و پربرکت در راه ترجمه برداشته است، شوخ‌طبعی و طنز ذاتی او موجب ...
جهان در نفس خود زنانه است و زاینده و مایل به مهر... اگر بگویم آن دوره از روزگار ما منفک نیست و نگرش ما به جهان هنوز شبیه آن دوران است و ما هنوز به شیوه‌ آن دوران درجا می‌زنیم حرف تازه‌ای زده‌ام؟... مجسم کنید 25 یا 30 نسل قبل از ما، پدران‌مان پشت دروازه‌های ری یا نیشابور یا اصفهان چه روزگار پرهراسی را گذرانده‌اند، آن زمان که خبر نزدیک‌شدن سپاه مغول یا تیمور یا آغامحمدخان را شنیده‌اند. و قبل از آن... ...